dnes je 19.6.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 20: Vyrovnání odpočtu daně

16.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.20
DPH u přepravních služeb 20: Vyrovnání odpočtu daně

Ing. Zdeněk Kuneš

Vyrovnání odpočtu daně se provádí u majetku, který není dlouhodobým majetkem plátce.

Plátce, který uplatnil při pořízení obchodního majetku, jenž není dlouhodobým majetkem, před jeho použitím nárok na odpočet, je povinen tento odpočet vyrovnat v momentě, když ve lhůtě 3 let pro uplatnění nároku na odpočet daně použije tento majetek v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely.

Použitím pro jiné účely se mimo jiné rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně v plné nebo částečné výši a následně u tohoto majetku došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpočet daně k okamžiku použití majetku a výší původního uplatněného odpočtu daně. Je-li vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn vyrovnání provést, je-li záporná, je plátce povinen vyrovnání provést.

Vyrovnání odpočtu daně uvede plátce na ř. 45 daňového přiznání vždy za to zdaňovací období, kdy došlo k použití obchodního majetku pro jiné účely, než předpokládal při pořízení majetku.

Vyrovnání odpočtu daně provede plátce ve zdaňovacím období, ve kterém se dozvěděl, že ke zničení, ztrátě či odcizení tohoto majetku došlo, nebo kdy se tyto skutečnosti dozvědět měl a mohl.

Pokud jsou případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku plátcem řádně doloženy, zůstává původně uplatněný nárok na odpočet daně plátci zachován.

U drobného majetku, vydaného ze skladu a fakticky použitého k ekonomické činnosti, jako je například pracovní nářadí apod., se vyrovnání odpočtu daně neprovede.

Vyrovnání odpočtu daně se neuvádí do

Nahrávám...
Nahrávám...