dnes je 15.7.2024

Veřejná konzultace k povinnému nákupu elektrických užitkových vozidel

4.4.2024, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA

Veřejná konzultace k povinnému nákupu elektrických užitkových vozidelDopravci mají jedinečnou možnost vyjádřit se ke snaze zavedení povinného nákupu užitkových vozidel, kterou prosazují někteří evropskounijní politici.

Vznik, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných odpadů a ostatních odpadů v členských státech Evropské unie za období 2016 až 2019Garance

23.5.2023, Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

Přístupné pro: DL profi

Celníci z Plzně kontrolují přepravu odpadů

19.4.2023, Zdroj: Celní správa ČR

Celníci z Plzně kontrolují přepravu odpadůHlídka plzeňských celníků oddělení mobilního dohledu od začátku roku zkontrolovala celkem 56 přeprav odpadů tuzemských a zahraničních dopravců. Postupně intenzita kontrol narůstala, jen v únoru a březnu hlídka provedla 42 kontrol, při kterých bylo důslednou…

Přeprava kapalných nebezpečných odpadů - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:29:46

Na nesmírnou důležitost nepodceňování všech administrativních povinností při přepravě nebezpečných kapalných odpadů upozornil Ing. Narovec, protože podle jeho slov: „Není otázka, jestli dojde k dopravní nehodě při přepravě takových odpadů, ale kdy k ní…

Přístupné pro: DL profi

Nebezpečné odpady vs. ADR - Ne každý nebezpečný odpad je nebezpečný pro přepravu - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:33:12

Co je nebezpečný odpad, nebezpečná věc a jaké jsou podmínky pro jejich přepravu? To představil ve své přednášce Ing. Tadeáš Narovec.

Přístupné pro: DL profi

Nebezpečné odpady vs. přeprava nebezpečných věcíZáznamGarance

2.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:41

Nebezpečný odpad se automaticky nerovná nebezpečné věci pro přepravu na silnici dle Dohody ADR. Dohoda ADR umožňuje přepravu odpadů ve volně loženém stavu, v cisternách nebo balených v kusech. Pro konkrétní odpad a způsob přepravy je nutné respektovat podmínky…

Přístupné pro: DL profi

1013/2016, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o přepravě odpadů, k 11. 1. 2021Garance

11.1.2021, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Vozidla zvláštního určení, nosiče kontejnerů a režim řidičůQ&A

21.12.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vozidlo pro sběr komunálního odpadu má v technickém průkazu (vydaném v roce 2011) na níže uvedených řádcích uvedeno:

Pokyny pro celní orgány k přeshraniční přepravě odpadůGarance

3.7.2015, Evropská unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana zdraví a životního prostředí jsou záležitosti, jejichž význam se zvyšuje. V Lisabonské smlouvě patří k cílům Evropské unie vysoká úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí (článek 3 Smlouvy o EU). Soubor environmentálních právních…

Přístupné pro: DL profi

Zákon o odpadech a logistikaGarance

13.5.2015, Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Vztahuje se na…

Přístupné pro: DL profi

Dohoda ADR - odesílání nebezpečných odpadůZáznamGarance

10.7.2014, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:45:33

Dohoda ADR se týká převážně přepravy nebezpečných věcí. Důležité informace však musí znát i ti, kdo věci nakládají nebo odesílají. Videoseminář se věnuje právě této…

Přístupné pro: DL profi
Nahrávám...
Nahrávám...