DL profi LIVE

 

 

Spolupracujeme

 

 

Zákazy jízd

 

Nejnovější

Rizika při používání vozidel a mechanismů v ochranných pásmech elektrických vedení

14.12.2018, Zdroj: České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (http://www.csres.cz/)
Každý rok bohužel dochází při pohybu vozidel či mechanismů v ochranných pásmech elektrických vedení ke kontaktu s vodiči pod napětím. Tyto události končí v lepším případě poškozením zmíněných strojů nebo distribučního zařízení, v horším případě zraněním či…
více
Znovuzavedení institutu domluvy po novele přestupkového zákona

Znovuzavedení institutu domluvy po novele přestupkového zákona

14.12.2018, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (http://www.fulsoft.cz/)
Novela zákona je změna podmínek správního trestání příkazem na místě spočívající ve znovuzavedení institutu „domluvy“ a ve vypuštění možnosti ukládání správního trestu napomenutí příkazem na místě. V souvislosti s tím se v zákoně o silničním provozu navrhuje…
více

Systém „Buben Zásobník Lano" (DBR)Garance

13.12.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Systém řízení výroby Buben Zásobník Lano je více znám pod anglickou zkratkou DBR (Drumm - buben, Buffer - zásobník, Rope - lano). Opírá se o principy teorie omezení a vychází z plánu výroby stanoveného pro úzké místo.
více
ZámekPřístupné pro: DL profi
Komentář k nákladovému indexu silniční nákladní dopravy: 3. čtvrtletí 2018

Komentář k nákladovému indexu silniční nákladní dopravy: 3. čtvrtletí 2018

13.12.2018, Zdroj: IODA, z.s. (http://www.ioda.cz/)
Nákladový index ČESMAD BOHEMIA sleduje vývoj nákladů českých kamionových dopravců. Komentář pro 3. čtvrtletí 2018 V roce 2018 se dochází k růstu nákladů mezinárodní kamionové dopravy rychlejším tempem, než v minulých obdobích. Zejména ve 3. čtvrtletí roku ...
více
DB Schenker přináší revoluci v doručování s technologií what3words

DB Schenker přináší revoluci v doručování s technologií what3words

13.12.2018, Zdroj: DB Schenker (http://www.schenker.cz/)
Společnost DB Schenker oznámila integraci geolokační technologie what3words do portálu eSchenker, která zvýší efektivitu logistických operací tím, že umožní přesné doručování do jakéhokoliv čtverce na zemi o rozměrech 3x3 metry. What3words totiž celý svět…
více
Kosmické materiály chrání skladníky před pracovními úrazy, ukazuje zátěžový crash test

Kosmické materiály chrání skladníky před pracovními úrazy, ukazuje zátěžový crash test

12.12.2018, Zdroj: Botticelli, spol.s.r.o. (http://botticelli.cz/cs/)
Obor doprava a skladování se drží v Česku na předních příčkách pracovní úrazovosti. Největší rizika představují vysokozdvižné vozíky a pády těžkých břemen v důsledku nesprávné manipulace. Velkou roli sehrávají i psychologické faktory - falešný pocit bezpečí,…
více

Požadavky na zimní výbavuGarance

11.12.2018, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer
Používání zimních pneumatik je stanoveno § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu”), a v tomto ustanovení je uvedena povinnost použít v období od 1. listopadu do…
více
ZámekPřístupné pro: DL profi
Nejčtenější

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garance

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a…
více
ZámekPřístupné pro: DL profi

Co je logistický řetězecGarance

23.11.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Zdroj: Verlag Dashöfer
Logistický řetězec (Logistic Chain) je název pro dynamické propojení trhu spotřeby s trhy zdrojů (surovin, materiálů a polotovarů) z hmotného i nehmotného hlediska, které vychází z poptávky konečného zákazníka a jeho cílem je pružné, kvalitní a z hlediska…
více
ZámekPřístupné pro: DL profi

Nejčastější dotazy k režimu řidičůGarance

3.4.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Co se započítává do doby řízení? Je třeba v úvodu stanovit, jaký předpis stanoví režim řidiči. Pokud jede řidič v režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.   561/2006   nebo Evropské dohody AETR, platí, že jde o čistou dobu řízení. ...
více
ZámekPřístupné pro: DL profi

Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravěGarance

15.10.2012, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
více
ZámekPřístupné pro: DL profi

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)Garance

20.10.2010, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve druhé polovině roku 2010 došlo u Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (dohoda AETR) ke dvěma zásadním změnám. Do 29. července 2010 platilo znění této dohody sestavené z
více
ZámekPřístupné pro: DL profi
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Logistika 2020. Budoucnost logistiky a současné trendy

21. 1. 2019, Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.
Role logistiky ve firmě. - Diferenciace požadavků na logistiku. - Formulace vize logistiky pro výrobce, pro obchod a pro poskytovatele služeb. - Jak organizovat logistiku ve firmě? - Potenciál a slabiny konceptů SCM. - Kvalifikace personálu pro logistiku. - Informační technologie od základu po umělou inteligenci. - Nová generace spolupráce člověk - stroj a člověk - člověk.