dnes je 26.5.2024

Konferenční program EASTLOGu se zaměří na zodpovědnost logistického odvětví

2.5.2024, Zdroj: ATOZ EVENT, s. r. o.

Konferenční program EASTLOGu se zaměří na zodpovědnost logistického odvětvíKongres EASTLOG zveřejnil své letošní hlavní téma – Zodpovědná logistika. „O udržitelnosti se dnes mluví na hodně konferencích a fórech. Zodpovědná logistika ale neznamená pouze zelená. Mnoho souvislostí vychází z ESG, ale i tak se lze na…

Elektrický nákladní automobil s pantografem nabízí „optimalizovanou ekonomiku“, tvrdí výrobce

31.8.2022, Zdroj: Trans.INFO

Elektrický nákladní automobil s pantografem nabízí „optimalizovanou ekonomiku“, tvrdí výrobceElektrické nákladní vozidlo využívající pantograf poskytuje optimalizovanou ekonomiku a snižuje emise CO2 o 50 % ve srovnání s dieselovými těžkými nákladními vozy, tvrdí německý výrobce nabíječek pro elektromobily Webasto. Společnost představí svůj nejnovější…

Skladové technologieGarance

29.4.2021, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotlivé druhy skladovaných položek vyžadují podle svého tvaru, hmotnosti, množství a vlastností různý způsob skladování, jakož i různá zařízení pro skladování a různé manipulační prostředky. Správně zvolená skladová technologie přinese nejen úsporu času,…

Přístupné pro: DL profi

Normy pro čisté nákladní automobily a autobusy

25.9.2020, Zdroj: Mezinárodní dopravní fórum (ITF)

Normy pro čisté nákladní automobily a autobusyMezinárodní dopravní fórum (ITF) vydalo publikaci o pokroku v oblasti technických norem pro vozidla s nulovými nebo velmi nízkými emisemi.

Praktické nástroje pro řízení zásob: Analýza zásobGarance

20.2.2020, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro úspěšné zvládnutí procesů řízení zásob je nutno si uvědomit, že vznik zásob v systému má obecně mnoho příčin. Zásoba v bodě rozpojení objednávkou zákazníka řízená prostřednictvím metod popsaných v kapitole 8.2 je jen jednou z více možných kategorií zásob v…

Přístupné pro: DL profi

Praktické nástroje pro řízení zásob: ABC analýzaGarance

6.2.2020, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princip ABC analýzy je odvozen z obecného, tzv. Paretova pravidla. Jak název napovídá, pravidlo formuloval italský ekonom Pareto na přelomu 19. a 20. století. Údajně prvním popudem k formulaci tohoto pravidla bylo prosté zjištění faktu, že 80 % italské půdy…

Přístupné pro: DL profi

Dynamická simulaceGarance

9.1.2020, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dynamickou simulaci můžeme chápat jako přenesení reálného procesu do virtuálního prostředí, kde čas běží mnohem rychleji než ve skutečnosti. Je založena na napodobování chování reálného systému pomocí jeho modelu v daném časovém období. Zejména jde o systémy…

Přístupné pro: DL profi

Stanovení pojistné zásobyGarance

3.1.2020, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojistná zásoba má krýt odchylky od průměrného čerpání zásoby (tj. od průměrné poptávky), od průměrné pořizovací doby a od dodávaného množství.

Přístupné pro: DL profi

Simulační techniky v logisticeGarance

26.12.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Simulační techniky jsou účinným nástrojem jak pro analýzu stávajících logistických systémů a příslušných procesů, tak pro jejich zlepšování či navrhování nových systémů.

