dnes je 2.6.2020

Nejnovější

Karty tachografu a podmínky pro jejich používáníGarance

2.6.2020, Bc. Milan Špás, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky pro používání karet tachografu stanovuje nařízení (EU) č.  165/2014 . Kromě karty řidiče pracuje digitální tachograf ještě s kartou podniku, kontrolní kartou a možná méně známou kartou dílny.

Přístupné pro: DL profi

Proces nakupování: Strategie nákupuGarance

28.5.2020, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi základní strategické otázky v nákupu patří: rozhodování o materiálové variantě, rozhodování vyrobit nebo nakoupit, rozhodování o portfoliu dodavatelů, výběr dodavatelů, ...

Přístupné pro: DL profi

Jaké profesní školení pro řidiče záchranné služby?

27.5.2020, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obracím se na Vás s dotazem ohledně školení řidičů. Jedná se o řidiče dopravní zdravotnické služby pro převoz nemocných bez práva přednosti v jízdě. Jezdí s vozidly opatřenými majáky. Stačí těmto řidičům školení řidičů referentů nebo musí mít speciální školení ...

DPH u přepravních služeb 12: Základ daně ve zvláštních případechGarance

26.5.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákonu o dani z přidané hodnoty (ZDPH) jsou nastavena pravidla pro stanovení základu daně při uskutečňování plnění z důvodu zamezení zvýhodňování zákonem vyjmenovaných osob.

Přístupné pro: DL profi

Přesnost při měření rychlosti vozidel

26.5.2020, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Přesnost při měření rychlosti vozidelPřesnost rychloměru vozidla, přesnost radarů, činnost obecní policie při měření rychlosti, právní význam stanovených rychlostních limitů, faktický význam omezení rychlosti v obci na 50 km/h.

Efektivní vychystávání objednávek - nyní i z druhé výškové úrovně

25.5.2020, Zdroj: Linde Material Handling ČR, s.r.o.

Efektivní vychystávání objednávek - nyní i z druhé výškové úrovněVyšší rychlost vychystávání, ergonomické pracovní podmínky/místo/prostředí, vyšší bezpečnost pro obsluhu: to jsou jen některé z výhod, které nabízí nové vysokozdvižné vychystávací vozíky V08 od Linde Material Handling. Vozíky umožňují efektivní vychystávání až…

Do přehlednějšího bodového systému se vrací dvoubodový trest, mírnější přestupky bez bodu

25.5.2020, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Do přehlednějšího bodového systému se vrací dvoubodový trest, mírnější přestupky bez boduPřehlednější, mírnější k bagatelním přestupkům, přísnější k těm závažnějším, kvůli kterým umírají lidé na silnicích. Tak by se daly popsat hlavní změny v novele zákona o silničním provozu, který po vypořádání připomínek míří na Legislativní radu vlády.

více článků
Nejčtenější

Nejčastější dotazy k režimu řidičůGarance

3.4.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co se započítává do doby řízení? Je třeba v úvodu stanovit, jaký předpis stanoví režim řidiči. Pokud jede řidič v režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.   561/2006   nebo Evropské dohody AETR, platí, že jde o čistou dobu řízení. ...

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 01: Předmět daněGarance

15.10.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem daně jsou podle § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, plnění, pokud jsou současně splněny následující podmínky.

Přístupné pro: DL profi

Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidel od 1. října 2018Garance

6.11.2018, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po pozemních komunikacích se mohou pohybovat vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích. Užívání pozemní komunikace je možné, pokud jsou užívány obvyklým způsobem, to mimo jiné znamená, že nejsou překračovány největší povolené hmotnosti uvedené…

Přístupné pro: DL profi

Kalkulace nákladů v silniční dopravě: Komplexní příkladGarance

4.9.2018, Ing. Jan Tichý, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci této kapitoly si spočítáme modelový příklad, ve kterém si vypočítáme nákladové tarify. Mezi nejčastější otázky, které se týkají kalkulace nákladů a nákladových tarifů, bychom mohli zařadit tyto:

Přístupné pro: DL profi

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garance

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a…

Přístupné pro: DL profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Konečné znění balíčku mobility a jeho dopad na silniční nákladní dopravce
21. 5. 2020, Bc. Milan Špás
Evropský parlament přijal balíček mobility. Jaké změny pro dopravce přináší?

Změny předpisů EU a zákona o silniční dopravě
29. 5. 2020, Ing. Jiří Novotný
Cílem on-line semináře je seznámit účastníky s novelami nařízení a směrnicemi EU a novelami zákona o silniční dopravě a dalšími souvisejícími zákony.

DL profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Doprava a Logistika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 21.4.2020 -
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel 1.4.2019 1.7.2020

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

1.1.2019 1.7.2020, 1.1.2022
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 30.4.2020 1.1.2021
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 1.1.2019 1.7.2020
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 1.4.2020 1.1.2021
Barometr dopravního trhu
Zákazy jízd
Spolupracujeme

Mobilní aplikace