dnes je 15.7.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 22: Zvláštní způsob zajištění daně

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.22 DPH u přepravních služeb 22: Zvláštní způsob zajištění daně

Ing. Zdeněk Kuneš

Plátci, příjemci zdanitelného plnění, je umožněno z možného ručitelského závazku se vyvinit, a to tím způsobem, že zaplatí daň za uskutečněné zdanitelné plnění přímo na disponibilní účet dodavatele, který vytvoří u finančního úřadu.

Tento krok by si měl však smluvně dohodnout s dodavatelem, a to tak, že jeho správci zaplatí daň a dodavateli uhradí zbytek ceny, tedy základ daně. V opačném případě by pohledávka ve výši nezaplacené daně dodavateli nezanikla.

Plátce, který uhradí daň na osobní účet poskytovatele plnění, musí současně s platbou poskytnout správci daně identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění, daň, na kterou je úhrada určena, identifikaci příjemce zdanitelného plnění a den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

Částka uhrazená příjemcem zdanitelného plnění se přijme na osobním depozitním účtu poskytovatele zdanitelného plnění, odkud bude následně převedena na jeho osobní daňový účet, a to ke dni splatnosti daně.

Problém nastane v případě, že byla daň, na kterou je úhrada určena, zcela nebo zčásti poskytovatelem zdanitelného plnění uhrazena.

Nahrávám...
Nahrávám...