Přístupné pro: DL profi

Optimální velikost nákupní dávkyGarance

19.12.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Optimální dávka (Economic Order Quantity – EOQ) je stanovena tak, aby celkové náklady ovlivněné velikostí dávky byly minimální. Jde o ekonomické vyvažování mezi náklady na držení zásob a náklady na seřízení u výrobní dávky, resp. objednání a dodání u dodávky…

Přístupné pro: DL profi

Nákupní objednávkové systémyGarance

12.12.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Základní úlohy v řízení zásobGarance

5.12.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při řízení zásob se vychází z požadované úrovně dodavatelských služeb prováděných pro zákazníky nebo navazující procesy a stanovuje se:

Přístupné pro: DL profi

Obratová zásobaGarance

28.11.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žijeme ve světě moderních informačních technologií. Přesto se často stává, že obrovské množství dat udržovaných v drahých informačních systémech není schopno poskytnout informaci. V praxi se stále ještě můžeme setkat s případy, že vyhodnocení skutečné průměrné…

Přístupné pro: DL profi

Náklady na zásoby, ukazatele rychlosti pohybu zásobGarance

21.11.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V řízení zásob se střetávají konfliktní logistické cíle. Ve všech úlohách se přímo či nepřímo uplatňují tato kritéria:

Přístupné pro: DL profi

Odpadové hospodářstvíGarance

5.9.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soubor činností, které vedou ke snižování množství odpadů, a pro již vzniklé odpady jde opět o soubor činností, které vedou k jejich materiálovému případně energetickému využití před prostým odstraněním odpadů. (Producent se snaží, aby odpad nevznikal (změna…

Přístupné pro: DL profi

Program Zero WasteGarance

22.8.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento název byl poprvé použit v roce 1996 v Canbeře (hlavní město Austrálie), kde se politici a veřejnost dohodli na tom, že nebudou svoje území zatěžovat skládkami a spalovnami a rozhodli se vypracovat plán nakládání s odpady, tak aby tohoto cíle dosáhli v…

Přístupné pro: DL profi

Charakteristika reverzní logistikyGarance

8.8.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci zelené logistiky má své uplatnění i reverzní logistika. Tato oblast se zabývá procesy znovu použití materiálů. Tak jako logistika má za cíl dopravit správný materiál, ve správném množství, ve správném čase, na správné místo při optimálně vynaložených…

Přístupné pro: DL profi

Zelená logistika a dopravaGarance

25.7.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do konkurenceschopnosti firem se zařazuje a užívá termín „společenská zodpovědnost”. Firmy cítí, že právě ony by společensky měly být strůjci ekologických opatření, a nenechávat ve stylu „po nás potopa” úklid nepořádku na budoucích generacích. Misky vah se…

Přístupné pro: DL profi

Rozdělení zelené logistikyGarance

11.7.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Charakteristika a vývoj zelené logistikyGarance

27.6.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem green logistika (zelená logistika) se dostává do popředí cca poslední desetiletí. Je to způsobeno i tím, že firmy si velmi dobře uvědomují, jaké negativní vlivy představují logistické činnosti na znečištění ovzduší a na životní prostředí. Toto…

Přístupné pro: DL profi

Zelená a reverzní logistikaGarance

13.6.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešní době se kladou stále větší nároky na ochranu životního prostředí, snižování environmentální zátěže, redukci skleníkových plynů, které narušují ozónovou vrstvu, která nás chrání před nebezpečným UV zářením. Tato ochrana se týká samozřejmě i výrobních…

Přístupné pro: DL profi

CCPM - Critical chain project managementArchiv

30.5.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z rozborů úspěšnosti středních a velkých projektů z nejrůznějších aplikačních oblastí vyplývá poměrně smutný obraz. U vysokého procenta projektů bylo zaznamenáno překročení plánovaného časového limitu o desítky procent, ještě větší procento představuje podíl…

Přístupné pro: DL profi

Užitečnost propojení štíhlých přístupů a Six SigmaArchiv

23.5.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Samostatné uplatnění buď štíhlé výroby, anebo Six Sigma má svá omezení. Six Sigma eliminuje vady, avšak není zaměřena na otázky optimalizace toků. Na druhé straně tzv. štíhlé přístupy neuplatňují pokročilé statické nástroje, které jsou často nezbytné pro…

