dnes je 29.5.2024

Input:

38/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

č. 38/2019 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2017 - 2018 byly v Ženevě na zasedáních Výboru pro otázky bezpečnosti
Nahrávám...
Nahrávám...