dnes je 26.5.2024

Pokyny pro přepravu nebezpečných věcí v kombinované dopravě

24.11.2023, Zdroj: Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu silnice/železnice (UIRR)

Pokyny pro přepravu nebezpečných věcí v kombinované dopravěMezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu silnice/železnice (UIRR) vydala praktickou publikaci k přepravě nebezpečných věcí různými formami dopravy.

Euro 7: Poslanci podpořili nová pravidla pro snížení emisí znečišťujících látek

9.11.2023, Zdroj: Evropský parlament

Euro 7: Poslanci podpořili nová pravidla pro snížení emisí znečišťujících látekPoslanci Evropského parlamentu jsou připraveni zahájit jednání s vládami členských států EU o nových pravidlech pro snížení emisí ze silniční dopravy u osobních automobilů, dodávek, autobusů a nákladních…

Je reálný přesun zboží ze silnice na železnici?

31.10.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA

Je reálný přesun zboží ze silnice na železnici?Stojí silnice a železnice v konkurenčním postavení, nebo jsou to partneři, kteří se zvládnou doplňovat? Umí objem přepraveného nákladu skutečně indikovat ekonomickou krizi? Proč u nových logistických areálů nevznikají vlečky, na rozdíl od parkovišť pro…

Nárůst výkonů silniční nákladní dopravy v roce 2021 o 7 %

21.10.2022, Zdroj: Eurostat

Nárůst výkonů silniční nákladní dopravy v roce 2021 o 7 %V roce 2021 vzrostla silniční nákladní doprava v EU (v přepočtu na tunokilometry (tkm)) o 7 % ve srovnání s rokem 2020. To znamená zotavení z dopravní situace v roce 2020, která byla silně ovlivněna výlukami a dalšími opatřeními uloženými mnoha členskými státy…

Jak nenechat nákladní vozidlo na železničním přejezdu

4.7.2022, Zdroj: International Road Transport Union (IRU)

Jak nenechat nákladní vozidlo na železničním přejezduMezinárodní unie silniční dopravy (IRU) aktualizovala informační leták ke správné praxi při přejíždění železničních přejezdů.

Evropská kombinovaná doprava v roce 2021 vzrostla o téměř 11 %

30.5.2022, Zdroj: Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu silnice/železnice (UIRR)

Evropská kombinovaná doprava v roce 2021 vzrostla o téměř 11 %Valné shromáždění UIRR uzavřelo obchodní rok 2021. Členové UIRR oznámili historicky nejvyšší úroveň výkonnosti. Počty tunokilometrů kombinované dopravy vzrostly o téměř 11 %. Počet přepravených zásilek narostl o 8,15…

Sklady v distribuciGarance

14.4.2022, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sklady jsou zařazovány v různých stupních logistických řetězců a jsou nedílnou součástí distribučních systémů.

Přístupné pro: DL profi

Využití nejen k přepravě. Do kontejnerů se v Česku instalují úpravny vody, pivovary či regulační stanice plynu

2.3.2022, Zdroj: LESENSKY.CZ

Využití nejen k přepravě. Do kontejnerů se v Česku instalují úpravny vody, pivovary či regulační stanice plynuKompaktnost, mobilita či ekonomická výhodnost. To jsou jedny z hlavních předností kontejnerových řešení v českém průmyslu. Díky velké variabilitě kontejnerů se dnes lze setkat s tím, že jsou do nich instalovány například regulační stanice tlaku plynu, úpravny…

Využití kombinované dopravy roste, za pět let o více než třetinu

16.12.2021, Zdroj: ČTK

Využití kombinované dopravy roste, za pět let o více než třetinuMezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu (UIRR) zveřejnila výsledky studie o uhlíkové stopě a energetické účinnosti kombinované dopravy.

Ročenka dopravy za kovidový rok 2020

6.8.2021, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Ročenka dopravy za kovidový rok 2020Na webu Ministerstva dopravy byla zveřejněna Ročenka dopravy za rok 2020. Ročenka obsahuje podrobné statistické údaje v kovidovém roce 2020. Mezi nejvíce zasaženou oblastí dopravy v České republice patří letectví. Naopak nákladní doprava nezaznamenala výrazný…

Statistická ročenka ČR 2020: Doprava

5.7.2021, Zdroj: Český statistický úřad

Statistická ročenka ČR 2020: DopravaČeský statistický úřad (ČSÚ) vydal Statistickou ročenku České republiky 2020. Obsahuje souhrnné statistické informace o životě české společnosti v uplynulém roce. Jednou z kapitol je i…

Legislativní souhrn: Kombinovaná doprava zboží mezi zeměmi EUGarance

10.12.2020, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice 92/106/EHS – společná pravidla pro určité druhy kombinované dopravy zboží mezi zeměmi EU

Přístupné pro: DL profi

Evropská doprava v číslech

19.11.2020, Zdroj: Eurostat

Evropská doprava v číslechStatistický úřad Eurostat zveřejnil nové vydání publikace o energetice, dopravě a životním prostředí.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, k 13. 12. 2019Garance

13.12.2019, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidované znění dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici.

