dnes je 23.4.2024

Input:

245/2016 Sb., Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění účinném k 6.3.2024

č. 245/2016 Sb., Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění účinném k 6.3.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2016
k provedení některých ustanovení celního zákona
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
106/2019 Sb.
(k 1.5.2019)
mění přílohy č. 1 a 3
106/2019 Sb.
(k 1.2.2020)
mění přílohy č. 5 a 6
324/2019 Sb.
(k 1.5.2020)
mění přílohy č. 1, 5 a 6
610/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 4 a přílohy č. 5, 6 a 9; vkládá § 7a až 7 a přílohy č. 10 až 12d
358/2021 Sb.
(k 5.10.2021)
vkládá § 1a a mění přílohy
312/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění
51/2024 Sb.
(k 6.3.2024)
mění v příloze č. 1 část III
Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 355/2021 Sb., a podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
§ 1
Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely
Doplňující náležitosti celního prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) pro celní, daňové a statistické účely jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 1a
Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty
Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1a k této vyhlášce.
§ 2
Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy
Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Náležitosti a vzor záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla mimo celní režim tranzitu
(1)  Náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2)  Náležitosti a vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(3)  Záruční doklad má rozměry 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě žluté, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu záručního dokladu se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Záruční doklad obsahuje název nebo značku tiskárny, označení záručního dokladu a jedinečné evidenční číslo.
§ 4
Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jinou osobou
(1)  Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny jinou osobou je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2)  Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou jinou osobou je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 5
Náležitosti a vzor osvědčení uživatele souborné jistoty
(1)  Vzor osvědčení uživatele souborné jistoty mimo celní režim tranzitu (dále jen „osvědčení uživatele souborné jistoty”) je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(2)  Osvědčení uživatele jistoty má rozměry 297 x 210 mm a je opatřeno gravírovaným podtiskem v barvě zelené, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu osvědčení se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny, označení osvědčení a jedinečné evidenční číslo.
§ 6
Náležitosti a vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu
(1)  Vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu mimo celní režim tranzit (dále jen
Nahrávám...
Nahrávám...