Přístupné pro: DL profi

Charakteristika přístupu Six SigmaArchiv

16.5.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Six Sigma je přístup ke zlepšování, který byl poprvé uplatněn na počátku osmdesátých let v USA ve firmě Motorola. Vyznačuje se snahou o dosažení vynikajících výsledků a je zaměřen na prevenci neshod způsobem,…

Přístupné pro: DL profi

Propojení štíhlé výroby a Six SigmaGarance

9.5.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z předcházejících kapitol, principy štíhlé výroby jsou prvotně zaměřeny na taková zlepšení procesů, která zrychlují a zlevňují toky. Jsou doprovázena i opatřeními k prevenci vůči nejakosti, jejichž cílem je ochránit toky vůči poruchám v situaci,…

Přístupné pro: DL profi

Zavádění štíhlé výrobyGarance

2.5.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

O aplikaci štíhlého myšlení se hovoří především ve spojitosti s výrobou, a to zejména s výrobou produktů majících mnoho variant. Konkrétní postup aplikace je specifický vzhledem k podmínkám konkrétního podniku. Například redukce seřizovacích časů v provozu,…

Přístupné pro: DL profi

Nepřetržité zlepšováníGarance

25.4.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepřetržité zlepšování založené na analýze procesů je průřezovým, všeobjímajícím prvkem štíhlé výroby. Uskutečňuje se týmovým způsobem v malých krocích. Týmy jsou tvořeny z pracovníků, kteří jsou přímo zapojeni v příslušných procesech. Tento přístup, známý…

Přístupné pro: DL profi

Jakost u zdroje, prevence a štíhlost zajišťovaná v předvýrobních etapáchGarance

18.4.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém štíhlé výroby je nemyslitelný bez prevence vůči neshodám s požadavky. Úzce je propojen s TQM. Jakost u zdroje znamená, že preventivní i kontrolní operace by měly zabránit průniku neshodných produktů do dalších…

Přístupné pro: DL profi

Výkonnostní průhlednost a vizualizaceGarance

11.4.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štíhlá výroba využívá soustavy procesně orientovaných výkonnostních ukazatelů, k nimž patří:

Přístupné pro: DL profi

Komplexní produktivní údržba (Total Productive Maintenance TPM)Garance

4.4.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože tahový systém zmenšuje zásoby, musejí být také redukovány výpadky zařízení. Cílem TPM je lepší využití času zařízení, optimalizace jeho celkového výkonu. Zaměřuje se také na minimalizaci nákladů na provoz a údržbu zařízení během celého jeho životního…

Přístupné pro: DL profi

Racionalizace prostorového uspořádáníGarance

28.3.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

K dosažení úspor manipulačních nákladů a ke zkrácení průběžné doby přispívá i vhodné uspořádání pracovišť v prostoru. Týká se nejen výrobních pracovišť, nýbrž i skladů, nářaďoven, kontrolních stanovišť apod. Východiskem je mapování velikosti, frekvence a délky…

Přístupné pro: DL profi

KanbanGarance

21.3.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém Kanban je často zaváděn jako součást koncepce just-in-time či tzv. štíhlé výroby. Uplatňuje důsledně princip tahu (pull). Systém Kanban umožňuje jednoduchým způsobem (pomocí požadavkových a dopravních karet kanbanů) samočinně regulovat vazby vždy mezi…

Přístupné pro: DL profi

Dodávky právě včas a minimalizace zásobGarance

14.3.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přísun vstupních surovin, materiálů a polotovarů od externích dodavatelů se uskutečňuje v relativně malých dávkách podle momentální potřeby, tedy Justin-time. S dodavateli jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy o rámcovém množství, běžné dodávky se pak uskutečňují…

Přístupné pro: DL profi

Systém pořádku na pracovišti (5 S)Garance

7.3.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup SMED předpokládá také převedení více činností při seřizování než dosud na samotné operátory zařízení.

