dnes je 30.5.2023

Input:

92/2011 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ (změna čl. 13 odst. 1 a 2 Přílohy 8 Úmluvy TIR a doplnění nové vysvětlivky 8.13.1-3 a 8.13.2 Přílohy 6 Úmluvy TIR)

č. 92/2011 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ (změna čl. 13 odst. 1 a 2 Přílohy 8 Úmluvy TIR a doplnění nové vysvětlivky 8.13.1-3 a 8.13.2 Přílohy 6 Úmluvy TIR)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. února 2008 byly Správním výborem Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijaty změny článku 13 odst. 1 a 2 Přílohy 8 Úmluvy TIR a doplnění nové vysvětlivky 8.13.1-3 a 8.13.2 Přílohy 6 Úmluvy TIR.
Změny Úmluvy TIR vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany dne 1. ledna 2009.
Anglické znění změn Úmluvy TIR a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD

Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975
Změna platná od 1. ledna 2009
Dne 1. 2. 2008 schválil Správní výbor Úmluvy TIR (1975) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů (EHK OSN) návrh změn odstavce 1 a 2 článku 13 přílohy 8 společně s návrhem představení nové vysvětlivky 8.13.1-3 a 8.13.2 přílohy 6 Úmluvy TIR.
Podle oznámení depozitáře OSN C.N.734.2008.TREATIES-2
Nahrávám...
Nahrávám...