dnes je 30.5.2023

Jak nenechat nákladní vozidlo na železničním přejezdu

4.7.2022, Zdroj: International Road Transport Union (IRU)

Jak nenechat nákladní vozidlo na železničním přejezduMezinárodní unie silniční dopravy (IRU) aktualizovala informační leták ke správné praxi při přejíždění železničních přejezdů.

Ministr Kupka představil priority českého předsednictví v Radě EU v oblasti dopravy

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Ministr Kupka představil priority českého předsednictví v Radě EU v oblasti dopravyLepší propojení a rozvoj evropské dopravní sítě, podpora vysokorychlostních železnic nebo čistá mobilita. To jsou některá z témat nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU v oblasti dopravy. Česká republika se zaměří také na autonomní dopravu nebo podporu…

Evropská kombinovaná doprava v roce 2021 vzrostla o téměř 11 %

30.5.2022, Zdroj: Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu silnice/železnice (UIRR)

Evropská kombinovaná doprava v roce 2021 vzrostla o téměř 11 %Valné shromáždění UIRR uzavřelo obchodní rok 2021. Členové UIRR oznámili historicky nejvyšší úroveň výkonnosti. Počty tunokilometrů kombinované dopravy vzrostly o téměř 11 %. Počet přepravených zásilek narostl o 8,15…

Sklady v distribuciGarance

14.4.2022, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sklady jsou zařazovány v různých stupních logistických řetězců a jsou nedílnou součástí distribučních systémů.

Přístupné pro: DL profi

Využití kombinované dopravy roste, za pět let o více než třetinu

16.12.2021, Zdroj: ČTK

Využití kombinované dopravy roste, za pět let o více než třetinuMezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu (UIRR) zveřejnila výsledky studie o uhlíkové stopě a energetické účinnosti kombinované dopravy.

Ročenka dopravy za kovidový rok 2020

6.8.2021, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Ročenka dopravy za kovidový rok 2020Na webu Ministerstva dopravy byla zveřejněna Ročenka dopravy za rok 2020. Ročenka obsahuje podrobné statistické údaje v kovidovém roce 2020. Mezi nejvíce zasaženou oblastí dopravy v České republice patří letectví. Naopak nákladní doprava nezaznamenala výrazný…

Statistická ročenka ČR 2020: Doprava

5.7.2021, Zdroj: Český statistický úřad

Statistická ročenka ČR 2020: DopravaČeský statistický úřad (ČSÚ) vydal Statistickou ročenku České republiky 2020. Obsahuje souhrnné statistické informace o životě české společnosti v uplynulém roce. Jednou z kapitol je i…

Kombinovaná doprava v Evropě

18.12.2020, Zdroj: Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu silnice/železnice (UIRR)

Kombinovaná doprava v EvropěMezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu (UIRR) vydala osmou zprávu o situaci v tomto odvětví.

Legislativní souhrn: Kombinovaná doprava zboží mezi zeměmi EUGarance

10.12.2020, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice 92/106/EHS – společná pravidla pro určité druhy kombinované dopravy zboží mezi zeměmi EU

Přístupné pro: DL profi

Evropská doprava v číslech

19.11.2020, Zdroj: Eurostat

Evropská doprava v číslechStatistický úřad Eurostat zveřejnil nové vydání publikace o energetice, dopravě a životním prostředí.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, k 13. 12. 2019Garance

13.12.2019, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidované znění dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici.

Přístupné pro: DL profi

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) pro rok 2019

19.6.2019, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) pro rok 2019Formou sdělení byly přijaty změny v přepravě nebezpečných věcí po železnici pro nadcházející období.

