dnes je 23.4.2024

Input:

7/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

č. 7/2021 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o vyhlášení přijetí změn
„Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů”
a
„Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě”
Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
1)  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijatá v Ženevě dne 30. září 1957, byla vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.
Změny Přílohy A a Přílohy B Dohody ADR ve znění platném od 1. ledna 2021 současně odpovídají směrnici Komise (EU) 2020/1833 ze dne 2. října 2020,
Nahrávám...
Nahrávám...