dnes je 24.4.2019
Nejnovější

Kongres EASTLOG 2019

24.4.2019, Zdroj: ATOZ Logistics

Kongres EASTLOG 2019Hlavním tématem blížícího se 22. ročníku největšího a nejdéle pořádaného logistického kongresu v České republice bude metamorfóza. Logistika a supply chain procházejí kompletní přeměnou, která nemá rysy jen plynulého vývoje, ale směřuje k celkové vyšší úrovni…

Daň z příjmů: Náklady související s vozidlem ve vlastnictví právnické osobyGarance

23.4.2019, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je vozidlo vlastnictvím právnické osoby, je vždy součástí obchodního majetku této osoby a zpravidla lze veškeré náklady související s provozem vozidla uplatňovat jako daňově uznatelné.

Přístupné pro: DL profi

Výběr z mýta stále roste, ve čtvrtletí stát vybral 2,7 mld. Kč

23.4.2019, Zdroj: ČTK

Výběr z mýta stále roste, ve čtvrtletí stát vybral 2,7 mld. KčČesko vybralo v letošním prvním čtvrtletí na mýtu 2,7 miliardy Kč, což je meziročně o čtyři procenta více. Nejsilnějším měsícem byl zatím březen, kdy se vybralo 963 milionů korun. Vyplývá to z informací správce mýtného systému, společnosti Kapsch. Celkové…

Statistická ročenka ČR 2018: Doprava

22.4.2019, Zdroj: Český statistický úřad

Statistická ročenka ČR 2018: DopravaČeský statistický úřad (ČSÚ) vydal Statistickou ročenku České republiky 2018. Obsahuje souhrnné statistické informace o životě české společnosti v uplynulém roce. Jednou z kapitol je i doprava.

Je doprava pro ecommerce jen nutný náklad?

19.4.2019, Zdroj: DER KURIER Česká Republika spol. s r.o.

Je doprava pro ecommerce jen nutný náklad?Objemy nákupů přes e-shopy jsou stále na vzestupu a ještě nějakou dobu tomu tak pravděpodobně bude. Zároveň se čím dál více zrychlují všechny procesy a zákaznická očekávání se tak zvyšují. Majitelé e-shopů by tak měli zvážit všechny aspekty svého podnikání,…

Jakost u zdroje, prevence a štíhlost zajišťovaná v předvýrobních etapáchGarance

18.4.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém štíhlé výroby je nemyslitelný bez prevence vůči neshodám s požadavky. Úzce je propojen s TQM. Jakost u zdroje znamená, že preventivní i kontrolní operace by měly zabránit průniku neshodných produktů do dalších procesů.

Přístupné pro: DL profi

Kokosové skořápky přeměněné na palety. Neobvyklý nápad na využití odpadu

18.4.2019, Zdroj: Trans.INFO

Kokosové skořápky přeměněné na palety. Neobvyklý nápad na využití odpaduOdolné vůči škůdcům, vodotěsné a biologicky odbouratelné - to je to, co odlišuje palety z kokosových skořápek. Toto neobvyklé řešení, které vytvořila holandská společnost CocoPallet, úspěšně nahrazuje tradiční dřevěné palety.

více článků
Nejčtenější

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garance

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a…

Přístupné pro: DL profi

Kalkulace nákladů v silniční dopravě: Obecný postup kalkulace nákladůGarance

28.8.2018, Ing. Jan Tichý, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stručnosti by se dal postup výpočtu nákladů shrnout do následujících 10 kroků , které je nezbytné udělat. Definice kalkulačních jednic dopravního výkonu … km, hod atd. Kvantifikace produkce (objem dopravních výkonů) … Q(km), Q(hod) atd. ...

Přístupné pro: DL profi

Digitální tachografGarance

28.7.2015, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové nařízení (EU) č. 165/2014 uvádí, že pokud nebudou prováděcí akty k článkům 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 22, 31 a 39 přijaty, použijí se i nadále ustanovení nařízení (EHS) č. 3821/85, včetně přílohy IB, až do dne použitelnosti prováděcích aktů.

Přístupné pro: DL profi

Změny u jednotlivých verzí digitálních tachografůGarance

15.1.2019, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

První verze digitálních tachografů byla konstrukčně navržena podle požadavků přílohy IB. Postupem doby výrobci doplňovali funkce, které byly implementovány nad rámec nařízení (přílohy IB). Další verze digitálních tachografů integrovaly postupně změny v…

Přístupné pro: DL profi

Nejčastější dotazy k režimu řidičůGarance

3.4.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co se započítává do doby řízení? Je třeba v úvodu stanovit, jaký předpis stanoví režim řidiči. Pokud jede řidič v režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.   561/2006   nebo Evropské dohody AETR, platí, že jde o čistou dobu řízení. ...

Přístupné pro: DL profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Povinnosti dopravce a řidiče. Změny v nákladní dopravě od října roku 2018

21. 5. 2019, Ing. Jiří Novotný, Mgr. Karel Kovář
Silniční kontroly vozidel od 1. 10. 2018. - Dodržování režimu řidičů podle evropské a tuzemské legislativy. – Předmět a způsob kontrol. - Sankce za porušení předpisů.

Dohoda ADR v roce 2019 a novinky v přepravě nebezpečných věcí

4. 6. 2019, Ing. Pavel Konečný
Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí. – Klasifikace nebezpečných věcí. – Balení a označování kusů. - Požadavky na přepravní doklad. - Pravidla pro tzv. podlimitní přepravu. – Bezpečnostní předpisy - Novinky v ADR 2019.

Tachografy a sociální legislativa

6. 6. 2019, Bc. Milan Špás
Doby řízení a odpočinku podle nařízení (ES) č. 561/2006. - Digitální tachografy I. a II. generace. - Silniční kontroly nákladní a osobní dopravy v ČR a v zahraničí s důrazem na kontroly předpisů v sociální oblasti. - Možnost vyhodnocení záznamů uložených na paměťové kartě řidiče nebo ze stažených datových souborů s vysvětlením závažnosti konkrétních porušení.

Ruční manipulace pohledem bezpečnosti práce a ochrany zdraví

22. 10. 2019, Ing. Antonín Dušátko
Neodborná a nesprávně prováděná ruční manipulace je v našich podmínkách  spojena s mimořádně závažnou úrazovostí, jakož i nemocností a to ve značném rozsahu. Při nerespektování požadavků bezpečnostních předpisů hrozí podnikajícím subjektům sankční postihy, až trestněprávní důsledky. Pracovníkům vykonávajícím ruční manipulaci pak hrozí poškození zdraví až trvalá invalidita - v nejhorším případě i smrtelné zranění.
DL profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Doprava a Logistika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

1.1.2019 -
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 1.10.2018 -
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 1.1.2019 -
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 1.4.2019 -
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 1.1.2019 -
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 1.4.2019 -
APLIKACE BLUTACHO

Zákazy jízd
Spolupracujeme