dnes je 3.4.2020

Nejnovější

Všeobecné informace v oblasti kategorizace zásobGarance

2.4.2020, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení zásoby velkého počtu skladových položek pomocí objednacích systémů nebo plánů potřeby dodávek s individuálně určovanými parametry by vyžadovalo jednotlivě pro každou položku stanovit a pak periodicky aktualizovat velikost dávky a pojistnou zásobu. To je…

Přístupné pro: DL profi

Dočasná úprava nařízení (ES) č. 561/2006

2.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dočasná úprava nařízení (ES) č. 561/2006Přehled států, které přijaly s odvoláním na článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 změny článků 6, 7 a 8 v rámci mezinárodní dopravy nákladu i osob.

Koronakrize a silniční nákladní doprava: Souhrn informací, které průběžně aktualizujeme

2.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koronakrize a silniční nákladní doprava: Souhrn informací, které průběžně aktualizujemeVýběr důležitých informací o dopadu pandemie koronaviru na oblast silniční nákladní dopravy a logistiky. Informační rozcestníky a důležité informace Dopad pandemie koronaviru na silniční nákladní a osobní dopravu v jednotlivých státech (IRU) Mimořádná ...

Logistické firmy přišly kvůli koronaviru o 35 milionů Kč

1.4.2020, Zdroj: ČTK

Logistické firmy přišly kvůli koronaviru o 35 milionů KčVelké tuzemské logistické firmy dosud zaznamenaly vícenáklady a ztráty v souvislosti s epidemií koronaviru přes 35 milionů korun. S pokračujícími nákupy ochranných pomůcek náklady dál rostou. ČTK to řekl viceprezident České logistické asociace Miroslav Rumler.

DKV: Odklad plateb mýta přenese riziko na poskytovatele služeb

1.4.2020, Zdroj: ČTK

DKV: Odklad plateb mýta přenese riziko na poskytovatele služebOdložení splatnosti mýta bez garancí státu není možné, tvrdí jeden z největších tuzemských poskytovatelů služeb pro dopravce společnost DKV Euro Service. Podle ní by všichni poskytovatelé služeb nesli přílišné riziko, že nedostanou od některých klientů z řad…

DPH u přepravních služeb 09: Vznik povinnosti přiznat daň nebo přiznat plnění, při poskytnutí přepravní služby uskutečnění zdanitelného plněníGarance

31.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 20a ZDPH (zákona o DPH) vyplývá, že je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění. To však neplatí, není-li zdanitelné plnění, na které je úplata přijata ke dni přijetí…

Přístupné pro: DL profi

Novela zákona o silniční dopravě

31.3.2020, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Novela zákona o silniční dopravěNovela zákona č. 111/1994 Sb. má odstranit právní nejistotu v oblasti tzv. fakultativních výjimek uvedených v čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 tím, že stanoví povinnosti předpisem se silou zákona, narovná podmínky hospodářské soutěže, vynutitelnost…

více článků
Nejčtenější

Nejčastější dotazy k režimu řidičůGarance

3.4.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co se započítává do doby řízení? Je třeba v úvodu stanovit, jaký předpis stanoví režim řidiči. Pokud jede řidič v režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.   561/2006   nebo Evropské dohody AETR, platí, že jde o čistou dobu řízení. ...

Přístupné pro: DL profi

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)Garance

6.8.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ustanovením, které zmírňuje povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, je pododdíl 1.1.3.6 Dohody ADR. Zde jsou stanovena podlimitní množství nebezpečných látek v kusech, která smějí být přepravována jednou dopravní jednotkou, aniž se použijí některá…

Přístupné pro: DL profi

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garance

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 01: Předmět daněGarance

15.10.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem daně jsou podle § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, plnění, pokud jsou současně splněny následující podmínky.

Přístupné pro: DL profi

Kalkulace nákladů v silniční dopravě: Komplexní příkladGarance

4.9.2018, Ing. Jan Tichý, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci této kapitoly si spočítáme modelový příklad, ve kterém si vypočítáme nákladové tarify. Mezi nejčastější otázky, které se týkají kalkulace nákladů a nákladových tarifů, bychom mohli zařadit tyto:

Přístupné pro: DL profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Vzdělávání on-line během karantény:

Zaměstnanci pracující z domova

Home Office 1

Home Office 2

Home Office 3

Zvládání stresu - 1. část

Zvládání stresu - 2. část

Psychohygiena v praxi

Dohoda ADR v roce 2019 a novinky v přepravě nebezpečných věcí

16. 4. 2020, Ing. Pavel Konečný
Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí. – Klasifikace nebezpečných věcí. – Balení a označování kusů. - Požadavky na přepravní doklad. - Pravidla pro tzv. podlimitní přepravu. – Bezpečnostní předpisy - Novinky v ADR 2019.

DL profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Doprava a Logistika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel 1.4.2019 1.7.2020
Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 1.1.2020 -

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

1.1.2019 1.1.2022
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 1.1.2020 1.1.2021
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 1.1.2019 -
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 1.4.2020 1.1.2021
Barometr dopravního trhu
APLIKACE BLUTACHO

Zákazy jízd
Spolupracujeme