dnes je 8.5.2021

Nejnovější

Cestovní náhrady: Zahraniční pracovní cestyGarance

6.5.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční pracovní cestou je podle § 154 ZP (zákoníku práce) cesta konaná mimo území České republiky. Samozřejmě, že nejde o ledajakou cestu, ale o cestu ve smyslu § 42 ZP (zákoníku práce), tj. o časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu…

Přístupné pro: DL profi

Plán fungování na hranicích Velké Británie od 1.1.2021

6.5.2021, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Plán fungování na hranicích Velké Británie od 1.1.2021Vláda Spojeného království zveřejnila na konci prosince 2021 aktualizovaný popis podmínek fungování obchodu na hranicích mezi EU a UK z pohledu britské strany, které jsou v platnosti od 1. ledna 2021. Od tohoto data je ve vzájemném obchodu mezi EU a UK…

VCHD Cargo zavedla přímé linkové přepravy do Irska

6.5.2021, Zdroj: Industrion Boutique s.r.o.

VCHD Cargo zavedla přímé linkové přepravy do IrskaČeská přepravní společnost VCHD Cargo zahájila pilotní projekt dokládkových přeprav do Irska v režimu „direct“. Pro společnost LEEL COILS EUROPE přepravuje výrobky pro segment OEM s využitím přímého trajektu z Francie do Irska. Řešení, které umožňuje vyhnout…

Změny Úmluvy TIR s ohledem na schváleného odesilatele

5.5.2021, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA

Změny Úmluvy TIR s ohledem na schváleného odesilatele... Nová vysvětlivka Úmluvy TIR umožní využívání schválených odesilatelů při zahajování přeprav TIR. S účinnosti od 1. června 2021 vstupuje v platnost nová vysvětlivka k Článku 49 Úmluvy TIR týkající se schváleného odesilatele. Tato změna opět umožní další usnadnění pro držitele karnetu TIR. Dle nové vysvětlivky ...

Cestovní náhrady: Náhrady při tuzemské pracovní cestěGarance

4.5.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrady, které zaměstnavatel zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu poskytuje, jsou uvedeny v § 156 ZP (zákoníku práce). Pro účely cestovních náhrad a jejich daňového uplatnění je přitom velmi důležité, aby byly dodrženy zásady uvedené v kapitole Základní…

Přístupné pro: DL profi

Vozidla N2 do 7,5 tuny a povinnost mít záznamové zařízeníGaranceQ&A

4.5.2021, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Při rozvozu našeho zboží používají naši obchodní zástupci automobily kategorie N2 do 7 500 kg. Nemají řízení jako hlavní činnost výkonu povolání. Denní nájezd je cca 100 až 130 km. Jsou povinni používat záznamové zařízení - tachograf? Ing. Jiří Novotný Odpověď na Vaši otázku je potřeba hledat v ...

Řidič kamionu jel 24 hodin s pomocí 3 karet tachografu

4.5.2021, Zdroj: Trans.INFO

Řidič kamionu jel 24 hodin s pomocí 3 karet tachografuŘidič nákladního vozidla dostal ve Švédsku pokutu a byl mu zabaven řidičský průkaz poté, co do tachografu použil po sobě 3 karty řidiče. Díky nim dosáhl celkové doby řízení 23 hodin a 44 minut.

více článků
Nejčtenější

Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidelGarance

1.4.2021, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po pozemních komunikacích se mohou pohybovat vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích. Užívání pozemní komunikace je možné, pokud jsou užívány obvyklým způsobem, to mimo jiné znamená, že nejsou překračovány největší povolené hmotnosti uvedené…

Přístupné pro: DL profi

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2021Garance

7.1.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek Vyhláška č. 589/2020 Sb. Stravné S účinností od 1. 1. 2021 byly vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 589/2020 Sb. změněny sazby stravného, které zaměstnanci přísluší při tuzemských pracovních cestách. Za každý kalendářní den tuzemské pracovní cesty tak od 1. 1. 2021 poskytne ...

Přístupné pro: DL profi

Nejčastější dotazy k režimu řidičůGarance

3.4.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Novotný Co se započítává do doby řízení? Je třeba v úvodu stanovit, jaký předpis stanoví režim řidiči. Pokud jede řidič v režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.   561/2006   nebo Evropské dohody AETR, platí, že jde o čistou dobu řízení. Tzn., že do doby řízení se započítává činnost ...

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 02: Územní působnost a vymezení základních pojmůGarance

22.10.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro správnou aplikaci jednotlivých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je základním předpokladem správné vymezení územní působnosti a pochopení základních pojmů. Většina základních pojmů je definována v § 4 zákona o DPH, další důležité pojmy, nutné ke…

Přístupné pro: DL profi

Podmínky provozování silniční dopravy: KonceseGarance

25.12.2018, Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o silniční dopravě uvádí jako základní podmínku pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby držení koncese. Konkrétně jde o ustanovení § 4 zákona č. 111/1994 Sb., kde je stanoveno, že provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby lze jen na základě…

Přístupné pro: DL profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Technické silniční kontroly – trend v posilování bezpečnosti silničního provozu

14. 4. 2021, Mgr. Karel Kovář
V oblasti dopravy jsou vydávána nařízení směřující k posilování bezpečnosti silniční nákladní dopravy, které jsou průběžně zapracovávány do zákonů jednotlivých členských států. Cílem je sjednocování legislativy v jednotlivých oblastech, včetně oblasti technických silničních kontrol, které jsou upraveny ve směrnici 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii. V souvislosti s touto směrnicí byly novelizovány i tuzemské zákony.

Tachografy a sociální legislativa nově

29. 4. 2021, Bc. Milan Špás
Přehled o podmínkách provozování silniční dopravy. Ujasnění problematiky související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací. Používání a provoz tachografů. Analýza datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Podvody při používání karet řidiče a nedovolené manipulace s tachografem. Balíček mobility a novela zákona o silniční dopravě ve smyslu stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006.

Inovace v logistice 2021 - INDUSTRY 5.0 a další trendy v logistice

Kam se bude odvětví logistiky v budoucnu ubírat? Jaké trendy budou převládat? Akce pro všechny, kdo o práci logistika přemýšlejí v souvislostech a chtějí si rozšířit profesní obzory a získat představu, kam bude obor v blízké době směrovat.

DL profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Doprava a Logistika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 1.1.2021 -
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 1.2.2021 -
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 1.1.2021 -

Zákon o silniční dopravě

1.1.2021 -
Zákon o pozemních komunikacích 1.1.2021 -
Zákon o provozu na pozemních komunikacích 1.10.2020 23.5.2021
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 1.1.2021 -
Barometr dopravního trhu
Zákazy jízd
Spolupracujeme

Mobilní aplikace


 

Nahrávám...
Nahrávám...