dnes je 15.7.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 23: Zdaňovací období, daňové přiznání

6.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.23 DPH u přepravních služeb 23: Zdaňovací období, daňové přiznání

Ing. Zdeněk Kuneš

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.

Plátce se může rozhodnout pro změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní.

Pokud se osoba povinná k dani stane plátcem, je jeho zdaňovacím obdobím vždy kalendářní měsíc. Pro změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní se může rozhodnout až po skončení kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém se stal plátcem. O změně zdaňovacího období se může rozhodnout, pokud jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, není nespolehlivou osobou a změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku.

Příklad
Příklad:

Osoba podnikající v autodopravě se stala plátcem od 1. července 2022. Po celý rok 2022 a rok 2023 má měsíční zdaňovací období. Pokud by se chtěla rozhodnout pro čtvrtletní zdaňovací období, tak musí podat žádost o změnu zdaňovacího období do konce ledna 2024.

Daňové přiznání

Plátce je

Nahrávám...
Nahrávám...