dnes je 26.5.2024

Cestovní náhrady: Náhrady při tuzemské pracovní cestěGarance

23.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrady, které zaměstnavatel zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu poskytuje, jsou uvedeny v § 156 ZP (zákoníku práce). Pro účely cestovních náhrad a jejich daňového uplatnění je přitom velmi důležité, aby byly dodrženy zásady uvedené v kapitole Základní…

Přístupné pro: DL profi

Cestovní náhrady: Základní zásady a povinnostiGarance

16.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním ustanovením zákoníku práce (ZP), ze kterého vychází také úprava poskytování cestovních náhrad, je ustanovení § 2, podle kterého je závislá práce vykonávána na náklady zaměstnavatele. Pokud při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním vzniknou…

Přístupné pro: DL profi

Cestovní náhrady: Druhy cestovních náhradGarance

16.1.2024, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely poskytování cestovních náhrad se za pracovní cestu považuje cesta:

Přístupné pro: DL profi

Cestovní náhrady: Základní pojmyGarance

2.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika cestovních náhrad jako daňově uznatelného nákladu zaměstnavatele - právnické osoby - je v ZDP řešena ustanovením § 24 odst. 2 písm. zh) a z hlediska zaměstnance v ustanovení § 6 odst. 7 písm. a). Základním předpisem, na který obě uvedená…

Přístupné pro: DL profi

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2024Garance

28.12.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2024 byly změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních…

Přístupné pro: DL profi

Úprava cestovních náhrad pro rok 2024

27.12.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Úprava cestovních náhrad pro rok 2024Vyhláška č. 398/2023 Sb. nahrazuje od 1. ledna vyhlášku č. 467/2022 Sb.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2024

28.11.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Sazby zahraničního stravného pro rok 2024Pravidelný nový prováděcí předpis stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného pro následující rok.

Cestovní náhrady - příklady pro pokročiléZáznam

26.10.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:22

Na webináři spolu projdeme složitější výpočty, na které můžete při stanovování cestovních náhrad narazit.

Přístupné pro: DL profi

Návrh novely vyhlášky o cestovních náhradáchGarance

2.3.2023, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce”), je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních…

Přístupné pro: DL profi

Cestovní náhrady: Zahraniční pracovní cestyGarance

19.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční pracovní cestou je podle § 154 ZP (zákoníku práce) cesta konaná mimo území České republiky. Samozřejmě, že nejde o ledajakou cestu, ale o cestu ve smyslu § 42 ZP (zákoníku práce), tj. o časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu…

Přístupné pro: DL profi

Cestovní náhrady 2023Záznam

11.1.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:37

Seznámení s aktuálními sazbami náhrad cestovních výdajů pro rok 2023. Získání orientace v pravidlech vysílání zaměstnanců na pracovní a další cesty (zejména cesty mimo pravidelné pracoviště) ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Seminář bude…

Přístupné pro: DL profi

Cestovní náhrady: Přerušení pracovní cestyGarance

13.5.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce (ZP) umožňuje povolit přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance, po kterém již nenásleduje výkon práce a přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance před začátkem výkonu práce.…

Přístupné pro: DL profi

Výdaje za cesty mezi bydlištěm a provozovnou u fyzické osobyGaranceQ&A

10.9.2020, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Proplácení sprch řidičům mezinárodní dopravyGaranceQ&A

3.9.2020, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Náhrady nákladů na PHM při využívání vozidla na alternativní pohonGaranceQ&A

21.10.2016, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz týkající se náhrady nákladů na PHM při využívání soukromého vozidla ke služebním účelům. Vozidlo je na alternativní pohon (LPG) a tím je osvobozeno od silniční daně.

Přístupné pro: DL profi

AXA: Řidič a dietyQ&A

26.6.2013, Zdroj: Sdružení řidičů CZ

Jedním z mnoha problému, jenž skoro denně čteme na našem webu http://www.proridice.eu, je problém s vyplácením cestovních náhrad - diet. O tom je dnešní případ řidiče.

Paušalizace cestovních náhradGarance

22.1.2010, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Výše cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestěGaranceQ&A

15.7.2009, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaká výše cestovních náhrad náleží zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě? Během jednoho dne vrátí např. na 6 hodin do ČR. Jedná se o jednu pracovní cestu, která…

Přístupné pro: DL profi

Stravné za cestu do zahraničíQ&A

29.4.2009, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaká výše cestovní náhrady náleží zaměstnanci, který byl vyslán na pracovní cestu do zahraničí, když počátek pracovní cesty byl např. ve 21 hod., přechod hranic byl následující den ve 4 hod. ráno a cesta dále pokračovala v…

Přístupné pro: DL profi

Stravné pro řidičeQ&A

18.3.2009, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Přepočet cestovních náhrad za pracovní cestu v zahraničíQ&A

10.3.2009, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi
Nahrávám...
Nahrávám...