dnes je 26.5.2024

Input:

Úmluva o společném tranzitním režimu, k 20. 10. 2023

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1987.813
Úmluva o společném tranzitním režimu, k 20. 10. 2023

Úřední věstník Evropské unie

Konsolidované znění Úmluvy o společném tranzitním režimu.

►B

ÚMLUVA O SPOLEČNÉM TRANZITNÍM REŽIMU

(Úř. věst. L 226 13.8.1987, s. 2)

Ve znění:

    Úřední věstník
Č. Strana Datum
 M1 DECISION No 1/88 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE COMMON TRANSIT of 22 April 1988 (*) L 162 5 29.6.1988
 M2 DECISION No 1/89 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE — COMMON TRANSIT of 3 May 1989 (*) L 200 4 13.7.1989
 M3 DECISION No 2/89 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 8 December 1989 (*) L 108 4 28.4.1990
 M4 DECISION No 1/90 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE COMMON TRANSIT of 13 December 1990 (*) L 75 2 21.3.1991
 M5 DECISION No 1/91 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 92/599/EEC of 19 September 1991 (*) L 402 1 31.12.1992
►M6 DOHODA ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o změně Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu L 25 27 2.2.1993
 M7 DECISION No 2/93 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 94/17/EEC of 23 September 1993 (*) L 12 33 15.1.1994
 M8 DECISION No 1/94 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 94/947/EC of 8 December 1994 (*) L 371 2 31.12.1994
 M9 DECISION No 3/94 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 94/949/EC of 8 December 1994 (*) L 371 6 31.12.1994
 M10 RECOMMENDATION No 1/93 THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON THE SIMPLIFICATION OF FORMALITIES IN TRADE IN GOODS of 23 September 1993 (*) L 36 27 14.2.1996
►M11 RECOMMENDATION No 1/93 THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 23 September 1993 (*) L 36 32 14.2.1996
 M12 DECISION No 2/95 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 96/307/EC of 26 October 1995 (*) L 117 14 14.5.1996
 M13 DECISION No 3/96 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 97/117/EC of 5 December 1996 (*) L 43 32 14.2.1997
 M14 DECISION No 4/96 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 97/118/EC of 5 December 1996 (*) L 43 33 14.2.1997
►M15 DOHODA ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou, Norským královstvím a Švýcarskou konfederací o změně Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu L 91 14 5.4.1997
 M16 DECISION No 2/97 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 97/584/EC of 23 July 1997 (*) L 238 27 29.8.1997
►M17 DECISION No 3/97 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 97/585/EC of 23 July 1997 (*) L 238 30 29.8.1997
 M18 DECISION No 4/97 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 98/13/EC of 17 December 1997 (*) L 5 34 9.1.1998
 M19 DECISION No 1/99 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 1999/182/EC of 12 February 1999 (*) L 65 50 12.3.1999
 M20 DECISION No 2/99 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 1999/308/EC of 30 March 1999 (*) L 119 53 7.5.1999
►M21 DECISION No 1/2000 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 2001/10/EC of 20 December 2000 (*) L 9 1 12.1.2001
 M22 DECISION No 1/2001 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 2001/472/EC of 7 June 2001 (*) L 165 54 21.6.2001
 M23 DECISION No 2/2002 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT 2003/4/EC of 27 November 2002 (*) L 4 18 9.1.2003
 M24 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO SPOLEČNÝ TRANZIT č. 1/2005 2005/558/ES ze dne 17. června 2005, L 189 35 21.7.2005
 M25 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO SPOLEČNÝ TRANZIT č. 2/2005 2005/559/ES ze dne 17. června 2005, L 189 59 21.7.2005
 M26 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO SPOLEČNÝ TRANZIT č. 3/2005 2005/560/ES ze dne 17. června 2005, L 189 61 21.7.2005
 M27 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO SPOLEČNÝ TRANZIT č. 4/2005 2005/632/ES ze dne 15. srpna 2005, L 225 29 31.8.2005
 M28 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO SPOLEČNÝ TRANZIT č. 6/2005 2005/882/ES ze dne 4. října 2005, L 324 96 10.12.2005
 M29 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO "SPOLEČNÝ TRANZIT" č. 1/2007 2007/388/ES ze dne 16. dubna 2007, L 145 18 7.6.2007
►M30 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO SPOLEČNÝ TRANZIT č. 1/2008 2008/786/ES ze dne 16. června 2008, L 274 1 15.10.2008
 M31 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-ESVO SPOLEČNÝ TRANZIT č. 1/2009 2009/606/ES ze dne 31. července 2009, L 207 12 11.8.2009
 M32 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 2012/379/EU ze dne 26. června 2012, L 182 42 13.7.2012
►M33 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 4/2012 2012/663/EU ze dne 26. června 2012, L 297 34 26.10.2012
►M34 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 1/2013 2013/510/EU ze dne 1. července 2013, L 277 14 18.10.2013
►M35 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 2/2013 2013/675/EU ze dne 7. listopadu 2013, L 315 106 26.11.2013
►M36 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 2/2015 ze dne 17. června 2015, L 174 32 3.7.2015
►M37 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 4/2015 ze dne 26. listopadu 2015, L 344 7 30.12.2015
►M38 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 1/2016 ze dne 28. dubna 2016, L 142 25 31.5.2016
►M39 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 1/2017 ze dne 5. prosince 2017, L 8 1 12.1.2018
►M40 ROZHODNUTÍ č. 2/2018 SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-CTC ze dne 4. prosince 2018,   L 317 48 14. 12. 2018
►M41 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU A ZEMÍ SPOLEČNÉHO TRANZITNÍHO REŽIMU ZŘÍZENÉHO ÚMLUVOU O SPOLEČNÉM TRANZITNÍM REŽIMU ZE DNE 20. KVĚTNA 1987 č. 1/2019 ze dne 4. prosince 2019,   L 103 47 3.4.2020
►M42 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-CTC Č. 1/2021 ze dne 1. června 2021   L 240 5 7.7.2021
►M43 ROZHODNUTÍ č. 1/2022 SMÍŠENÉHO VÝBORU EU A ZEMÍ SPOLEČNÉHO TRANZITNÍHO REŽIMU ze dne 25. srpna 2022,   L 253 1 30.9.2022
►M44 ROZHODNUTÍ č. 3/2022 SMÍŠENÉHO VÝBORU EU A ZEMÍ SPOLEČNÉHO TRANZITNÍHO REŽIMU ze dne 29. září 2022,   L 272 36 20.10.2022

