dnes je 25.3.2019
Nejnovější

KanbanGarance

21.3.2019, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém Kanban je často zaváděn jako součást koncepce just-in-time či tzv. štíhlé výroby. Uplatňuje důsledně princip tahu (pull). Systém Kanban umožňuje jednoduchým způsobem (pomocí požadavkových a dopravních karet kanbanů) samočinně regulovat vazby vždy mezi…

Přístupné pro: DL profi

Převoz tlakových lahví na nákladním vozíku

21.3.2019, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebuji převézt na nákladním vozíku (do 750 kg) jeden kus láhve s acetylénem a jeden kus láhve s kyslíkem. Za jakých podmínek prosím? Musí mít vozidlo popř. vozík nějaké označení?

Daň z příjmů z pohledu dopravceGarance

19.3.2019, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z příjmů je pro právnické osoby i pro fyzické osoby upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP). Také tento zákon doznává každoročně změn a bude postupně upravován i nadále, protože musí reagovat i na změny jiných…

Přístupné pro: DL profi

Hradecký kraj schválil nové smlouvy s autobusovými dopravci

19.3.2019, Zdroj: ČTK

Hradecký kraj schválil nové smlouvy s autobusovými dopravciRadní Královéhradeckého kraje dnes schválili nové smlouvy s autobusovými dopravci na zajištění dotované linkové dopravy od 1. dubna. Pro ČTK to uvedla mluvčí kraje Sylvie Velčovská. Kraji na konci loňského roku vypovědělo smlouvy osm z jedenácti autobusových…

Registrační značky pro elektrická vozidla

19.3.2019, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (http://www.fulsoft.cz/)

Registrační značky pro elektrická vozidlaNovela vyhlášky o registraci vozidle stanoví formu, strukturu, provedení a způsob umístění nově zavedené registrační značky elektrického vozidla.

Jak správně zabalit zásilku?

18.3.2019, Zdroj: DER KURIER Česká Republika spol. s r.o. (https://www.derkurier.cz/)

Jak správně zabalit zásilku?Nakupování na internetu je stále sílícím trendem, důvodem je obliba vlastního pohodlí, ale také rychlý způsob života, kdy říkáme ano všemu, co nám nějakým způsobem ušetří čas. Mnoho lidí si tak většinu nákupů obstarává skrze e-shopy, přičemž už se zdaleka…

Kraje už vybírají mýtné úseky bez poplatku, jasno bude v dubnu

18.3.2019, Zdroj: ČTK

Kraje už vybírají mýtné úseky bez poplatku, jasno bude v dubnuObce a kraje začaly v minulých dnech vytipovávat úseky silnic prvních tříd, na kterých by měla být zavedena nulová sazba mýtného. Jde o úseky, o které se mýto nově rozšíří příští rok. Jejich seznam by měl být hotový v dubnu, následně by ho měla dostat vláda.…

více článků
Nejčtenější

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garance

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a…

Přístupné pro: DL profi

Změny u jednotlivých verzí digitálních tachografůGarance

15.1.2019, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

První verze digitálních tachografů byla konstrukčně navržena podle požadavků přílohy IB. Postupem doby výrobci doplňovali funkce, které byly implementovány nad rámec nařízení (přílohy IB). Další verze digitálních tachografů integrovaly postupně změny v…

Přístupné pro: DL profi

Digitální tachografGarance

28.7.2015, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové nařízení (EU) č. 165/2014 uvádí, že pokud nebudou prováděcí akty k článkům 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 22, 31 a 39 přijaty, použijí se i nadále ustanovení nařízení (EHS) č. 3821/85, včetně přílohy IB, až do dne použitelnosti prováděcích aktů.

Přístupné pro: DL profi

Řidičská oprávnění a řidičské průkazyGarance

17.12.2017, JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 19. ledna 2013 se vymezení řidičských oprávnění zásadním způsobem změnilo, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Některé změny jsou přitom poměrně zásadní. Jelikož však zmíněný zákon…

Přístupné pro: DL profi

Kalkulace nákladů v silniční dopravě: Obecný postup kalkulace nákladůGarance

28.8.2018, Ing. Jan Tichý, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve stručnosti by se dal postup výpočtu nákladů shrnout do následujících 10 kroků , které je nezbytné udělat. Definice kalkulačních jednic dopravního výkonu … km, hod atd. Kvantifikace produkce (objem dopravních výkonů) … Q(km), Q(hod) atd. ...

Přístupné pro: DL profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Povinnosti dopravce a řidiče. Změny v nákladní dopravě od října roku 2018

21. 5. 2019, Ing. Jiří Novotný, Mgr. Karel Kovář
Silniční kontroly vozidel od 1. 10. 2018. - Dodržování režimu řidičů podle evropské a tuzemské legislativy. – Předmět a způsob kontrol. - Sankce za porušení předpisů.

Tachografy a sociální legislativa

6. 6. 2019, Bc. Milan Špás
Doby řízení a odpočinku podle nařízení (ES) č. 561/2006. - Digitální tachografy I. a II. generace. - Silniční kontroly nákladní a osobní dopravy v ČR a v zahraničí s důrazem na kontroly předpisů v sociální oblasti. - Možnost vyhodnocení záznamů uložených na paměťové kartě řidiče nebo ze stažených datových souborů s vysvětlením závažnosti konkrétních porušení.

Ruční manipulace pohledem bezpečnosti práce a ochrany zdraví

22. 10. 2019, Ing. Antonín Dušátko
Neodborná a nesprávně prováděná ruční manipulace je v našich podmínkách  spojena s mimořádně závažnou úrazovostí, jakož i nemocností a to ve značném rozsahu. Při nerespektování požadavků bezpečnostních předpisů hrozí podnikajícím subjektům sankční postihy, až trestněprávní důsledky. Pracovníkům vykonávajícím ruční manipulaci pak hrozí poškození zdraví až trvalá invalidita - v nejhorším případě i smrtelné zranění.
DL profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Doprava a Logistika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

1.1.2019 -
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 1.10.2018 -
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 1.1.2019 -
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 1.10.2018 1.4.2019
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 1.1.2019 -
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 1.1.2019 -
Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 1.1.2019 -
APLIKACE BLUTACHO

Zákazy jízd
Spolupracujeme

Nejnavštěvovanější semináře