dnes je 3.6.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o cestovních náhradách

2.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1
Návrh novely vyhlášky o cestovních náhradách

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"), je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce, nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Podle údajů Českého statistického úřadu za měsíc leden 2023 došlo ke zvýšení průměrné ceny 1 kilowatthodiny elektřiny na 8,15 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 467/2022 Sb. tak činí 36,67 %. Z tohoto důvodu připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, a to mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2023.

Účinnost vyhlášky se navrhuje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, neboť je žádoucí, aby poskytované cestovních náhrady odpovídaly skutečné ceně pohonných hmot. Takto stanovenou účinnost připouští ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obecně je nutné, aby praxe poskytování cestovních náhrad reflektovala skutečné ceny pohonných hmot s co nejmenším zpožděním. Aktuální ceny pohonných hmot jsou podstatné pro využitelnost ustanovení § 158 odst. 3 ZP při vyúčtování cestovních náhrad v těch případech, kdy zaměstnanec hodnověrným způsobem neprokáže cenu spotřebované pohonné hmoty.

Průměrná cena elektřiny obsažená v návrhu odpovídá statisticky zjištěné hodnotě Českého statistického úřadu uvedené ve statistické informaci Ceny – Indexy spotřebitelských cen – Základní členění a je zaokrouhlena způsobem, který udává ustanovení § 189 odst. 3 ZP

Nahrávám...
Nahrávám...