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 045, 19.2.2015, s. 22 (1/2008)

(*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

▼B

ÚMLUVA O SPOLEČNÉM TRANZITNÍM REŽIMU

RAKOUSKÁ REPUBLIKA, FINSKÁ REPUBLIKA, ISLANDSKÁ REPUBLIKA, NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ, ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ, ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE,

dále jen "země ESVO",

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen "Společenství",

S OHLEDEM na dohody o volném obchodu mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi ESVO,

S OHLEDEM na společné prohlášení, které přijali ministři zemí ESVO a členských států Společenství i Komise Evropských společenství v Lucemburku dne 9. dubna 1984, které obsahuje výzvu k vytvoření Evropského hospodářského prostoru, zvláště pak s ohledem na zjednodušení hraničních formalit a pravidel o původu,

S OHLEDEM na Úmluvu o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, uzavřenou mezi zeměmi ESVO a Společenstvím, kterou se zavádí pro tuto přepravu zboží jednotný správní doklad,

MAJÍCE NA MYSLI, že používáním tohoto jednotného dokladu, které se uplatní v rámci společného tranzitního režimu pro přepravu zboží mezi Společenstvím a zeměmi ESVO i mezi jednotlivými zeměmi ESVO, by se dosáhlo zjednodušení,

MAJÍCE NA MYSLI, že tohoto cíle se dá dosáhnout nejlépe tak, že se tranzitní režim, který se v současné době uplatňuje při přepravě zboží uvnitř Společenství, mezi Společenstvím a Rakouskem a Švýcarskem i mezi Rakouskem a Švýcarskem, rozšíří na ty země ESVO, které tento režim ještě nepoužívají,

MAJÍCE NA MYSLI, že se mezi Finskem, Norskem a Švédskem uplatňuje také Severní tranzitní úprava,

SE ROZHODLY uzavřít tuto úmluvu:

Obecná ustanovení

Článek 1

1. V této Úmluvě se určují ustanovení pro přepravu zboží mezi Společenstvím a zeměmi ESVO i ►M38 mezi jednotlivými zeměmi společného tranzitního režimu ◄ ; k tomuto účelu se zavádí společný tranzitní režim, který se uplatňuje bez ohledu na druh a původ zboží, které se případně překládá, dále odesílá nebo skladuje.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení této úmluvy, a zejména ustanovení týkající se poskytování jistoty, platí přeprava zboží uvnitř Společenství za přepravu, uskutečněnou ►M38 v tranzitním režimu Unie ◄ .

3. S výhradou článků 7 až 12 jsou ustanovení o společném tranzitním režimu obsažena v dodatcích I a II této úmluvy.

4. Tranzitní prohlášení a tranzitní doklady pro účely společného tranzitního režimu musí odpovídat dodatku III a musí být vystaveny podle něho.

▼M6

Článek 2

1. Jako společný tranzitní režim se označuje vždy podle případu buď režim T1, nebo T2.

2. Režim T1 se může používat pro všechno zboží, přepravované podle článku 1 odst. 1.

3. Režim Т2 lze uplatnit na zboží přepravované v souladu s čl. 1 odst. 1:

▼M38

a) ve Společenství:

pouze pokud je zboží zbožím Unie. Pojem "zboží Unie" znamená zboží, které spadá do některé z těchto kategorií:

— zboží zcela získané na celním území Společenství, k němuž nebylo přidáno zboží dovezené ze zemí či území mimo celní území Společenství,

— zboží dovezené na celní území Společenství ze zemí či území mimo toto území a propuštěné do volného oběhu,

— zboží získané nebo vyrobené na celním území Společenství buď jen ze zboží uvedeného v druhé odrážce, nebo ze zboží uvedeného v první a druhé odrážce.

▼M6

— Aniž je však dotčena tato úmluva nebo jiné dohody uzavřené Společenstvím, zboží, které i přesto, že splňuje podmínky stanovené v jedné z předchozích tří odrážek, je znovu uvedeno na celní území Společenství poté, co bylo vyvezeno mimo toto území, nebude považováno ►M38 za zboží Unie ◄ ;

▼M38

b) v zemi společného tranzitního režimu:

pouze tehdy, když bylo zboží do této země přepraveno v režimu T2 a bylo za zvláštních předpokladů článku 9 odesláno dále.

▼M6

4. Zvláštní předpoklady pro propuštění zboží do režimu T2 stanovené v této úmluvě platí také pro vystavení dokladů osvědčujících ►M38 celní status zboží Unie ◄ ; se zbožím, pro které byl takový doklad vystaven, se nakládá stejným způsobem, jako se zbožím přepravovaným v režimu T2, přičemž ale není třeba, aby toto zboží provázel doklad osvědčující ►M38 celní status zboží Unie ◄ .

▼M11

Article 3

1. For the purposes of this Convention, the term:

▼M38

a) "tranzitem" režim, v němž zboží přechází pod dohledem příslušných orgánů z jedné smluvní strany do jiné smluvní strany nebo do téže smluvní strany přes alespoň jednu hranici;

b) "zemí" každá země společného tranzitního režimu, každý členský stát Společenství nebo každý jiný stát, který přistoupil k této úmluvě;

▼M11

c) ‚third country‘ shall mean any State which is not Contracting Party to this Convention;

▼M38

d) "zemí společného tranzitního režimu" země, která není členským státem Společenství a která je smluvní stranou této úmluvy.

▼M38 —————

▼M11

3. In the application of the rules laid down in this Convention for the T1 or T2 procedure, the ►M38 země společného tranzitního režimu ◄ and the Community and its Member States shall have the same rights and obligations.

▼M6

Článek 4

1. Tato úmluva platí, aniž by byly jakkoliv dotčeny všechny ostatní mezinárodní dohody o tranzitním režimu, avšak s výhradou možných omezení uplatnění takovýchto dohod pro přepravu zboží mezi dvěma místy, ležícími ve Společenství, jakož i s výhradou možných omezení při vystavování dokladů osvědčujících ►M38 celní status zboží Unie ◄ .