Práce s kapacitními úzkými místy ve výroběGarance

29.11.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhledávání úzkých míst a soustředění se na ně při řízení se musí stát nepřetržitým procesem. Má probíhat v těchto krocích:

Přístupné pro: DL profi

Charakteristika procesu přepravy: Železniční dopravaGarance

8.6.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky, za nichž se přepravuje zboží ve veřejné drážní nákladní dopravě, stanoví přepravní řád, jeho zveřejnění vyplývá ze zákona č. 266/1994, o drahách, a musí v něm být uvedeno zejména:…

Přístupné pro: DL profi

Kombinovaná dopravaGarance

25.5.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co je to RoLa? Původem zkratka z němčiny - Rollende Landstrasse – označuje systém doprovázené dopravy silnice - železnice. První pokusy o přepravu automobilů po železnici se uskutečnily již v letech 1954 a 1960 v Německu a ve Francii. Ověřovaly se nejvýhodnější…

Přístupné pro: DL profi

Uplatnění dopravní logistiky na železniční vlečceGarance

27.4.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Železniční vlečka má důležité postavení v rámci dopravní logistiky podniku. Prostřednictvím vleček je zabezpečovaný přísun surovin a polotovarů do podniku bez překládky a na druhé straně slouží k expedici hotových výrobků. Z toho vyplývá jejich…

Přístupné pro: DL profi

Organizování železničních přepravGarance

20.4.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při organizování železničních přeprav hraje jednu z hlavních rolí zasilatel, resp. jím pověřený poskytovatel přepravních služeb. Hlavní úlohou zasilatele je obstarat přepravu a poskytnout doplňkové služby, jako je skladování, balení, manipulace se zbožím,…

Přístupné pro: DL profi

Rozdělení a charakteristika dopravyGarance

16.3.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Distribuční logistika byla vždy velmi důležitou disciplínou v logistickém řetězci a její význam stále roste hlavně díky globalizaci.

Přístupné pro: DL profi

Předpisy související se zajištěním BOZP pro drážní dopravuGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Přístupné pro: DL profi

Nebezpečí v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při provozování letecké dopravy (a to nejen při přepravě cestujících a nákladů, ale i zajišťování leteckých prací a leteckých služeb např. při záchranných akcích, práškování, přepravě rozměrných nákladů na těžce přístupná místa ve stavebnictví nebo při…

Přístupné pro: DL profi

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zaměstnance, kteří pracují při provozování drážní dopravy, doporučujeme do speciální části osnovy školení (podrobnosti obecné viz  kapitola ) o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP zařadit zejména…

Přístupné pro: DL profi

Zaměstnanec v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při provozování letecké dopravy (tj. zejména při nakládání, překládání a vykládání nákladu, práce při obsluze, údržbě a opravách letadel, jejich plnění pohonnými hmotami, provádění motorových zkoušek, vlečení letadel, jejich rozmrazování, vyhřívání jejich…

Přístupné pro: DL profi

Informace k instruktáži o BOZP pro zaměstnance v železniční dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnancům dráhy doporučujeme poskytnout v rámci instruktáže o BOZP zejména následující informace o BOZP:

Přístupné pro: DL profi

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zaměstnance, kteří pracují v letecké dopravě, doporučujeme do speciální části osnovy školení (podrobnosti obecné viz tato  kapitola ) o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP zařadit zejména…

Přístupné pro: DL profi

Zaměstnanec v drážní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při provozování drážní dopravy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby zaměstnanec:

Přístupné pro: DL profi

Předpisy související se zajištěním BOZP pro leteckou dopravuGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními…

Přístupné pro: DL profi

Zajištění BOZP osamělého zaměstnance, opravárenských čet v kolejišti a při posunuGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V organizaci ČD se při opravách na trati a při kontrolních pochůzkách se při práci v obvodu stanice setkáváme s pojmem tzv. osamělým zaměstnancem, tj. takovým zaměstnancem, který pracuje sám na údržbě zařízení v kolejišti a je bezprostředně ohrožen…

Přístupné pro: DL profi

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle obecných požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provozování dopravy dopravními prostředky je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování letecké dopravy další požadavky stanovené přílohou č. 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a to…

Přístupné pro: DL profi

Nebezpečí v drážní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečí plynoucí z drážní dopravy (mimo některých, která jsou uvedena u dopravy silniční) jsou zejména následující:

Přístupné pro: DL profi

Informace k instruktáži o BOZP v letecké dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnancům letecké dopravy doporučujeme poskytnout v rámci instruktáže o BOZP zejména následující informace o BOZP:

Přístupné pro: DL profi

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy v drážní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle obecných požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provozování dopravy dopravními prostředky je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování drážní dopravy další požadavky stanovené přílohou č. 4 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a to zejména…

Přístupné pro: DL profi
Nahrávám...
Nahrávám...