dnes je 29.5.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 12: Základ daně ve zvláštních případech

21.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.12
DPH u přepravních služeb 12: Základ daně ve zvláštních případech

Ing. Zdeněk Kuneš

V zákonu o dani z přidané hodnoty (ZDPH) jsou nastavena pravidla pro stanovení základu daně při uskutečňování plnění z důvodu zamezení zvýhodňování zákonem vyjmenovaných osob.

Jedná se o případy, kdy je stanoven základ daně jako obvyklá cena bez daně, určená k datu uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je zdanitelné plnění uskutečněné pro vyjmenované osoby.

Těmito osobami jsou:

  • kapitálově spojené osoby,

  • jinak spojené osoby,

  • osoby blízké,

  • společníci téže společnosti.

Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob s tím, že podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob.

Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna osoba s tím, že pro účely vymezení těchto osob ve zvláštních případech se za jinak spojené osoby nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob.

Osobami blízkými jsou osoby blízké, například příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel

Nahrávám...
Nahrávám...