2. Touto úmluvou nejsou dotčeny ani:

a) přeprava zboží v režimu dočasného použití

a

b) dohody o pohraničním styku.

▼B

Článek 5

Jestliže nebyla mezi smluvními stranami a třetí zemí uzavřena žádná dohoda, na jejímž základě by se mohlo zboží přepravované mezi smluvními stranami přepravovat přes území této třetí země v režimu T1 nebo T2, může se takový režim na přepravu zboží přes území této třetí země použít pouze tehdy, když se přeprava uskutečňuje pomocí jediného přepravního dokladu, vystaveného na území některé smluvní strany; uplatňování dotyčného režim se na území třetí země pozastaví.

▼M6

Článek 6

Pokud se zajišťuje provádění případných opatření, platných pro zboží, mohou země v rámci režimu T1 a T2 mezi sebou zavést na základě dvoustranných a mnohostranných ujednání zjednodušené postupy, které odpovídají kritériím, která se v případě potřeby stanovují v ►M21 dodatku I ◄ a platí pro určité druhy přepravy nebo pro určité podniky.

Takováto ujednání se musí oznámit Komisi Evropských společenství, která o nich informuje ostatní země.

▼B

Provádění tranzitního režimu

▼M6

Článek 7

▼M38

1. S výhradou zvláštních ustanovení této úmluvy jsou příslušné úřady zemí společného tranzitního režimu oprávněny k tomu, aby vykonávaly úkoly celních úřadů odeslání, tranzitu, určení a záruky.

2. Příslušné úřady členských států Společenství jsou oprávněny k přijímání prohlášení T1 nebo T2 pro tranzit k celním úřadům určení v zemích společného tranzitního režimu. S výhradou zvláštních ustanovení této úmluvy uvedené úřady též pro dané zboží osvědčují celní status zboží Unie.

3. Jestliže se sloučí několik zásilek zboží, které pak jeden držitel režimu přepravuje v rámci jediné operace T1 nebo T2 z jednoho celního úřadu odeslání k jednomu celnímu úřadu určení jako hromadnou zásilku jedním dopravním prostředkem, aby bylo dodáno jednomu příjemci, může kterákoli smluvní strana požadovat, aby bylo pro tyto zásilky – kromě řádně zdůvodněných výjimek – podáno jedno prohlášení T1 nebo T2, ke kterému budou připojeny příslušné ložné listy.

▼M6

4. Aniž je dotčen závazek, že se případně musí prokázat ►M38 celní status zboží Unie ◄ , nemusí být osoba, která na pohraničním celním úřadě smluvní strany plní celní formality při vývozu, povinna podat celní prohlášení T1 nebo T2, bez ohledu na to, do jakého celního režimu má být toto zboží u sousedního pohraničního celního úřadu propuštěno.

5. Aniž je dotčen závazek, že se případně musí prokázat ►M38 celní status zboží Unie ◄ , může pohraniční celní úřad smluvní strany, u které se celní formality při vývozu plní, odmítnout propuštění do režimu T1 nebo T2, jestliže má tento režim u sousedního pohraničního celního úřadu končit.

▼B

Článek 8

U přeprav zboží v režimu T1 nebo T2, zvláště při dělení, překládání nebo sestavování zásilek, nesmí být žádné zboží přidáno, vyjmuto nebo vyměněno.

▼M6

Článek 9

1. Zboží, které se doveze v režimu T2 ►M38 do některé země společného tranzitního režimu ◄ , aby se případně v tomto režimu odeslalo dále, musí zůstat v této zemi pod stálým celním dohledem, aby byla zabezpečena jeho totožnost nebo jeho nezměněný stav.

▼M38

2. Jestliže se takovéto zboží zasílá dále ze země společného tranzitního režimu, ve které bylo propuštěno do jiného celního režimu, nežli je režim tranzitu nebo režim uskladňování v celním skladu, nesmí se režim T2 použít.

▼M6

To však neplatí pro zboží, které se dováží na přechodnou dobu k vystavení na veletrhu nebo na jiné podobné veřejné akci a bylo podrobeno pouze takovému nakládání, které bylo potřebné pro jeho zachování nebo které spočívalo v dělení zásilky.

3. Jestliže se zboží po uskladnění v režimu uskladňování v celním skladu zasílá dále ►M38 z některé země společného tranzitního režimu ◄ , smí se režim T2 použít pouze za následujících předpokladů:

— doba uskladnění nepřekročila pět let; u zboží kapitol 1 až 24 nomenklatury pro zařazování zboží do celních sazebníků (Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží ze dne 14. června 1983) je však omezena na šest měsíců,

— zboží bylo skladováno odděleně a bylo podrobeno pouze takovému nakládání, které je potřebné pro jeho zachování, nebo které spočívalo v dělení zásilky, aniž by se přitom nahradil obal,

— nakládání se zbožím musí být prováděno pod celním dohledem.

▼M38

4. Jakékoli prohlášení T2 přijaté příslušným celním úřadem země společného tranzitního režimu nebo doklad osvědčující celní status zboží Unie vystavený tímto úřadem obsahuje odkaz na odpovídající prohlášení T2 nebo na doklad osvědčující celní status zboží Unie, na jehož základě bylo zboží dopraveno do dotyčné země společného tranzitního režimu, a rovněž obsahuje veškeré zvláštní záznamy a poznámky, které jsou v těchto dokladech obsaženy.

▼M6

Článek 10

1. Pokud není v odstavci 2 nebo v dodatcích stanoveno něco jiného, musí být na všechny režimy T1 nebo T2 poskytnuto zajištění, které platí pro všechny státy, kterých se tato přeprava týká.

2. Ustanoveními odstavce 1 není dotčeno právo:

a) smluvních stran, aby mezi sebou dohodly, že se u režimů T1 nebo T2, které se týkají pouze jejich území, zřeknou poskytování zajištění;

b) aby v režimu T1 nebo T2 nepožadovala žádné zajištění pro přepravní trasu mezi celním úřadem odeslání a prvním tranzitním celním úřadem.

