dnes je 19.6.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 17: Osvobození přepravy osob

25.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.17
DPH u přepravních služeb 17: Osvobození přepravy osob

Ing. Zdeněk Kuneš

Při přepravě osob a jejich zavazadel mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi je část přepravy, uskutečněná s místem plnění v tuzemsku, osvobozena s nárokem na odpočet daně. Dále si musí přepravce při následné přepravě osob po území mimo tuzemska zjistit, jaké jsou daňové povinnosti dle legislativy členských států, na jejichž území je část přepravy osob uskutečněna.

Osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně jsou také služby, které s touto přepravou přímo souvisejí, jako například zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů.

Osvobození od daně se uplatní bez ohledu na to, kdo služby přepravy osob nebo služby přímo související s touto přepravou zajišťuje. Tyto služby mohou být také poskytovány osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani.

Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.

Příklad:

Plátce poskytuje přepravu osob z České republiky přes Slovensko na Ukrajinu. Část této přepravy, poskytnutá v České republice, je osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Část přepravy po území Slovenska a Ukrajiny se z pohledu daně z přidané hodnoty řídí legislativou těch států, ve kterých je příslušný úsek přepravy

Nahrávám...
Nahrávám...