DL profi LIVE

 

 

Spolupracujeme

 

 

Zákazy jízd

 

Nejnovější
Kosmické materiály chrání skladníky před pracovními úrazy, ukazuje zátěžový crash test

Kosmické materiály chrání skladníky před pracovními úrazy, ukazuje zátěžový crash test

12.12.2018, Zdroj: Botticelli, spol.s.r.o. (http://botticelli.cz/cs/)
Obor doprava a skladování se drží v Česku na předních příčkách pracovní úrazovosti. Největší rizika představují vysokozdvižné vozíky a pády těžkých břemen v důsledku nesprávné manipulace. Velkou roli sehrávají i psychologické faktory - falešný pocit bezpečí,…
více

Požadavky na zimní výbavuGarance

11.12.2018, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Používání zimních pneumatik je stanoveno § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu”), a v tomto ustanovení je uvedena povinnost použít v období od 1. listopadu do…
více
ZámekPřístupné pro: DL profi

Povolení pro nadměrnou délku soupravy

10.12.2018, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Překročíme-li povolenou dovolenou délku soupravy nákladní automobil + vlek, je nutné povolení na tuto soupravu? Kde o toto povolení zažádat?
více
Smlouva na mýtné ministerstva dopravy platí, ÚOHS zamítl stížnost

Smlouva na mýtné ministerstva dopravy platí, ÚOHS zamítl stížnost

10.12.2018, Zdroj: ČTK
Smlouva ministerstva dopravy s vítězem mýtného tendru, konsorciem Czech Toll/Sky Toll platí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž zamítl stížnost firmy Kapsch, jež podpis smlouvy napadla. Dospěl k názoru, že ministerstvo uzavřením smlouvy neporušilo…
více
Mnohostranné dohody podle 1.5.1 ADR

Mnohostranné dohody podle 1.5.1 ADR

7.12.2018, Zdroj: Ministerstvo dopravy
Podle článku 4, odstavce 3 ADR se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od předpisů ADR, za podmínky, že tím není snížena bezpečnost. Z tohoto důvodu dohoda ADR…
více

Pro plánování a řízení výroby vyplývají z teorie omezení tyto důležité závěry:Garance

6.12.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
a) diferencují se režimy práce na úzkém místě a mimo ně, b) ekonomická výhodnost výrobků se posuzuje podle podílu příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku, který ...
více
ZámekPřístupné pro: DL profi
Dachser CR letos zvýšila obrat o 11 procent na 2,95 miliardy Kč

Dachser CR letos zvýšila obrat o 11 procent na 2,95 miliardy Kč

6.12.2018, Zdroj: ČTK
Logistická firma Dachser CR v letošním roce podle předběžných výsledků zvýšila obrat o 11 procent na rekordních 2,95 miliardy korun. Počet přepravených zásilek se zvýšil o čtyři procenta na 1,098 milionu a jejich tonáž vzrostla o desetinu. Na dnešním setkání s…
více
Nejčtenější

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garance

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a…
více
ZámekPřístupné pro: DL profi

Co je logistický řetězecGarance

23.11.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Zdroj: Verlag Dashöfer
Logistický řetězec (Logistic Chain) je název pro dynamické propojení trhu spotřeby s trhy zdrojů (surovin, materiálů a polotovarů) z hmotného i nehmotného hlediska, které vychází z poptávky konečného zákazníka a jeho cílem je pružné, kvalitní a z hlediska…
více
ZámekPřístupné pro: DL profi

Nejčastější dotazy k režimu řidičůGarance

3.4.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Co se započítává do doby řízení? Je třeba v úvodu stanovit, jaký předpis stanoví režim řidiči. Pokud jede řidič v režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.   561/2006   nebo Evropské dohody AETR, platí, že jde o čistou dobu řízení. ...
více
ZámekPřístupné pro: DL profi

Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravěGarance

15.10.2012, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
více
ZámekPřístupné pro: DL profi

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)Garance

20.10.2010, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve druhé polovině roku 2010 došlo u Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (dohoda AETR) ke dvěma zásadním změnám. Do 29. července 2010 platilo znění této dohody sestavené z
více
ZámekPřístupné pro: DL profi
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Logistika 2020. Budoucnost logistiky a současné trendy

21. 1. 2019, Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.
Role logistiky ve firmě. - Diferenciace požadavků na logistiku. - Formulace vize logistiky pro výrobce, pro obchod a pro poskytovatele služeb. - Jak organizovat logistiku ve firmě? - Potenciál a slabiny konceptů SCM. - Kvalifikace personálu pro logistiku. - Informační technologie od základu po umělou inteligenci. - Nová generace spolupráce člověk - stroj a člověk - člověk.