▼M21 —————

▼M6

Článek 11

1. Totožnost zboží se zásadně zabezpečuje pomocí celní závěry.

2. Používají se následující celní závěry:

▼M38

a) prostorová závěra, jestliže dopravní prostředek nebo kontejner byl schválen na základě jiných předpisů nebo uznány celním úřadem odeslání za způsobilé k přiložení celní závěry;

▼M6

b) v ostatních případech kusová závěra.

▼M38

3. Celní úřad odeslání považuje dopravní prostředky nebo kontejnery za způsobilé k přiložení celní závěry, jestliže:

a) lze závěry na dopravní prostředek nebo kontejner jednoduše a účinně přiložit;

b) jsou dopravní prostředek nebo kontejner konstruovány tak, že když se zboží odebere nebo přidá, zanechá to viditelné stopy, závěry jsou poškozeny nebo vykazují známky nedovolené manipulace, nebo odebrání nebo přidání zboží zaznamená elektronický monitorovací systém;

c) dopravní prostředek nebo kontejner neobsahují žádné skryté prostory, v nichž by bylo možné zboží ukrýt;

d) jejich nákladové prostory jsou snadno přístupné pro kontrolu celními orgány.

▼C1

4. ►M38 Celní úřad odeslání ◄ může od celní závěry upustit, jestliže lze totožnost zboží zajistit popisem v tranzitním prohlášení nebo doprovodných dokladech.

▼B

Článek 12

▼M38 —————

▼B

3. ►M38 Držitel režimu ◄ nebo jeho zplnomocněný zástupce sdělí na požádání příslušným vnitrostátním úřadům, která se zabývají statistikou tranzitu, všechny informace v souvislosti s prohlášeními T1 nebo T2, které jsou nutné pro statistická šetření.

Správní pomoc

▼M6

Článek 13

1. Příslušné úřady dotyčných zemí si vzájemně poskytují všechny informace, které mají k dispozici a které jsou potřebné pro prověření řádného uplatňování úmluvy.

2. Pokud je to potřebné, informují se vzájemně příslušné úřady dotyčných zemí o všech zjištěních, písemnostech, zprávách, protokolech a informacích, které se vztahují na přepravu v režimu T1 nebo T2, jakož i o nesrovnalostech a protiprávním jednání v souvislosti s těmito režimy.

Pokud je to potřebné, informují se dále vzájemně o zjištěních v souvislosti se zbožím, které podléhá předpisům o administrativní pomoci a které se nacházelo v režimu uskladňování v celním skladu.

3. Jestliže vznikne podezření z nesprávného postupu nebo porušování předpisů v souvislosti se zbožím, které bylo dopraveno z jedné země do jiné země po uskladnění v celním skladu nebo po tranzitu přes některou jinou zemi, sdělí si příslušné úřady dotyčných zemí vzájemně na požádání informace o:

a) podmínkách, za kterých bylo dotyčné zboží přepravováno:

— při doručení, na základě dokladů T1, T2 nebo dokladu osvědčujícím ►M38 celní status zboží Unie ◄ , do země, které je žádost určena, bez ohledu na způsob, jakým bylo odesláno, nebo

— při odeslání, na základě dokladů T1, T2 nebo dokladu osvědčujícím ►M38 celní status zboží Unie ◄ , ze země, které je žádost určena, bez ohledu na způsob, jakým bylo doručeno;

b) podmínkách jakéhokoli uskladnění uvedeného zboží při doručení do země, které je žádost určena, na základě dokladu T2 nebo dokladu osvědčujícím ►M38 celní status zboží Unie ◄ nebo při odeslání z dotyčné země na základě dokladu T2 nebo dokladu osvědčujícím ►M38 celní status zboží Unie ◄ .

4. V žádosti podle odstavců 1 až 3 se musí uvést, na který případ nebo které případy se žádost vztahuje.

5. Jestliže žádá příslušný úřad určité země o úřední pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, kdyby byl o ni požádán, poukáže na tuto okolnost ve své žádosti. Je na uvážení příslušného dožádaného úřadu, zda takové žádosti vyhoví.

6. Informace získané podle odstavců 1 až 3 se smějí použít pouze pro účely této úmluvy a požívají ochrany, kterou informacím tohoto druhu zaručují vnitrostátní právní předpisy té země, která je obdržela. Tyto informace smějí být použity k jiným účelům pouze s písemným souhlasem příslušného úřadu, který je poskytl, a s výhradou omezení stanovených tímto úřadem.

▼M15

Vymáhání pohledávek

Článek 13 a

Příslušné orgány dotyčných zemí si poskytnou v souladu s ustanoveními dodatku IV vzájemnou pomoc při vymáhání pohledávek, vznikly-li tyto pohledávky v souvislosti s přepravou v režimu T1 nebo T2.

▼B

Smíšený výbor

Článek 14

1. Ustanovuje se Smíšený výbor, v němž je zastoupena každá smluvní strana této úmluvy.

2. Smíšený výbor jedná ve vzájemné shodě.

3. Smíšený výbor se schází v případě potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Každá smluvní strana může požádat o svolání zasedání.

4. Smíšený výbor si stanoví jednací řád, který mezi jiným upravuje svolávání zasedání, jmenování předsedy a dobu jeho setrvání ve funkci.

5. Smíšený výbor může vytvořit podvýbory a pracovní skupiny, které mu při plnění úkolů napomáhají.

Článek 15

1. Úkolem Smíšeného výboru je spravovat tuto úmluvu a zabezpečovat její řádné provádění. Aby mohl tuto činnost vykonávat, musí být smluvními stranami pravidelně informován o praktických zkušenostech s používáním této úmluvy. Smíšený výbor vyslovuje doporučení a v případech podle odstavce 3 přijímá rozhodnutí.

2. Doporučuje zejména:

a) změny této úmluvy, s výjimkou změn ve smyslu odstavce 3 písmeno c);

b) všechna ostatní opatření, která jsou potřebná k provádění úmluvy.

