dnes je 23.7.2024

20 let české silniční dopravy v EU

30.4.2024, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

20 let české silniční dopravy v EUZítra uplyne 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie, což byl akt, který zásadně ovlivnil naší mezinárodní kamionovou i autobusovou dopravu.

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně...

22.1.2024, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně...Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I, zavedeno pro unijní dopravce povinné zaznamenávání překročení hranic mezi zeměmi EU.

Elektronický náložný list (e-BL)Garance

24.10.2023, Doc. Ing. Alexej Sato, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Námořní a vnitrozemská vodní doprava mají klíčový význam pro mezinárodní obchod, když umožňují masivní výměnu zboží mezi kontinenty i v rámci různých regionů. Podíl těchto druhů dopravy na globálních přepravních výkonech, který podle některých odhadů dosahuje…

Přístupné pro: DL profi

Úmluva o společném tranzitním režimu, k 20. 10. 2023Garance

20.10.2023, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Dovozce a vývozce čekají od října nové povinnosti. Ne všichni na to budou připraveni

21.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovozce a vývozce čekají od října nové povinnosti. Ne všichni na to budou připraveniOd října nově platí povinnost prokázat, že dovozené výrobky ze zemí mimo EU neobsahují železo či ocel z Ruska. „Ne všichni importéři na to budou připraveni,“ říká Luděk Procházka ze společnosti…

Informační souhrn: Systém TIRGarance

2.5.2023, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úmluva TIR (Transports Internationaux Routiers) je mezinárodní dohoda, která byla podepsána v Ženevě v roce 1975 pod záštitou Ústavu spojených národů pro hospodářské a sociální záležitosti. Úmluva TIR usnadňuje mezinárodní přepravu zboží s minimalizací…

Přístupné pro: DL profi

Odmítl vážení, celníkům zaplatil dvě stě tisíc

21.4.2023, Zdroj: Celní správa České republiky

Odmítl vážení, celníkům zaplatil dvě stě tisícOd začátku roku řešili pardubičtí celníci devětadvacet porušení v rámci kontrolní činnosti zaměřené na dodržování hmotnostních limitů u nákladních a dodávkových vozidel.

Bezprecedentní zvyšování nákladů dusí české autodopravce

6.5.2022, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA

Bezprecedentní zvyšování nákladů dusí české autodopravceNáklady v kamionové dopravě vzrostly v 1. čtvrtletí o 5,86 % ve vnitrostátní dopravě o 7,13 %.

Rozšíření celního skladuQ&A

4.5.2022, Ing. Luděk Procházka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Brexit a silniční nákladní dopravaGarance

13.1.2022, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled informací k brexitu a jeho dopadům na podnikatele (v silniční dopravě a logistice):

Přístupné pro: DL profi

Velká Británie zavádí od 1. ledna hraniční kontroly pro zboží

15.12.2021, Zdroj: Velvyslanectví České republiky v Londýně

Velká Británie zavádí od 1. ledna hraniční kontroly pro zbožíPřestože přechodné období po odchodu Spojeného království z Evropské unie oficiálně skončilo k 1. 1. 2021, velká změna pro dopravce a vývozce přijde nyní k 1. 1. 2022 – Británie zavádí úplné celní kontroly veškerého zboží. Již nebude možné odkládat…

Vykazování do intrastatu bude jednodušší

30.9.2021, Zdroj: IntrastatEU

Vykazování do intrastatu bude jednoduššíMalým a středním podnikatelům se od ledna výrazně zjednoduší statistické vykazování do systému Intrastat. Ten primárně sleduje pohyb zboží mezi členskými státy EU, a to na základě jeho fyzického pohybu. Kromě snížení počtu výkazů dojde i k navýšení limitu pro…

Jak funguje tranzitní systém eTIR?

