dnes je 26.5.2019
Nejnovější

Užitečnost propojení štíhlých přístupů a Six SigmaGarance

23.5.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Samostatné uplatnění buď štíhlé výroby, anebo Six Sigma má svá omezení. Six Sigma eliminuje vady, avšak není zaměřena na otázky optimalizace toků. Na druhé straně tzv. štíhlé přístupy neuplatňují pokročilé statické nástroje, které jsou často nezbytné pro…

Přístupné pro: DL profi

Dvě třetiny exportérů z Česka neumí využít novou dohodu o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Zbytečně dál platí clo v plné výši

23.5.2019, Zdroj: Botticelli, spol.s.r.o.

Dvě třetiny exportérů z Česka neumí využít novou dohodu o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Zbytečně dál platí clo v plné výšiVýznamnou část cel odstranila či snížila nová dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o volném obchodu, která začala platit letos v únoru. Přestože dohoda přináší exportérům roční úspory na clu až ve výši 2,4 miliardy korun, dvě třetiny firem neumí nebo…

Jak budou fungovat podle Scanie elektrické dálnice

23.5.2019, Zdroj: Scania

Jak budou fungovat podle Scanie elektrické dálniceNulová uhlíková stopa, tišší vozidla, dobré jízdní vlastnosti a žádné emise výfukových plynů. Souvislé nabíjení na elektrických silnicích má pro silniční nákladní dopravu velký potenciál.

Emisní limity pro nová osobní a lehká užitková vozidla

22.5.2019, Zdroj: Renault Trucks

Emisní limity pro nová osobní a lehká užitková vozidlaNové evropské nařízení stanoví výkonnostní požadavky na emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla.

Technické informace nezbytné pro technické prohlídky

21.5.2019, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Technické informace nezbytné pro technické prohlídkyNové evropské nařízení stanoví soubor technických informací pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Dále stanoví podrobná pravidla týkající se formátu údajů a postupů pro přístup k těmto technickým informacím.

Případová studie: Díky změně přepravce zlepšil PANFLEX včasné doručení zásilek

20.5.2019, Zdroj: DER KURIER Česká Republika spol. s r.o.

Případová studie: Díky změně přepravce zlepšil PANFLEX včasné doručení zásilekDíky přechodu na nového přepravce zaznamenává PANFLEX snížení počtu zásilek nedoručených v dohodnutém termínu o 85 %. Cena dle využitého typu služby a typu zásilky se pro stejné destinace snížila až o 50 %.

Nové tarify Eurovignette platné od 1. července 2019

17.5.2019, Zdroj: Eurovignette

Nové tarify Eurovignette platné od 1. července 2019S účinností od 1. července 2019 platí pro Eurovignette nové tarify. To nedávno deklarovaly členské státy Eurovignette. Po 20 letech provozu se tarifní struktura bude více diferencovat, aby lépe zohlednila environmentální aspekty: čím bude nákladní vozidlo ...

více článků
Nejčtenější

Prováděcí nařízení, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, povoz a opravy tachografůGarance

25.10.2016, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení (EU) č.  165/2014  v článcích 11 a 12 uvedlo, že Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů podrobná ustanovení nezbytná pro jednotné uplatňování charakteristických rysů inteligentních tachografů:

Přístupné pro: DL profi

Odchylky - přepravy, na které se dohoda ADR částečně či úplně nevztahujeGarance

26.5.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné vynětí z platnosti Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy Ustanovení Dohody ADR se nevztahují např. na: a) přepravu nebezpečných věcí soukromými osobami , pokud jsou dotyčné věci baleny pro maloobchodní ...

Přístupné pro: DL profi

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garance

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a…

Přístupné pro: DL profi

Řidičská oprávnění a řidičské průkazyGarance

17.12.2017, JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 19. ledna 2013 se vymezení řidičských oprávnění zásadním způsobem změnilo, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Některé změny jsou přitom poměrně zásadní. Jelikož však zmíněný zákon…

Přístupné pro: DL profi

Práva a povinnosti dopravce při uplatňování DPH v tuzemskuArchiv

3.5.2016, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), se vztahuje na všechny plátce bez ohledu na předmět jejich podnikání a týká se i dalších osob, jež nejsou registrovanými plátci daně (podnikatelé-neplátci, občané pořizující…

Přístupné pro: DL profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Dohoda ADR v roce 2019 a novinky v přepravě nebezpečných věcí

4. 6. 2019, Ing. Pavel Konečný
Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí. – Klasifikace nebezpečných věcí. – Balení a označování kusů. - Požadavky na přepravní doklad. - Pravidla pro tzv. podlimitní přepravu. – Bezpečnostní předpisy - Novinky v ADR 2019.

Tachografy a sociální legislativa

6. 6. 2019, Bc. Milan Špás
Doby řízení a odpočinku podle nařízení (ES) č. 561/2006. - Digitální tachografy I. a II. generace. - Silniční kontroly nákladní a osobní dopravy v ČR a v zahraničí s důrazem na kontroly předpisů v sociální oblasti. - Možnost vyhodnocení záznamů uložených na paměťové kartě řidiče nebo ze stažených datových souborů s vysvětlením závažnosti konkrétních porušení.

Povinnosti dopravce a řidiče. Změny v nákladní dopravě od října roku 2018

8. 10. 2019, Ing. Jiří Novotný, Mgr. Karel Kovář
Silniční kontroly vozidel od 1. 10. 2018. - Dodržování režimu řidičů podle evropské a tuzemské legislativy. – Předmět a způsob kontrol. - Sankce za porušení předpisů.

Ruční manipulace pohledem bezpečnosti práce a ochrany zdraví

22. 10. 2019, Ing. Antonín Dušátko
Neodborná a nesprávně prováděná ruční manipulace je v našich podmínkách  spojena s mimořádně závažnou úrazovostí, jakož i nemocností a to ve značném rozsahu. Při nerespektování požadavků bezpečnostních předpisů hrozí podnikajícím subjektům sankční postihy, až trestněprávní důsledky. Pracovníkům vykonávajícím ruční manipulaci pak hrozí poškození zdraví až trvalá invalidita - v nejhorším případě i smrtelné zranění.
DL profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Doprava a Logistika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

1.5.2019 -

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

1.4.2019 -

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

1.1.2019 -
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 1.10.2018 -
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 1.1.2019 -
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 1.4.2019 -
APLIKACE BLUTACHO

Zákazy jízd
Spolupracujeme