dnes je 26.1.2022

Nejnovější

Formulář žádosti o koncesiQ&A

26.1.2022, Mgr. Tomáš Dundr, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kde najít formulář žádosti o koncesi? Mgr. Tomáš Dundr Odkaz je na stránkách MPO, kde je i ke stažení. Níže jsou odkazy na podobu jednotného registračního formuláře pro přihlášení živnosti, který se zároveň používá i jako žádost o koncesi (v případě koncesovaných živností): https://www.mpo.cz/assets ...

Přístupné pro: DL profi

Výdaje za pohonné hmoty - právnické osobyGarance

25.1.2022, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdaje (náklady) za pohonné hmoty (dále jen PHM) jsou významnou položkou ovlivňující jak výsledek hospodaření účetních jednotek, tak i základ daně z příjmů právnických osob i podnikatelů-fyzických osob. Značný vliv na tuto skutečnost má nejen vykazovaná…

Přístupné pro: DL profi

Nová osvědčení pro motorová vozidla, přívěsy i technické kontroly - atesty CEMT

25.1.2022, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA

Nová osvědčení pro motorová vozidla, přívěsy i technické kontroly - atesty CEMT... Od ledna 2022 platí nové verze formulářů. Již vyplněná stará provedení atestů zůstávají v platnosti, včetně 12 měsíců potvrzení technického stavu. Jediný problém v praxi může nastat v případě, že by někdo potřeboval vystavit nové osvědčení pro vozidlo EURO IV nebo starší. V tomto případě je asi jediná ...

Nová klasifikace kvality EPAL zlepšuje používání a výměnu europalet EPAL

24.1.2022, Zdroj: Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku, z.s.

Nová klasifikace kvality EPAL zlepšuje používání a výměnu europalet EPALZa jakých podmínek již nelze europaletu EPAL vyměnit? Je kvalita europalety snížena třískami dřeva nebo zbytky etiket? Jak zjistíte, zda je paleta vhodná pro vysokoregálový skladový systém? Jaká je optimální kvalita pro automatizované procesy? Na tyto a mnohé…

Daň z příjmů: Náklady související s vozidlem ve vlastnictví právnické osobyGarance

21.1.2022, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je vozidlo vlastnictvím právnické osoby, je vždy součástí obchodního majetku této osoby a zpravidla lze veškeré náklady související s provozem vozidla uplatňovat jako daňově uznatelné.

Přístupné pro: DL profi

Nové zkušební otázky v autoškolách lépe připraví uchazeče, poprvé i díky videím

21.1.2022, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Nové zkušební otázky v autoškolách lépe připraví uchazeče, poprvé i díky videímJiž brzy se zájemci o získání řidičského oprávnění budou v testech i při přípravě na ně setkávat s dalšími novými otázkami. Ty se nyní zaměřují na řešení častých situací na našich silnicích, jako je například jízda za snížené viditelnosti či řešení situací na…

Manipulační vzdálenost, rychlost jízdy, manipulační výkonGarance

20.1.2022, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro optimální způsoby nasazení manipulačních zařízení v provozu v závislosti na jejich technických parametrech existují závislosti, které je třeba respektovat. Základní závislostí je vztah mezi rychlostí jízdy a dopravní vzdáleností. Platí, že vlastní doba…

Přístupné pro: DL profi
více článků
Nejčtenější

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2022Garance

21.12.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek Vyhláška č. 511/2021 Sb. Stravné S účinností od 1. 1. 2022 byly vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 511/2021 Sb. změněny sazby stravného, které zaměstnanci přísluší při tuzemských pracovních cestách. Za každý kalendářní den tuzemské pracovní cesty tak od 1. 1. 2022 poskytne ...

Přístupné pro: DL profi

Návrh novel zákonů o pozemních komunikacích a o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchGarance

14.12.2021, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za…

Přístupné pro: DL profi

Silniční daň: Praktické dotazy a příkladyGarance

28.12.2021, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Karel Janoušek Dotaz Je předmětem silniční daně osobní automobil, který má právnická osoba vedený na účtu 022 - dlouhodobý hmotný majetek, uplatňuje daňové odpisy, ale jinak ho vůbec nepoužívá, protože automobil není v provozuschopném stavu? Odpověď: Předmětem daně silniční jsou podle ustanovení ...

Přístupné pro: DL profi

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garance

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a…

Přístupné pro: DL profi

Maximální povolené rozměry a hmotnosti vozidelGarance

1.4.2021, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po pozemních komunikacích se mohou pohybovat vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích. Užívání pozemní komunikace je možné, pokud jsou užívány obvyklým způsobem, to mimo jiné znamená, že nejsou překračovány největší povolené hmotnosti uvedené…

Přístupné pro: DL profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka
DL profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Doprava a Logistika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 1.2.2021 1.7.2022, 1.2.2022
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 1.1.2022 -
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 1.1.2022 -
Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 1.1.2022 -
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 1.1.2022 -

Zákon o silniční dopravě

1.1.2022 1.2.2022
Zákon o pozemních komunikacích 1.1.2022 1.7.2023, 1.2.2022
Zákon o provozu na pozemních komunikacích 26.1.2022 1.7.2025, 1.8.2023, 1.7.2023, 1.2.2022
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 1.1.2022 1.2.2022
Barometr dopravního trhu
Zákazy jízd
Spolupracujeme

Nahrávám...
Nahrávám...