dnes je 10.12.2022

Input:
/var/www/storage2/data/cz/vd/cache/legislation/so/Sb./2016 246/2016 Sb.

246/2016 Sb., Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

č. 246/2016 Sb., Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2016
o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
Ministerstvo financí stanoví podle § 35a odst. 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb.:
§ 1
Způsob provádění osobní prohlídky celníkem
(1)  Osobní prohlídka se provádí v místnostech nebo vyhrazených prostorách, které jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou při zajištění potřebného soukromí vybaveny na bezpečné odkládání oděvů a věcí kontrolované osoby a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umytí a osušení po provedené osobní prohlídce, a které jsou zajištěny proti vstupu
Nahrávám...
Nahrávám...