dnes je 1.4.2020

Nejnovější

DPH u přepravních služeb 09: Vznik povinnosti přiznat daň nebo přiznat plnění, při poskytnutí přepravní služby uskutečnění zdanitelného plněníGarance

31.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 20a ZDPH (zákona o DPH) vyplývá, že je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění. To však neplatí, není-li zdanitelné plnění, na které je úplata přijata ke dni přijetí…

Přístupné pro: DL profi

Novela zákona o silniční dopravě

31.3.2020, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Novela zákona o silniční dopravěNovela zákona č. 111/1994 Sb. má odstranit právní nejistotu v oblasti tzv. fakultativních výjimek uvedených v čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 tím, že stanoví povinnosti předpisem se silou zákona, narovná podmínky hospodářské soutěže, vynutitelnost…

Doporučení pro řidiče, příslušné podniky působící v dopravě a příslušné veřejné orgány zabývající se nákladní dopravou v návaznosti na epidemii viru COVID-19

30.3.2020, Zdroj: Evropská komise

Doporučení pro řidiče, příslušné podniky působící v dopravě a příslušné veřejné orgány zabývající se nákladní dopravou v návaznosti na epidemii viru COVID-19Evropská komise vydala doporučení pro řidiče včetně vzoru osvědčení pro řidiče mezinárodní kamionové dopravy. Těmito doporučeními nejsou dotčena nařízení pro zvláštní hygienu, sociální odstup nebo jiná pravidla stanovená vnitrostátními orgány na jejich…

Koronakrize a silniční nákladní doprava: Souhrn informací, které průběžně aktualizujeme

30.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koronakrize a silniční nákladní doprava: Souhrn informací, které průběžně aktualizujemeVýběr důležitých informací o dopadu pandemie koronaviru na oblast silniční nákladní dopravy a logistiky. Informační rozcestníky a důležité informace Dopad pandemie koronaviru na silniční nákladní a osobní dopravu v jednotlivých státech (IRU) Mimořádná ...

MF umožnilo odložit do října platby záloh u silniční daně

30.3.2020, Zdroj: ČTK

MF umožnilo odložit do října platby záloh u silniční daněZálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci bude možné uhradit až do 15. října. Sankce za zpožděné platby totiž ministerstvo financí plošně promine. Na twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zároveň dnes vláda podle…

VCHD Cargo: Chráníme naše řidiče - chráníme nás všechny

27.3.2020, Zdroj: Industrion Boutique s.r.o.

VCHD Cargo: Chráníme naše řidiče - chráníme nás všechnyČeská přepravní společnost VCHD Cargo oznámila svoje opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. Již téměř dva měsíce činí řadu kroků pro ochranu zdraví svých zaměstnanců, zejména řidičů, proti této nové koronavirové nákaze, a investovala do této…

Dočasná úprava nařízení (ES) č. 561/2006

27.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dočasná úprava nařízení (ES) č. 561/2006Přehled států, které přijaly s odvoláním na článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 změny článků 6, 7 a 8 v rámci mezinárodní dopravy nákladu i osob.

více článků
Nejčtenější

Nejčastější dotazy k režimu řidičůGarance

3.4.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co se započítává do doby řízení? Je třeba v úvodu stanovit, jaký předpis stanoví režim řidiči. Pokud jede řidič v režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.   561/2006   nebo Evropské dohody AETR, platí, že jde o čistou dobu řízení. ...

Přístupné pro: DL profi

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)Garance

6.8.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ustanovením, které zmírňuje povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, je pododdíl 1.1.3.6 Dohody ADR. Zde jsou stanovena podlimitní množství nebezpečných látek v kusech, která smějí být přepravována jednou dopravní jednotkou, aniž se použijí některá…

Přístupné pro: DL profi

Inteligentní tachograf a integrovaný vážní systém na vozidle (on board unit)Garance

27.11.2018, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a…

Přístupné pro: DL profi

DPH u přepravních služeb 01: Předmět daněGarance

15.10.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem daně jsou podle § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, plnění, pokud jsou současně splněny následující podmínky.

Přístupné pro: DL profi

Kalkulace nákladů v silniční dopravě: Komplexní příkladGarance

4.9.2018, Ing. Jan Tichý, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci této kapitoly si spočítáme modelový příklad, ve kterém si vypočítáme nákladové tarify. Mezi nejčastější otázky, které se týkají kalkulace nákladů a nákladových tarifů, bychom mohli zařadit tyto:

Přístupné pro: DL profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Vzdělávání on-line během karantény:

Zaměstnanci pracující z domova

Home Office 1

Home Office 2

Home Office 3

Zvládání stresu - 1. část

Zvládání stresu - 2. část

Psychohygiena v praxi

Dohoda ADR v roce 2019 a novinky v přepravě nebezpečných věcí

16. 4. 2020, Ing. Pavel Konečný
Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí. – Klasifikace nebezpečných věcí. – Balení a označování kusů. - Požadavky na přepravní doklad. - Pravidla pro tzv. podlimitní přepravu. – Bezpečnostní předpisy - Novinky v ADR 2019.

DL profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Doprava a Logistika

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel 1.4.2019 1.7.2020
Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 1.1.2020 -

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

1.1.2019 1.1.2022
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 1.1.2020 1.1.2021
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 1.1.2019 -
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 1.4.2020 1.1.2021
Barometr dopravního trhu
APLIKACE BLUTACHO

Zákazy jízd
Spolupracujeme

Nejnavštěvovanější semináře