Přístupné pro: DL profi

Zmenšování velikosti dávek se současným zkracováním seřizovacích časůGarance

7.3.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmenšování dávek ve výrobě je cestou ke zrychlení reakce na požadavky zákazníků a současně vede ke snížení zásob rozpracovanosti. Malé dávky umožňují rychleji identifikovat problémy s jakostí a snížit ztráty z neshod. Původní až extrémní představa o proudu…

Přístupné pro: DL profi

Zmocnění pracovníků, víceprofesnost, procesní organizaceGarance

28.2.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Eliminace ztrát je u štíhlé výroby podporována změnou podnikové kultury, organizace řízení i stylu řízení.

Přístupné pro: DL profi

Štíhlá výrobaGarance

21.2.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Prvky systému štíhlé výrobyGarance

21.2.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vytvoření systému štíhlé výroby vyžaduje provést změny v organizaci procesů i útvarů. Současně s tím rozvíjet i týmovou práci a zdokonalovat práci s lidmi.

Přístupné pro: DL profi

Příklad přechodu od zakázkové výroby k montáži na zakázkuGarance

7.2.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujících odstavcích je uveden příklad aplikace postponementu ve strojírenské výrobě.

Přístupné pro: DL profi

Faktory úspěšnosti při zavádění postponementuGarance

7.2.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Závěry teorie omezení pro plánování výrobyGarance

6.12.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro plánování a řízení výroby vyplývají z teorie omezení tyto důležité závěry:

Přístupné pro: DL profi

Teorie omezeníGarance

22.11.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Teorie omezení (Theory of constraints) je rozpracována v publikacích Eliahu M. Goldratta, který je jejím zakladatelem. Základy jsou popsány a vysvětleny v knize The Goal (v českém překladu Cíl). V knize se hlavní postava Alex Rogo potýká nejen s problémy svého…

Přístupné pro: DL profi

Plánování zadávané výrobyGarance

27.9.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán zadávané výroby se vytvoří transformací plánu odváděné výroby. Upřesňuje:

Přístupné pro: DL profi

Důležité podklady pro plánování a řízení výrobyGarance

13.9.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnou datovou základnu všech činností v plánování a řízení výroby tvoří:

Přístupné pro: DL profi

Obsah a principy plánování a řízení výrobyGarance

6.9.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plánování a řízení výroby nemůže sledovat jen úzce vymezené výrobní cíle (tj. provedení bezvadných výkonů při nízkých nákladech dosahovaných při vysokém využití kapacit). Musí vyhovět šířeji formulovaným požadavkům, které jsou odvozeny od celkové logistické…

Přístupné pro: DL profi

Úvod do plánování a řízení výrobyGarance

30.8.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Ukázky oblastí analýzy průběžné doby a vhodných technikGarance

23.8.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Analýzu průběžné doby usnadňují vhodně zvolené techniky. Jde zejména o techniky grafické, které mají vizualizační efekt. Některé z těchto technik jsou navíc užitečné tím, že v jejich postupu je obsažen určitý úhel pohledu (filosofie), který vede uživatele k…

Přístupné pro: DL profi

Integrace systémů v rámci logistického řetězceGarance

5.4.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle přehodnocení tradičních strategií při zlepšování peněžních toků (cash flow) a návratnosti aktiv v řetězci je další oblastí, na kterou by se mohl management zaměřit, automatizace a integrace systémů vyřizování objednávek a informačních systémů v rámci…

Přístupné pro: DL profi

Případová studie: City Logistika v PískuGarance

7.9.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncepce City Logistiky (nákladní dopravní obslužnost v městských centrech) vychází ze základních principů snižování ekologické zátěže v centrální části města, zvýšení bezpečnosti chodců a zvýšení atraktivity historických městských jader díky snížené frekvenci…

Přístupné pro: DL profi

City logistikaGarance

31.8.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definici city logistiky můžeme formulovat podle Willeke: Wirtschaftsverkehr und City Logistika, 1992, s. 11, následovně: city logistikou rozumíme veškerou dopravu zahrnující toky zboží a pohyby osob uvnitř města, kterými zajišťujeme provoz živností, služeb a…

Přístupné pro: DL profi
Nahrávám...
Nahrávám...