▼M11

3. The Joint Committee shall adopt by decision:

(a) amendments to the Appendices;

▼M21 —————

▼M11

(c) other amendments to this Convention made necessary by amendments to the Appendices;

▼M17 —————

▼M11

►M17 (d) ◄ transitional measures required in the case of the accession of new Member States to the Community;

►M17 (e) ◄ invitations to third countries within the meaning of Article 3 (1) (c) to accede to this Convention in accordance with Article 15a.

▼M17

Decisions taken under points (a) to (d) shall be put into effect by the Contracting Parties in accordance with their own legislation.

▼B

4. Jestliže přijal zástupce některé smluvní strany ve Smíšeném výboru rozhodnutí s výhradou splnění ústavně-právních podmínek, vstupuje rozhodnutí v platnost — pokud v něm není uvedeno žádné datum — prvního dne druhého měsíce po oznámení o zrušení výhrady.

▼M17

5. Decisions of the Joint Committee referred to in paragraph 3 (e) inviting a third country to accede to this Convention shall be sent to the General Secretariat of the Council of the European Communities, which shall communicate it to the third country concerned, together with a text of the Convention in force on that date.

▼M11

6. From the date referred to in paragraph 5, the third country concerned may be represented on the Joint Committee, subcommittees and working parties by observers.

Accession of third countries

Article 15a

1. Any third country may become a Contracting Party to this Convention if invited to do so by the depositary of the Convention following a decision of the Joint Committee.

2. A third country invited to become a Contracting Party to this Convention shall do so by lodging an instrument of accession with the General Secretariat of the Council of the European Communities. The said instrument shall be accompanied by a translation of the Convention into the official language(s) of the acceding country.

3. The accession shall become effective on the first day of the second month following the lodging of the instrument of accession.

4. The depositary shall notify all Contracting Parties of the date on which the instrument of accession was lodged and the date on which the accession will become effective.

5. Recommendations and decisions of the Joint Committee referred to in Article 15 (2) and (3) adopted between the date referred to in paragraph 1 of this Article and the date on which accession becomes effective shall also be communicated to the invited third country via the General Secretariat of the Council of the European Communities.

A declaration accepting such acts shall be inserted either in the instrument of accession or in a separate instrument lodged with the General Secretariat of the Council of the European Communities within six months of the communication. If the declaration is not lodged within that period the accession shall be considered void.

▼B

Různá a závěrečná ustanovení

Článek 16

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření pro zabezpečení účinného a vyváženého provádění úmluvy; přitom bude brát ohled na nutnost co nejrozsáhlejšího zjednodušení formalit, které je třeba zúčastněným ukládat, a na nutnost řešit ke všeobecné spokojenosti potíže, které při použití těchto ustanovení případně nastanou.

Článek 17

Smluvní strany se vzájemně informují o ustanoveních, která přijmou za účelem provádění této úmluvy.

Článek 18

Ustanovení této úmluvy nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu, uložené smluvními stranami a členskými státy a odůvodněnými veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

▼M17

Article 19

The Appendices to this Convention shall form an integral part thereof.

▼B

Článek 20

1. Tato úmluva se je použitelná na jedné straně na územích, na kterých je použitelná Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství a za podmínek stanovených v uvedené smlouvě a na straně druhé ►M38 na územích zemí společného tranzitního režimu ◄ .

2. Tato úmluva se použije také na Lichtenštejnské knížectví, pokud bude toto knížectví spojeno smlouvou o celní unii se Švýcarskou konfederací.

Článek 21

Každá smluvní strana může při dodržení dvanáctiměsíční výpovědní lhůty od této úmluvy odstoupit; písemná výpověď se musí adresovat depozitáři, který ji oznámí ostatním smluvním stranám.

Článek 22

1. Tato úmluva vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1988, pokud smluvní strany uložily do 1. listopadu 1987 své listiny o přistoupení v Sekretariátu Rady Evropských společenství, který plní roli depozitáře.

2. Jestliže tato úmluva nevstoupí v platnost dnem 1. ledna 1988, vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po uložení poslední listiny o přistoupení.

3. Depozitář oznámí datum uložení listiny o přistoupení každé smluvní strany a datum vstupu této úmluvy v platnost.

Článek 23

1. Vstupem této úmluvy v platnost končí použitelnost dohod ze dnů 30. listopadu 1972 a 23. listopadu 1972 o uplatňování pravidel tranzitu Společenství, uzavřených Rakouskem a Švýcarskem se Společenstvím, a také dohoda ze dne 12. července 1977 o rozšíření působnosti pravidel tranzitu Společenství, uzavřená uvedenými zeměmi a Společenstvím.

2. Dohody uvedené v odstavci 1 se však použijí i nadále na takové režimy T1 nebo T2, které začaly platit před vstupem této úmluvy v platnost.

3. Použitelnost Severní tranzitní úpravy mezi Finskem, Norskem a Švédskem končí vstupem této úmluvy v platnost.

Článek 24

Tato úmluva, která je vyhotovena v jediném prvopise v jazyce anglickém, dánském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském, finském, islandském, norském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropských společenství, který předá její ověřený opis všem smluvním stranám.

V Interlakenu dne 20. května 1987.

▼M38

DODATEK I

SPOLEČNÉ TRANZITNÍ REŽIMY

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA I

Předmět a oblast působnosti režimu a definice

Článek 1

Předmět

1. Tento dodatek stanoví v souladu s čl. 1 odst. 3 úmluvy pravidla pro společný tranzitní režim.

2. Pokud není uvedeno jinak, použijí se ustanovení tohoto dodatku na operace prováděné ve společném tranzitním režimu.

Článek 2

Nepoužití společného tranzitního režimu na poštovní zásilky

Společný tranzitní režim se nepoužije na poštovní zásilky (včetně poštovních balíků) přepravované v souladu s akty Světové poštovní unie, pokud je zboží přepravováno nositeli práv a povinností vyplývajících z těchto aktů nebo na jejich účet.