28.7.2021, Zdroj: Organizace spojených národů

Jak funguje tranzitní systém eTIR?V únoru 2020 přijaly země ustanovení poskytující právní základ pro bezpapírové fungování Úmluvy TIR (tzv. eTIR) - jediného globálního celního tranzitního systému, který usnadňuje obchod a bezproblémový a bezpečný pohyb zboží přes…

Plán fungování na hranicích Velké Británie od 1.1.2021

6.5.2021, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Plán fungování na hranicích Velké Británie od 1.1.2021Vláda Spojeného království zveřejnila na konci prosince 2021 aktualizovaný popis podmínek fungování obchodu na hranicích mezi EU a UK z pohledu britské strany, které jsou v platnosti od 1. ledna 2021. Od tohoto data je ve vzájemném obchodu mezi EU a UK…

Legislativní souhrn: Celní kodex UnieGarance

12.1.2021, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

Přístupné pro: DL profi

Označení typu celního skladuGaranceQ&A

21.7.2020, Ing. Luděk Procházka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Deklarace na propuštění do celního režimuQ&A

23.6.2020, Ing. Luděk Procházka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proclení zboží z EU?Q&A

2.6.2020, Ing. Luděk Procházka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela prováděcí vyhlášky k ustanovením celního zákona s komentářemGarance

14.5.2019, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 16. dubna 2019 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna vyhláška č. 106/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního…

Přístupné pro: DL profi

Institut oprávněného ekonomického subjektu a jeho využití v dopravním řetězciGarance

7.11.2017, Doc. Ing. Alexej Sato, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárůst objemu světového obchodu a jeho globalizace přináší potřebu zjednodušení a usnadnění procesů, spojených s přeshraničním pohybem zboží. Zmíněná potřeba je zanesena do dohody o vzniku Světové obchodní organizace (WTO), která říká, že: „Zjednodušení a…

Přístupné pro: DL profi

Karnet TIRGarance

20.9.2016, JUDr. Josef Pumpr, Zdroj: Verlag Dashöfer

Karnet TIR je složkou (sešitem) volných listů, sešitých sponkou nebo slepených ve hřbetu. Tato složka obsahuje dva tuhé obalové listy žluté barvy a párové listy pro zemi odeslání, země tranzitní a zemi určení. Za obalovým listem je v karnetu vložen tzv.…

Přístupné pro: DL profi

Tranzitní systém TIRGarance

13.9.2016, JUDr. Josef Pumpr, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o mezinárodní tranzitní systém přepravy zboží pod celním dohledem od celního úřadu odeslání jedné smluvní strany k celnímu úřadu určení druhé smluvní strany v silničních vozidlech, v jízdních soupravách nebo kontejnerech za podmínky, že se alespoň jedna…

Přístupné pro: DL profi

Nový celní zákon - Informace pro veřejnost

5.8.2016, Zdroj: Celní správa ČR

Nový celní zákon - Informace pro veřejnostDnem 29. 7. 2016 nabyl účinnosti nový celní zákon č. 242/2016 Sb.. Společně s tímto zákonem byla přijata i souhrnná novela, kterou se mění více než čtyři desítky souvisejících…

INTRASTAT a vnitřní obchod EUGarance

12.5.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem vstupu České republiky do Evropské unie byly celní orgány ČR povinny zrušit pravidelné celní kontroly pohybu zboží přes vnitřní hranici. Je to dáno tím, že ČR od 1. 5. 2004 nemá žádnou hranici se státem, který není členem EU, a jakýkoliv obchod se…

Přístupné pro: DL profi

Nový celní kodexGarance

28.4.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový celní kodex Unie byl přijat jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. Byl vyhlášen (v českém jazyce) v Úředním věstníku Evropské unie dne…

Přístupné pro: DL profi

Světová obchodní organizace (WTO)Garance

21.4.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Světová obchodní organizace (World Trade Organization, dále jen „WTO”) byla zřízena dne 1. ledna 1995 formou přeměny ze Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Světová obchodní organizace je mezinárodní institucí, jež si klade za cíl sjednocovat postupy…

Přístupné pro: DL profi

Vstup České republiky do Evropské unieGarance

7.4.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika vstoupila do Evropské unie společně s dalšími 9 státy dne 1. 5. 2004.

