dnes je 26.5.2024

Nárůst výkonů silniční nákladní dopravy v roce 2021 o 7 %

21.10.2022, Zdroj: Eurostat

Nárůst výkonů silniční nákladní dopravy v roce 2021 o 7 %V roce 2021 vzrostla silniční nákladní doprava v EU (v přepočtu na tunokilometry (tkm)) o 7 % ve srovnání s rokem 2020. To znamená zotavení z dopravní situace v roce 2020, která byla silně ovlivněna výlukami a dalšími opatřeními uloženými mnoha členskými státy…

Využití nejen k přepravě. Do kontejnerů se v Česku instalují úpravny vody, pivovary či regulační stanice plynu

2.3.2022, Zdroj: LESENSKY.CZ

Využití nejen k přepravě. Do kontejnerů se v Česku instalují úpravny vody, pivovary či regulační stanice plynuKompaktnost, mobilita či ekonomická výhodnost. To jsou jedny z hlavních předností kontejnerových řešení v českém průmyslu. Díky velké variabilitě kontejnerů se dnes lze setkat s tím, že jsou do nich instalovány například regulační stanice tlaku plynu, úpravny…

Ročenka dopravy za kovidový rok 2020

6.8.2021, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Ročenka dopravy za kovidový rok 2020Na webu Ministerstva dopravy byla zveřejněna Ročenka dopravy za rok 2020. Ročenka obsahuje podrobné statistické údaje v kovidovém roce 2020. Mezi nejvíce zasaženou oblastí dopravy v České republice patří letectví. Naopak nákladní doprava nezaznamenala výrazný…

Statistická ročenka ČR 2020: Doprava

5.7.2021, Zdroj: Český statistický úřad

Statistická ročenka ČR 2020: DopravaČeský statistický úřad (ČSÚ) vydal Statistickou ročenku České republiky 2020. Obsahuje souhrnné statistické informace o životě české společnosti v uplynulém roce. Jednou z kapitol je i…

Evropská doprava v číslech

19.11.2020, Zdroj: Eurostat

Evropská doprava v číslechStatistický úřad Eurostat zveřejnil nové vydání publikace o energetice, dopravě a životním prostředí.

Charakteristika procesu přepravy: Vodní dopravaGarance

22.6.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Objednatel přepravy předloží dopravci ve dvojím vyhotovení „Knihovací dopis”, který má charakter návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o přepravě” příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Knihovacím dopisem objednatel přepravy specifikuje zejména:…

Přístupné pro: DL profi

Vodní dopravaGarance

4.5.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná se o dopravu po vnitrozemských vodních cestách, po jezerech, dále pak je do této dopravy zahrnuta pobřežní námořní doprava a mezinárodní námořní doprava.

Přístupné pro: DL profi

Rozdělení a charakteristika dopravyGarance

16.3.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Distribuční logistika byla vždy velmi důležitou disciplínou v logistickém řetězci a její význam stále roste hlavně díky globalizaci.

Přístupné pro: DL profi

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy ve vodní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle obecných požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provozování dopravy dopravními prostředky je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování vodní dopravy další požadavky stanovené přílohou č. 2 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., a to zejména…

Přístupné pro: DL profi

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP ve vodní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zaměstnance, kteří pracují ve vodní dopravě, doporučujeme do speciální části osnovy školení (podrobnosti obecné viz kapitola  Školení ) o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP zařadit zejména…

Přístupné pro: DL profi

Informace k instruktáži o BOZP ve vodní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnancům vodní dopravy doporučujeme poskytnout v rámci instruktáže o BOZP zejména následující informace o BOZP:

Přístupné pro: DL profi

Související předpisy k zajištění BOZP pro vodní dopravuGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními…

Přístupné pro: DL profi

Nebezpečí ve vodní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při provozování vodní dopravy (a to nejen při plavbě na lodích, ale i při jejich opravách a při činnostech v přístavech, zejména při nakládce a vykládce) k běžným nebezpečím, vyskytujícím se u již probíraných jednotlivých typů doprav, přistupují další…

Přístupné pro: DL profi

Zaměstnanec ve vodní dopravěGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při provozování vodní dopravy (tj. zejména při vytahování, spouštění, vyvazování a spojování plavidel, při používání lodního výtahu, při práci s lany a kotvou, při sochorování, nakládce, vykládce a překládce nákladu, při práci ve strojovnách údržbě, opravách a…

Přístupné pro: DL profi

Vodní doprava (vnitrozemská i námořní)Garance

13.1.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi
Nahrávám...
Nahrávám...