dnes je 13.4.2024

DPH u přepravních služeb 15: Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávkyGarance

11.4.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. dubna 2019 byla zavedena možnost provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. V ZDPH (zákonu o DPH) je tato problematika řešena v § 46 až…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 14: Oprava základu daně, oprava výše daněGarance

4.4.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravu základu daně podle § 42 ZDPH (zákona o DPH) provede plátce v případech stanovených v odstavci 1. V případě plátců poskytujících přepravní služby jde zejména…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 13: Výpočet daněGarance

28.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 12: Základ daně ve zvláštních případechGarance

21.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákonu o dani z přidané hodnoty (ZDPH) jsou nastavena pravidla pro stanovení základu daně při uskutečňování plnění z důvodu zamezení zvýhodňování zákonem vyjmenovaných osob.…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 11: Základ daněGarance

14.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro plátce je zásadní správné stanovení základu daně. Obdobně jako se stanoví základ daně u zdanitelných plnění, se postupuje i pro stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 10: Daňové dokladyGarance

7.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 26 odst. 1 ZDPH (zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) je daňovým dokladem písemnost, která splňuje podmínky stanovené v zákoně o DPH.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 09: Vznik povinnosti přiznat daň nebo přiznat plnění, při poskytnutí přepravní služby uskutečnění zdanitelného plněníGarance

29.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 20a ZDPH (zákona o DPH) vyplývá, že je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění. To však neplatí, není-li zdanitelné plnění, na které je úplata přijata ke dni přijetí…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 08: Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unieGarance

22.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specificky je v § 19 ZDPH (zákona o DPH) řešena problematika dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 07: Poskytnutí službyGarance

15.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co je poskytnutím služby, je definováno v § 14 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Podle této definice jsou poskytnutím služby všechny činnosti, které nejsou dodáním…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 06: Dodání zbožíGarance

8.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice dodání zboží zahrnuje nejen dodání zboží určeného k dalšímu prodeji, ale i prodej materiálu, zásob, výrobků, dlouhodobého hmotného majetku, tzn. prodej jakékoliv movité…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 05: Stanovení místa plnění při poskytnutí přepravních služebGarance

1.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zajištění správného postupu při uplatnění daně z přidané hodnoty při poskytování přepravních služeb je rozhodující stanovení místa plnění.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 04: Identifikované osobyGarance

25.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V určitých případech, uvedených v zákonu o DPH, se osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani nestane plátcem, ale stane se identifikovanou osobou.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 03: Stanovení obratu, registrace plátceGarance

18.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud poskytuje přepravní služby osoba povinná k dani, která není plátcem, je povinna sledovat obrat pro registraci plátce.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 02: Územní působnost a vymezení základních pojmůArchiv

11.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro správnou aplikaci jednotlivých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je základním předpokladem správné vymezení územní působnosti a pochopení základních pojmů. Většina základních pojmů je definována v § 4 zákona o DPH, další důležité pojmy, nutné ke…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 01: Předmět daněArchiv

4.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem daně jsou podle § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, plnění, pokud jsou současně splněny následující podmínky.

Přístupné pro: DL profi

Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravních služebArchiv

1.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto materiálu je komplexně řešena problematika uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravních služeb podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon…

Přístupné pro: DL profi

Vracení DPH ze zahraničí z čerpání nafty u dopravcůGarance

27.3.2018, Ing. Ivan Bublík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dopravce - český plátce DPH, může získat DPH, kterou uhradil jako součást plateb za tankování nafty a plateb za mýto v zemích EU, a to zpětně, za celý uplynulý rok nebo za jeho uplynulou část. Vrácená DPH se českým finančním úřadům neodvádí, tvoří dopravci…

Přístupné pro: DL profi

Uplatňování DPH v rámci vnitřního obchodu EUGarance

14.4.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci EU se vnitřní obchod (intrakomunitární) se zbožím v otázkách uplatňování daně z přidané hodnoty řídí směrnicí Rady č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Ustanovení této směrnice byla v ČR implementována do zákona č. 235/2004 Sb., o…

Přístupné pro: DL profi

Zákon o dani z přidané hodnoty a logistikaGarance

25.6.2015, Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvýznamnější daní v rámci daňové soustavy v České republice je daň z přidané hodnoty (dále také „DPH”), kterou lze rovněž pokládat za základní nepřímou daň. Tato daň byla do české daňové soustavy zavedena k 1. lednu 1993 zákonem č. 588/1992 Sb., o dani…

Přístupné pro: DL profi

Účtování DPH za dopravní služby pro zahraničního příkazceGaranceQ&A

26.7.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dopravní společnost se sídlem v ČR provedla přepravu pro zahraničního příkazce z Rakouska po území svého sídelního státu, v tomto případě ČR. Fakturu pochopitelně vystavuje na rakouského adresáta. Je povinna ji vystavit s DPH anebo bez…

Přístupné pro: DL profi
Nahrávám...
Nahrávám...