Článek 3

Definice

Pro účely úmluvy se rozumí:

a) "celními orgány" celní správy odpovědné za provádění úmluvy a jiné orgány zmocněné k jejímu provádění podle vnitrostátního práva;

b) "osobou" fyzická osoba, právnická osoba a jakékoli sdružení osob, které není právnickou osobou, ale je podle právních předpisů Unie, podle vnitrostátních právních předpisů nebo podle právních předpisů země společného tranzitního režimu způsobilé k právním úkonům;

c) "tranzitním prohlášením" úkon, jímž osoba projevuje předepsanou formou a způsobem vůli, aby bylo zboží propuštěno do společného tranzitního režimu;

d) "tranzitním doprovodným dokladem" doklad vytištěný za použití elektronického zpracování dat doprovázející zboží a vycházející z údajů tranzitního prohlášení;

e) "deklarantem" osoba podávající tranzitní prohlášení svým vlastním jménem nebo osoba, jejímž jménem je takové prohlášení podáno;

f) "držitelem režimu" osoba, která podává celní prohlášení nebo na jejíž účet je uvedené prohlášení podáváno;

g) "celním úřadem odeslání" celní úřad, kde je přijato tranzitní prohlášení;

h) "celním úřadem tranzitu" celní úřad příslušný v místě vstupu na celní území smluvní strany, pokud je zboží přepravováno ve společném tranzitním režimu, nebo celní úřad příslušný v místě výstupu z celního území smluvní strany, pokud zboží během tranzitní operace toto území opouští přes hranici mezi územím smluvní strany a třetí země, nebo

i) "celním úřadem určení" celní úřad, kterému je zboží propuštěné do společného tranzitního režimu předloženo, aby mohl být režim ukončen;

j) "referenčním číslem (MRN)" registrační číslo, které tranzitnímu prohlášení přidělil příslušný celní orgán za použití elektronického zpracování dat;

k) "celním úřadem záruky" celní úřad, o němž celní orgány každé země rozhodnou, že se na něm budou skládat jistoty;

l) "dluhem" povinnost osoby zaplatit částku dovozního či vývozního cla a jiné poplatky splatné s ohledem na zboží propuštěné do společného tranzitního režimu;

m) "dlužníkem" jakákoli osoba, která je odpovědná za dluh;

n) "propuštěním zboží" úkon, kterým celní orgány umožní nakládat se zbožím pro účely uvedené ve společném tranzitním režimu, do něhož je propuštěno;

o) "osobou usazenou na celním území smluvní strany"

— v případě fyzické osoby osoba, která má obvyklé bydliště na celním území dané smluvní strany;

— v případě právnické osoby nebo sdružení osob osoba, která má sídlo, správní ústředí nebo stálou provozovnu na celním území dané smluvní strany;

p) "elektronickým zpracováním dat"elektronická výměna informací mezi hospodářskými subjekty a celními orgány, mezi celními orgány navzájem a mezi celními orgány a jinými zapojenými vládními nebo evropskými agenturami nebo institucemi či agenturami a institucemi zemí společného tranzitního režimu v dohodnutém a definovaném formátu za účelem automatizovaného zpracování a uchovávání dat po přijetí prostřednictvím:

i) elektronické výměny dat;

ii) výměny mezi počítači;

iii) elektronického přenosu strukturovaných dat standardními zprávami nebo službami z jednoho prostředí elektronického zpracování do jiného bez lidského zásahu;

iv) vložení dat on-line do celních systémů zpracování dat k uchovávání a zpracování, jehož výsledkem jsou odpovědi on-line;

q) "elektronickou výměnou dat" (EDI) elektronický přenos dat strukturovaných podle dohodnutých standardů zpráv mezi dvěma počítačovými systémy;

r) "elektronickým tranzitním systémem" elektronický systém používaný pro elektronickou výměnu dat v rámci společného tranzitního režimu;

s) "standardní zprávou" předdefinovaná struktura pro elektronický přenos dat;

t) "osobními údaji" jakékoli informace týkající se osoby, jejíž totožnost byla zjištěna nebo je možno ji zjistit;

u) "zabudovaným přepravním zařízením"technické prostředky (např. potrubí a elektrické vedení) používané pro nepřetržitou přepravu zboží;

v) "záložním postupem"postup založený na používání papírových dokladů umožňujících podání tranzitního prohlášení a následnou kontrolu tranzitní operace, nemůže-li být použit postup založený na elektronickém zpracovaní dat.

KAPITOLA II

Obecná ustanovení o společném tranzitním režimu

Článek 4

Elektronický systém týkající se režimu

1. K dokončení celních formalit společného tranzitního režimu se použije elektronický tranzitní systém, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak.

2. Smluvní strany vymezí vzájemnou dohodou opatření k uplatnění elektronického tranzitního systému stanovící:

a) pravidla vymezující a upravující zprávy, které mají být předávány mezi celními úřady a které jsou potřebné pro uplatňování celních předpisů;

b) společná data a formáty struktury zpráv, které mají být předávány podle celních předpisů.

Článek 5

Použití elektronického tranzitního systému

1. K výměně informací pro účely společného tranzitního režimu používají příslušné orgány elektronický tranzitní systém, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak.

2. Pro výměnu informací podle odstavce 1 používají smluvní strany společnou komunikační síť/společné systémové rozhraní (CCN/CSI) Evropské unie.

Finanční příspěvek zemí společného tranzitního režimu, jejich přístup k CCN/CSI a další související záležitosti dohodne Unie s každou zemí společného tranzitního režimu.

Článek 6

Bezpečnost údajů

1. Smluvní strany stanoví podmínky pro plnění formalit pomocí elektronického zpracování dat, jež zahrnují mimo jiné opatření pro kontrolu zdrojů a pro ochranu údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným přístupem.

2. Vedle opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku příslušné orgány vytvoří a dodržují náležitá bezpečnostní opatření pro účinné, spolehlivé a bezpečné fungování elektronického tranzitního systému.

3. Změny a výmaz údajů se zaznamenají společně s informacemi o důvodu změny či výmazu, jejich přesném čase a totožnosti osoby, která je provedla.

Původní údaje nebo zpracované údaje se uchovávají po dobu nejméně tří kalendářních let od konce roku, v němž byly zaznamenány, nebo po delší dobu, pokud tak země vyžadují.

4. Příslušné orgány bezpečnost údajů pravidelně kontrolují.

5. Při podezření na jakékoliv porušení bezpečnosti se dotčené příslušné orgány o této skutečnosti navzájem informují.

Článek 7

Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany používají osobní údaje vyměněné při provádění úmluvy pouze pro účely společného tranzitního režimu a dalších celních režimů nebo dočasného uskladnění po skončení společného tranzitního režimu.