Přístupné pro: DL profi

Pojištění odpovědnosti za škody vyplývající z přepravních smluvGarance

24.3.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojištění odpovědnosti za škody vyplývající z přepravních smluv - pojištění odpovědnosti silničního dopravce a speditéra poskytuje ochranu proti nárokům na náhradu škody na přepravovaném nákladu uplatněným třetí stranou z titulu odpovědnosti dopravce. Na…

Přístupné pro: DL profi

Majetkové pojištění přepravovaného zboží - pojištění zásilekGarance

17.3.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní podmínkou pro sjednání tohoto druhu pojištění je skutečnost, že pojištěný musí prokázat penězi vyjádřitelný zájem na přepravovaném zboží, resp. zásilce. To znamená, že případná škoda na zboží by byla finančně vyjádřitelnou újmou pro…

Přístupné pro: DL profi

Problematika pojištění přepravyGarance

10.3.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý subjekt, ať výrobního či obchodního charakteru, který se v rámci své činnosti zabývá přepravou zboží (surovin, komponentů, polotovarů či finálních výrobků), včetně subjektů podnikajících ve sféře služeb, jako např. banky, zasilatelé nebo dopravci, se při…

Přístupné pro: DL profi

Celní přestupky a celní deliktyGarance

3.3.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika celních přestupků není upravena celními předpisy Společenství, ale je ponechána na národní právní úpravě. V České republice je tato problematika upravena v celním zákonu a podpůrně také v zákonu o přestupcích a ve správním…

Přístupné pro: DL profi

Uplatňování zjednodušených postupůGarance

25.2.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celní prohlášení nemusí být podáváno pouze běžným způsobem, tzn. v písemné podobě na tiskopise Jednotného správního dokladu. Celní formality mohou být za podmínek stanovených celními předpisy Společenství zjednodušeny. K co největšímu zjednodušení formalit a…

Přístupné pro: DL profi

Vnější tranzit EUGarance

18.2.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim vnějšího tranzitu umožňuje, aby bylo mezi dvěma místy v rámci celního území Společenství přepravováno jak zboží, které není zbožím Společenství, aniž by toto zboží podléhalo dovozním clům a dalším poplatkům nebo obchodně-politickým opatřením, tak zboží…

Přístupné pro: DL profi

Vnitřní tranzit EUGarance

11.2.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim vnitřního tranzitu umožňuje přepravu zboží Společenství mezi dvěma místy nacházejícími se na celním území Společenství přes území třetí země beze změny jeho celního statusu. Ustanovení celních předpisů Společenství o přepravě zboží Společenství ve…

Přístupné pro: DL profi

Pasivní zušlechťovací stykGarance

4.2.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim pasivního zušlechťovacího styku umožňuje, aby zboží Společenství bylo dočasně vyvezeno z celního území Společenství za účelem podrobení zušlechťovacím operacím a aby výrobky vzniklé z těchto operací byly propuštěny do volného oběhu s úplným nebo…

Přístupné pro: DL profi

Režim vývozuGarance

28.1.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim vývozu umožňuje, aby zboží Společenství opustilo celní území Společenství. Vývoz zahrnuje uplatnění výstupních formalit pro dané zboží včetně obchodněpolitických opatření a případného vybrání vývozního…

Přístupné pro: DL profi

Režim dočasného použitíGarance

21.1.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim dočasného použití umožňuje, aby zboží, které není zbožím Společenství a které má být vyvezeno zpět v nezměněném stavu, kromě běžného snížení hodnoty způsobeného jeho použitím, bylo na celním území Společenství používáno s úplným nebo částečným…

Přístupné pro: DL profi

Uskladňování v celním skladuGarance

14.1.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim uskladňování v celním skladu umožňuje skladovat v celním skladu jak zboží, které není zbožím Společenství, aniž toto zboží podléhá dovoznímu clu nebo obchodněpolitickým opatřením, tak zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví,…

Přístupné pro: DL profi

Režim přepracování pod celním dohledemGarance

7.1.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přepracování pod celním dohledem umožňuje podrobit zboží, které není zbožím Společenství, na celním území Společenství takovým operacím, které změní jeho vlastnosti nebo stav, aniž by podléhalo dovoznímu clu nebo obchodněpolitickým opatřením, a propustit…

Přístupné pro: DL profi

Režim tranzituGarance

1.1.2016, Petr Škapa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi
Nahrávám...
Nahrávám...