dnes je 19.6.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 16: Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží

18.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.16
DPH u přepravních služeb 16: Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží

Ing. Zdeněk Kuneš

U služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží došlo při uplatnění daně z přidané hodnoty ke změně již od 1. března 2018, kdy na základě rozsudku SDEU ve věci C-288/16 L.Č. vydalo GFŘ Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží č.j. 103102/17/7100-20116-050701.

Zákonem č. 80/2019 Sb., účinným od 1. 4. 2019, byl upraven § 69 ZDPH (zákona o DPH), kterým byla tato problematika upravena v souladu s informací, vydanou GFŘ.

Přeprava zboží při vývozu zboží

Podle § 69 odst. 1 zákona o DPH je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží.

Službami přímo vázanými na vývoz nebo dovoz zboží se rozumí služby, bez nichž by nemohl být vývoz zboží nebo dovoz zboží uskutečněn. Jedná se například o přepravu zboží, nakládku zboží, balení, přípravu dopravního prostředku na přepravu zboží, ale také o vystavení přepravních dokladů, celních dokladů apod.

Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně se nevztahuje na služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, jako jsou například finanční služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 zákona o DPH nebo pojišťovací služby, osvobozené od daně podle § 55 zákona o DPH.

Příklad:

Přepravní firma, plátce A, poskytne přepravu zboží z České republiky do Číny pro vývozce zboží, plátce B. Plátce A poskytne přepravu jako plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vystaví pro plátce B daňový doklad, na kterém uvede odkaz na osvobozené plnění.

Časté problémy se správným uplatněním daně z přidané hodnoty vznikají při poskytnutí přepravní služby prostřednictvím spediční společnosti.

Spediční společnost jedná při poskytnutí přepravní služby vlastním jménem na vlastní účet a přepravní službu nakupuje od přepravce, který přepravu zboží uskuteční. Jedná se o dvě samostatná plnění. Jedno plnění je poskytnutí přepravní služby přepravcem spediční společnosti, druhé plnění je poskytnutí přepravy zboží spediční společností vývozci zboží. V těchto případech má smluvní vztah s vývozcem zboží spediční společnost, proto je poskytnutí přepravní služby spediční společností vývozci plněním osvobozeným od daně s nárokem na odpočet daně. Přepravní společnost má smlouvu o přepravě zboží uzavřenou se spediční společností.

Proto v případě, když přepravní společnost poskytne přepravu zboží při vývozu zboží spediční společnosti, jedná se o zdanitelné plnění.

Příklad:

Vývozce zboží, plátce A, si objednal v červnu 2019 přepravu zboží z České republiky do USA od spediční společnosti, plátce B. Spediční společnost, plátce B, si objednala tuto přepravu zboží z České republiky do USA od přepravní společnosti, plátce C. Plátce C poskytl spediční společnosti, plátci B, přepravní službu jako zdanitelné plnění, u kterého uplatnil základní sazbu daně 21 %, vystavil daňový doklad a plnění uvedl na ř. 1 daňového přiznání a v kontrolním hlášení. Spediční společnost, plátce B, si při pořízení této přepravní služby uplatnila nárok na odpočet daně v souladu se zákonem o DPH. Spediční společnost, plátce B, poskytla přepravu zboží vývozci, plátci A, jako plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vystavila daňový doklad, na kterém uvedla odkaz na osvobozené plnění, hodnotu plnění uvedla na ř. 26 daňového přiznání.

Stejný princip se použije také mezi jednotlivými spedičními společnostmi.

Příklad:

Vývozce zboží, plátce A, si objednal v červenci 2019 přepravu zboží z České republiky na Ukrajinu od spediční společnosti, plátce B. Spediční společnost B však neměla dostatečnou kapacitu přepravců, tak si objednala přepravu zboží z České republiky na Ukrajinu od jiné spediční společnosti, plátce C. Spediční společnost C si objednala tuto přepravu zboží od přepravní společnosti, plátce D. Přepravní společnost, plátce D, poskytla spediční společnosti, plátci C, přepravní službu jako zdanitelné plnění, u kterého uplatnila základní sazbu daně 21 %. Spediční společnost, plátce C, poskytla tuto přepravní službu plátci B také jako zdanitelné plnění. Spediční společnost, plátce B, poskytla přepravu zboží vývozci, plátci A, jako plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vystavila daňový doklad, na kterém uvedla odkaz na osvobozené plnění, hodnotu plnění uvedla na ř. 26 daňového přiznání.

Změna výkladu při poskytnutí přepravní služby při vývozu zboží má dopady na uplatnění daně z přidané hodnoty také při poskytnutí této služby osobě povinné k dani s místem plnění v jiném členském státě. Protože se jedná o zdanitelné plnění, uvádí ji plátce v souhrnném hlášení.

Příklad:

Vývozce zboží, plátce A, si objednal v červenci 2019 přepravu zboží do Ruska od spediční společnosti, plátce B. Spediční společnost, plátce B, si objednala přepravu tohoto zboží z České republiky do Ruska od slovenské přepravní společnosti C, která je registrovaná k dani na Slovensku. Slovenská přepravní společnost C poskytla přepravní službu jako zdanitelné plnění osobě povinné k dani, místo plnění se podle § 9 odst. 1 zákona o DPH stanoví v sídle příjemce služby, tedy v České republice. Slovenský přepravce vystavil daňový doklad, na kterém uvedl údaj "daň odvede zákazník". Toto plnění byl povinen na Slovensku uvést do souhrnného hlášení. Spediční společnost, plátce B, k datu uskutečnění zdanitelného plnění přiznala daň a uplatnila nárok na odpočet daně v souladu se zákonem o DPH. Spediční společnost, plátce B, má smlouvu s vývozcem, plátcem A, proto vývozci poskytla přepravní službu jako plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vystavila daňový doklad, na kterém uvedla odkaz na

Nahrávám...
Nahrávám...