Toto omezení nebrání použití těchto údajů celními orgány za účelem analýzy rizik a vyšetřování v průběhu operace ve společném tranzitním režimu a soudního projednávání v důsledku tohoto společného tranzitního režimu. Pokud se tyto údaje pro uvedené účely použijí, celní orgány, které tyto informace dodaly, jsou o tom neprodleně informovány.

▼M41

2. Smluvní strany zajistí, že zpracování osobních údajů vyměněných při provádění úmluvy probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ( 1 ).

▼M38

3. Každá smluvní strana přijme opatření nezbytná k zajištění souladu s tímto článkem.

KAPITOLA III

Povinnosti držitele režimu a dopravce a příjemce zboží pohybujícího se ve společném tranzitním režimu

Článek 8

Povinnosti držitele režimu a dopravce a příjemce zboží pohybujícího se ve společném tranzitním režimu

1. Držitel režimu je povinen:

a) předložit zboží ve stanovené lhůtě celnímu úřadu určení v nezměněném stavu spolu s nezbytnými informacemi a dodržet přitom opatření přijatá celními orgány k zajištění jeho ztotožnění;

b) dodržovat celní předpisy vztahující se na společný tranzitní režim;

c) není-li v úmluvě stanoveno jinak, poskytnout jistotu k zajištění, že bude zaplacena částka dluhu, který může u zboží vzniknout.

2. Dopravce nebo příjemce zboží, který zboží přijímá s vědomím, že se toto zboží přepravuje ve společném tranzitním režimu, je rovněž povinen ve stanovené lhůtě předložit celnímu úřadu určení zboží v nezměněném stavu a dodržet přitom opatření přijatá celními orgány k zajištění totožnosti tohoto zboží.

KAPITOLA IV

Jistoty

Článek 9

Elektronický systém týkající se jistot

Pro výměnu a uchovávání informací týkajících se jistot se použije elektronické zpracování dat.

Článek 10

Povinnost poskytnout jistotu

1. Držitel režimu poskytne jistotu k zajištění dluhu, který může u zboží propuštěného do společného tranzitního režimu vzniknout.

2. Jistota se poskytne:

a) buď jako jednotlivá jistota, která se vztahuje na jedinou operaci;

b) nebo jako souborná jistota, která se vztahuje na několik operací, ve formě závazku ručitele, použije-li se zjednodušení stanovené v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. a) ◄ .

3. Celní orgány však mohou navrhovaný druh jistoty odmítnout, pokud není slučitelný s řádným uplatňováním společného tranzitního režimu.

Článek 11

Formy jednotlivé jistoty

1. Jednotlivá jistota může být poskytnuta v jedné z těchto forem:

a) složením hotovosti;

b) závazkem ručitele;

c) záručními doklady.

2. V případě uvedeném v odst. 1 písm. c) se jednotlivá jistota poskytne závazkem ručitele.

Článek 12

Ručitel

1. Ručitel uvedený v čl. 10 odst. 2 písm. b), čl. 11 odst. 1 písm. b) a čl. 11 odst. 2 je třetí osoba usazená ve smluvní straně, kde je jistota poskytována, a schválená celními orgány vyžadujícími jistotu.

Ručitel ve svém závazku určí v každé zemi z řad smluvních stran, které jsou příslušnou operací ve společném tranzitním režimu dotčeny, služební adresu nebo jmenuje zplnomocněného zástupce.

2. Ručitel se písemně zaváže, že zaplatí zajištěnou částku dluhu. Závazek ručitele musí rovněž v rámci zajištěné částky pokrýt částku dluhu vymahatelného v důsledku následných kontrol.

3. Celní orgány mohou odmítnout schválit ručitele, u něhož si nejsou jisté, že zajistí zaplacení částky dluhu v předepsané lhůtě.

Článek 13

Zproštění povinnosti poskytnout jistotu

1. Jistota se nepožaduje v žádné z těchto situací:

▼M41

a) u zboží přepravovaného letecky, je-li použit režim tranzitu založený na elektronickém přepravním dokladu jakožto tranzitním prohlášení pro zboží přepravované letecky;

▼M38

b) u zboží přepravovaného po Rýnu a rýnských vodních cestách a po Dunaji a dunajských vodních cestách;

c) u zboží přepravovaného zabudovaným přepravním zařízením;

d) u zboží přepravovaného po železnici nebo letecky, je-li použit režim tranzitu založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici nebo letecky.

2. V případech uvedených v odst. 1 písm. d) se zproštění povinnosti poskytnout jistotu použije pouze na povolení k použití společného tranzitního režimu založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici nebo letecky udělená před 1. květnem 2016. ►M39 Toto zproštění povinnosti se použije do 1. května 2019 nebo, u povolení s omezenou dobou platnosti, do konce této doby, podle toho, co nastane dříve. ◄

KAPITOLA V

Různá ustanovení

Článek 14

Právní účinky dokladů a záznamů

1. Doklady vydané a záznamy vedené v souladu s předpisy země, kde byly vydány nebo jsou vedeny, bez ohledu na formát a opatření zavedená či přijatá příslušnými orgány jedné země, mají na území ostatních zemí stejné právní účinky jako v zemi, kde byly vydány nebo jsou vedeny.

2. Výsledky vyšetřování provedených v rámci společného tranzitního režimu příslušnými orgány jedné země mají v ostatních zemích tutéž důkazní váhu jako výsledky vyšetřování příslušných orgánů každé z těchto zemí.

Článek 15

Seznam celních úřadů příslušných pro operace společného tranzitu

Každá země vloží do počítačového systému spravovaného Evropskou komisí (dále jen "Komise") seznam celních úřadů příslušných pro operace společného tranzitu s uvedením příslušného identifikačního čísla, působnosti a úředních dnů a hodin. Každá změna musí být rovněž zaznamenána do počítačového systému.

Komise tyto údaje prostřednictvím daného počítačového systému sdělí ostatním zemím.