Přístupné pro: DL profi

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) pro rok 2019

19.6.2019, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) pro rok 2019Formou sdělení byly přijaty změny v přepravě nebezpečných věcí po železnici pro nadcházející období.

Práce s kapacitními úzkými místy ve výroběGarance

29.11.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhledávání úzkých míst a soustředění se na ně při řízení se musí stát nepřetržitým procesem. Má probíhat v těchto krocích:

Přístupné pro: DL profi

Charakteristika procesu přepravy: Železniční dopravaGarance

8.6.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky, za nichž se přepravuje zboží ve veřejné drážní nákladní dopravě, stanoví přepravní řád, jeho zveřejnění vyplývá ze zákona č. 266/1994, o drahách, a musí v něm být uvedeno zejména:…

Přístupné pro: DL profi

Kombinovaná dopravaGarance

25.5.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co je to RoLa? Původem zkratka z němčiny - Rollende Landstrasse – označuje systém doprovázené dopravy silnice - železnice. První pokusy o přepravu automobilů po železnici se uskutečnily již v letech 1954 a 1960 v Německu a ve Francii. Ověřovaly se nejvýhodnější…

Přístupné pro: DL profi

Uplatnění dopravní logistiky na železniční vlečceGarance

27.4.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Železniční vlečka má důležité postavení v rámci dopravní logistiky podniku. Prostřednictvím vleček je zabezpečovaný přísun surovin a polotovarů do podniku bez překládky a na druhé straně slouží k expedici hotových výrobků. Z toho vyplývá jejich…

Přístupné pro: DL profi

Organizování železničních přepravGarance

20.4.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při organizování železničních přeprav hraje jednu z hlavních rolí zasilatel, resp. jím pověřený poskytovatel přepravních služeb. Hlavní úlohou zasilatele je obstarat přepravu a poskytnout doplňkové služby, jako je skladování, balení, manipulace se zbožím,…

Přístupné pro: DL profi

Rozdělení a charakteristika dopravyGarance

16.3.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Distribuční logistika byla vždy velmi důležitou disciplínou v logistickém řetězci a její význam stále roste hlavně díky globalizaci.

Přístupné pro: DL profi

Předpisy související se zajištěním BOZP pro leteckou dopravuGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními…

Přístupné pro: DL profi

Zaměstnanec v drážní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při provozování drážní dopravy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby zaměstnanec:

Přístupné pro: DL profi

Nebezpečí v drážní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečí plynoucí z drážní dopravy (mimo některých, která jsou uvedena u dopravy silniční) jsou zejména následující:

Přístupné pro: DL profi

Zajištění BOZP osamělého zaměstnance, opravárenských čet v kolejišti a při posunuGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V organizaci ČD se při opravách na trati a při kontrolních pochůzkách se při práci v obvodu stanice setkáváme s pojmem tzv. osamělým zaměstnancem, tj. takovým zaměstnancem, který pracuje sám na údržbě zařízení v kolejišti a je bezprostředně ohrožen…

Přístupné pro: DL profi

Nebezpečí v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při provozování letecké dopravy (a to nejen při přepravě cestujících a nákladů, ale i zajišťování leteckých prací a leteckých služeb např. při záchranných akcích, práškování, přepravě rozměrných nákladů na těžce přístupná místa ve stavebnictví nebo při…

Přístupné pro: DL profi

Informace k instruktáži o BOZP pro zaměstnance v železniční dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnancům dráhy doporučujeme poskytnout v rámci instruktáže o BOZP zejména následující informace o BOZP:

Přístupné pro: DL profi

Informace k instruktáži o BOZP v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnancům letecké dopravy doporučujeme poskytnout v rámci instruktáže o BOZP zejména následující informace o BOZP:

Přístupné pro: DL profi

Předpisy související se zajištěním BOZP pro drážní dopravuGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Přístupné pro: DL profi

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zaměstnance, kteří pracují v letecké dopravě, doporučujeme do speciální části osnovy školení (podrobnosti obecné viz tato  kapitola ) o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP zařadit zejména…

Přístupné pro: DL profi

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle obecných požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provozování dopravy dopravními prostředky je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování letecké dopravy další požadavky stanovené přílohou č. 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a to…

Přístupné pro: DL profi

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zaměstnance, kteří pracují při provozování drážní dopravy, doporučujeme do speciální části osnovy školení (podrobnosti obecné viz  kapitola ) o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP zařadit zejména…

Přístupné pro: DL profi

Zaměstnanec v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při provozování letecké dopravy (tj. zejména při nakládání, překládání a vykládání nákladu, práce při obsluze, údržbě a opravách letadel, jejich plnění pohonnými hmotami, provádění motorových zkoušek, vlečení letadel, jejich rozmrazování, vyhřívání jejich…

Přístupné pro: DL profi

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy v drážní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle obecných požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provozování dopravy dopravními prostředky je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování drážní dopravy další požadavky stanovené přílohou č. 4 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a to zejména…

Přístupné pro: DL profi
Nahrávám...
Nahrávám...