dnes je 23.7.2024

DPH u přepravních služeb 25: Kontrolní hlášeníGarance

20.6.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní hlášení je specifické daňové tvrzení, které je povinen podat plátce.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 24: Souhrnné hlášeníGarance

13.6.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce, který poskytuje přepravní služby s místem plnění v jiném členském státě, je povinen podat také souhrnné hlášení.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 23: Zdaňovací období, daňové přiznáníGarance

6.6.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 22: Zvláštní způsob zajištění daněGarance

30.5.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátci, příjemci zdanitelného plnění, je umožněno z možného ručitelského závazku se vyvinit, a to tím způsobem, že zaplatí daň za uskutečněné zdanitelné plnění přímo na disponibilní účet dodavatele, který vytvoří u finančního úřadu.…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 21: Ručení příjemce zdanitelného plněníGarance

23.5.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce poskytující přepravní služby se jako kterýkoliv jiný plátce může dostat do situace, kdy plátce, který pro něho uskutečnil zdanitelné plnění, nezaplatil finančnímu úřadu z tohoto plnění daň a plátce příjemce tohoto zdanitelného plnění ručí za tuto daň…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 20: Vyrovnání odpočtu daněGarance

16.5.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrovnání odpočtu daně se provádí u majetku, který není dlouhodobým majetkem plátce.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 19: Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výšiGarance

9.5.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud plátce uplatňuje nárok na odpočet daně jak pro účely svých uskutečněných plnění, tak pro jiné účely, má nárok na odpočet daně v poměrné výši, která odpovídá rozsahu použití pro účely svých uskutečněných plnění.…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 18: Nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daněGarance

2.5.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce má nárok na odpočet daně v okamžiku, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Od tohoto okamžiku také začíná běh tříleté lhůty pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně, nikoliv od okamžiku, kdy plátce obdrží daňový…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 17: Osvobození přepravy osobGarance

25.4.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přepravě osob a jejich zavazadel mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi je část přepravy, uskutečněná s místem plnění v tuzemsku, osvobozena s nárokem na odpočet daně. Dále si musí přepravce při následné přepravě osob po území mimo…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 16: Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zbožíGarance

18.4.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

U služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží došlo při uplatnění daně z přidané hodnoty ke změně již od 1. března 2018, kdy na základě rozsudku SDEU ve věci C-288/16 L.Č. vydalo GFŘ Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 15: Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávkyGarance

11.4.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. dubna 2019 byla zavedena možnost provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. V ZDPH (zákonu o DPH) je tato problematika řešena v § 46 až…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 14: Oprava základu daně, oprava výše daněGarance

4.4.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravu základu daně podle § 42 ZDPH (zákona o DPH) provede plátce v případech stanovených v odstavci 1. V případě plátců poskytujících přepravní služby jde zejména…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 13: Výpočet daněGarance

28.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 12: Základ daně ve zvláštních případechGarance

21.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákonu o dani z přidané hodnoty (ZDPH) jsou nastavena pravidla pro stanovení základu daně při uskutečňování plnění z důvodu zamezení zvýhodňování zákonem vyjmenovaných osob.…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 11: Základ daněGarance

14.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro plátce je zásadní správné stanovení základu daně. Obdobně jako se stanoví základ daně u zdanitelných plnění, se postupuje i pro stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 10: Daňové dokladyGarance

7.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 26 odst. 1 ZDPH (zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) je daňovým dokladem písemnost, která splňuje podmínky stanovené v zákoně o DPH.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 09: Vznik povinnosti přiznat daň nebo přiznat plnění, při poskytnutí přepravní služby uskutečnění zdanitelného plněníGarance

29.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 20a ZDPH (zákona o DPH) vyplývá, že je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění. To však neplatí, není-li zdanitelné plnění, na které je úplata přijata ke dni přijetí…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 08: Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unieGarance

22.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specificky je v § 19 ZDPH (zákona o DPH) řešena problematika dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 07: Poskytnutí službyGarance

15.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co je poskytnutím služby, je definováno v § 14 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Podle této definice jsou poskytnutím služby všechny činnosti, které nejsou dodáním…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 06: Dodání zbožíGarance

8.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice dodání zboží zahrnuje nejen dodání zboží určeného k dalšímu prodeji, ale i prodej materiálu, zásob, výrobků, dlouhodobého hmotného majetku, tzn. prodej jakékoliv movité…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 05: Stanovení místa plnění při poskytnutí přepravních služebGarance

1.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zajištění správného postupu při uplatnění daně z přidané hodnoty při poskytování přepravních služeb je rozhodující stanovení místa plnění.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 04: Identifikované osobyGarance

25.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V určitých případech, uvedených v zákonu o DPH, se osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani nestane plátcem, ale stane se identifikovanou osobou.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 03: Stanovení obratu, registrace plátceGarance

18.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud poskytuje přepravní služby osoba povinná k dani, která není plátcem, je povinna sledovat obrat pro registraci plátce.

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 02: Územní působnost a vymezení základních pojmůGarance

11.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro správnou aplikaci jednotlivých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je základním předpokladem správné vymezení územní působnosti a pochopení základních pojmů. Většina základních pojmů je definována v § 4 zákona o DPH, další důležité pojmy, nutné ke…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 01: Předmět daněGarance

4.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem daně jsou podle § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, plnění, pokud jsou současně splněny následující podmínky.

Přístupné pro: DL profi

Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravních služebGarance

1.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto materiálu je komplexně řešena problematika uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravních služeb podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon…

Přístupné pro: DL profi

Vracení DPH ze zahraničí z čerpání nafty u dopravcůGarance

27.3.2018, Ing. Ivan Bublík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dopravce - český plátce DPH, může získat DPH, kterou uhradil jako součást plateb za tankování nafty a plateb za mýto v zemích EU, a to zpětně, za celý uplynulý rok nebo za jeho uplynulou část. Vrácená DPH se českým finančním úřadům neodvádí, tvoří dopravci…

Přístupné pro: DL profi

Uplatňování DPH v rámci vnitřního obchodu EUGarance

14.4.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci EU se vnitřní obchod (intrakomunitární) se zbožím v otázkách uplatňování daně z přidané hodnoty řídí směrnicí Rady č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Ustanovení této směrnice byla v ČR implementována do zákona č. 235/2004 Sb., o…

Přístupné pro: DL profi

Zákon o dani z přidané hodnoty a logistikaGarance

25.6.2015, Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvýznamnější daní v rámci daňové soustavy v České republice je daň z přidané hodnoty (dále také „DPH”), kterou lze rovněž pokládat za základní nepřímou daň. Tato daň byla do české daňové soustavy zavedena k 1. lednu 1993 zákonem č. 588/1992 Sb., o dani…

Přístupné pro: DL profi

Účtování DPH za dopravní služby pro zahraničního příkazceGaranceQ&A

26.7.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dopravní společnost se sídlem v ČR provedla přepravu pro zahraničního příkazce z Rakouska po území svého sídelního státu, v tomto případě ČR. Fakturu pochopitelně vystavuje na rakouského adresáta. Je povinna ji vystavit s DPH anebo bez…

Přístupné pro: DL profi
Nahrávám...
Nahrávám...