dnes je 19.6.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 21: Ručení příjemce zdanitelného plnění

23.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.21
DPH u přepravních služeb 21: Ručení příjemce zdanitelného plnění

Ing. Zdeněk Kuneš

Plátce poskytující přepravní služby se jako kterýkoliv jiný plátce může dostat do situace, kdy plátce, který pro něho uskutečnil zdanitelné plnění, nezaplatil finančnímu úřadu z tohoto plnění daň a plátce příjemce tohoto zdanitelného plnění ručí za tuto daň nezaplacenou poskytovatelem.

Jedná se výhradně o případy poskytnutí zdanitelného plnění mezi plátci s místem plnění v tuzemsku.

Finanční úřad přistoupí na ručení u příjemce zdanitelného plnění v případě, že vyčerpá všechny možnosti, které má pro vymožení daně u poskytovatele zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění, plátce, ručí za daň nezaplacenou dodavatelem, pokud je mu dokázáno, že věděl nebo vědět mohl, že daň nebude úmyslně zaplacena, nebo že se poskytovatel dostal úmyslně do situace, že nemůže daň zaplatit, nebo že věděl, že dojde úmyslně ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Dále se jedná o případy, kdy je úplata bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny.

Problém může také nastat, pokud je za zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku mezi plátci poskytnuta platba na účet vedený mimo tuzemsko, například do Německa, Polska, na Slovensko apod.

V tomto případě ručí odběratel za daň nezaplacenou dodavatelem bez ohledu na to, zda dodavatel účet nahlásil správci daně a bez ohledu na limit úplaty.

Příklad:

Plátce poskytující přepravní služby koupil v ČR od jiného plátce kamion a tomuto dodavateli zaplatil za toto plnění na účet, který má vedený u banky v Německu. V případě, že dodavatel nezaplatil z prodeje kamionu daň z přidané hodnoty, ručí plátce, příjemce zdanitelného plnění, za daň z tohoto plnění nezaplacenou poskytovatelem.

Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň, pokud zaplatí poskytovateli na jeho nenahlášený účet částku nad 540 000 Kč.

Příklad:

Plátce poskytující přepravní služby koupil v ČR od jiného plátce nákladní automobil za 600 000 Kč a tomuto dodavateli zaplatil za toto plnění na jeho nenahlášený účet. V případě, že dodavatel nezaplatil z prodeje kamionu daň z přidané hodnoty, ručí plátce, příjemce zdanitelného plnění, za daň z tohoto plnění nezaplacenou poskytovatelem.

Pokud zaplatí plátce za zdanitelné plnění na účet nahlášený u finančního úřadu, ručitelský závazek nevznikne, a to bez ohledu na limit.

Pokud zaplatí na nenahlášený účet do limitu 540 000 Kč, také ručení nenastane.

Příklad:

Plátce poskytující přepravní služby koupil v ČR od jiného plátce nákladní automobil za

Nahrávám...
Nahrávám...