Článek 16

Centrální úřad

Pokud země vytvoří centrální úřad pověřený řízením a sledováním společného tranzitního režimu a přijímáním a předáváním dokladů souvisejících s tímto režimem, informuje o takovém úřadě Komisi.

Komise tuto informaci předá ostatním zemím.

Článek 17

Porušení předpisů a sankce

Země přijmou veškerá opatření nezbytná k řešení jakýchkoli porušení předpisů a nesrovnalostí a k ukládání účinných, přiměřených a odrazujících sankcí.

HLAVA II

PROVÁDĚNÍ REŽIMU

KAPITOLA I

Jednotlivá jistota

Článek 18

Výpočet částky jednotlivé jistoty

Jednotlivá jistota poskytnutá v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. a) pokrývá částku dluhu, který může vzniknout, vypočtenou na základě nejvyšších sazeb cla pro zboží stejného druhu. Pro účely tohoto výpočtu se se zbožím Unie přepravovaným podle úmluvy nakládá jako se zbožím, které není zbožím Unie.

Článek 19

Jednotlivá jistota ve formě složení hotovosti

1. Jednotlivá jistota poskytnutá ve formě složení hotovosti nebo jiného rovnocenného platebního prostředku se poskytuje podle platných předpisů země odeslání, v níž je jistota vyžadována.

2. Jednotlivé jistoty poskytnuté složením hotovosti v jedné smluvní straně jsou platné ve všech smluvních stranách. Jistoty se vrátí při vyřízení režimu.

3. Je-li jistota poskytnuta složením hotovosti nebo jiným rovnocenným platebním prostředkem, neplatí z ní celní orgány žádné úroky.

Článek 20

Jednotlivá jistota ve formě závazku ručitele

1. Závazek učiněný ručitelem pro účely jednotlivé jistoty se poskytne s použitím tiskopisu stanoveného v příloze C1 dodatku III. Závazek si po dobu jeho platnosti ponechá celní úřad záruky.

2. Jestliže to vyžadují vnitrostátní právní a správní předpisy nebo je to v souladu se zvyklostmi, může každá země povolit, aby měl závazek podle odstavce 1 jinou formu, pokud má stejné právní účinky jako závazek stanovený v tiskopisu.

3. U každého závazku sdělí celní úřad záruky držiteli režimu tyto informace:

a) referenční číslo jistoty;

b) přístupový kód spojený s referenčním číslem jistoty.

Držitel režimu nesmí přístupový kód měnit.

Článek 21

Jednotlivá jistota ve formě záručních dokladů

1. Závazek učiněný ručitelem pro účely jednotlivé jistoty ve formě záručních dokladů se poskytne s použitím tiskopisu stanoveného v příloze C2 dodatku III. Závazek si po dobu jeho platnosti ponechá celní úřad záruky.

Ustanovení čl. 20 odst. 2 se použije přiměřeně.

2. Ručitel vyhotoví záruční doklady s použitím tiskopisu stanoveného v příloze C3 dodatku III a poskytne je osobám, které hodlají být držiteli režimu. Tyto záruční doklady jsou platné ve všech smluvních stranách.

Každý záruční doklad pokrývá částku 10 000 EUR, do jejíž výše ručitel ručí. Doba platnosti záručního dokladu je jeden rok od data vydání.

3. Ručitel poskytne celnímu úřadu záruky veškeré požadované podrobnosti o záručních dokladech jednotlivé jistoty, které vystavil.

4. U každého záručního dokladu sdělí ručitel osobě, která hodlá být držitelem režimu, tyto informace:

a) referenční číslo jistoty;

b) přístupový kód spojený s referenčním číslem jistoty.

Osoba, která hodlá být držitelem režimu, nesmí přístupový kód měnit.

5. Osoba, která hodlá být držitelem režimu, předloží na celním úřadu odeslání počet záručních dokladů odpovídající násobku částky 10 000 EUR, který je nezbytný k pokrytí celkové částky dluhu, který může vzniknout.

6. Je-li v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. b) přijato tranzitní prohlášení v listinné podobě, záruční doklady se v listinné podobě doručí celnímu úřadu odeslání, který si je ponechá. Daný celní úřad sdělí identifikační číslo každého záručního dokladu celnímu úřadu záruky, který je na záručním dokladu uveden.

Článek 22

Schválení závazku

Závazek ručitele musí schválit celní úřad záruky, který jeho schválení oznamuje osobě, která je povinna poskytnout jistotu.

Článek 23

Zrušení schválení ručitele nebo závazku a odstoupení od závazku

1. Celní úřad záruky může schválení ručitele nebo schválení závazku ručitele kdykoli zrušit. Zrušení celní úřad záruky oznámí ručiteli a osobě, která je povinna poskytnout jistotu.

Zrušení schválení ručitele nebo závazku ručitele nabývá účinnosti šestnáctým dnem po dni, kdy ručitel obdržel rozhodnutí o zrušení nebo kdy se má za to, že je obdržel.

2. Ručitel může od svého závazku kdykoli odstoupit. Odstoupení od závazku ručitel oznámí celnímu úřadu záruky.

Odstoupení od závazku ručitele se nevztahuje na zboží, které již bylo v době, kdy odstoupení nabylo účinku, na základě daného závazku propuštěno do společného tranzitního režimu a stále se v něm nachází.

Odstoupení od závazku ručitele nabývá účinnosti šestnáctým dnem po dni, kdy ručitel oznámil odstoupení celnímu úřadu záruky.

3. Celní orgány země odpovědné za příslušný celní úřad záruky zaznamenají informace o zrušení schválení ručitele nebo závazku ručitele nebo o odstoupení od jistoty a den nabytí účinku do elektronického systému uvedeného v článku 9.

KAPITOLA II

Dopravní prostředky a prohlášení

Článek 24

Tranzitní prohlášení a dopravní prostředek

1. Každé tranzitní prohlášení se týká pouze zboží propuštěného do společného tranzitního režimu, které se přepravuje nebo má přepravovat od jednoho celního úřadu odeslání k jednomu celnímu úřadu určení na jediném dopravním prostředku, v kontejneru nebo v nákladovém kusu.

Jedno tranzitní prohlášení se však může týkat zboží, které se přepravuje nebo má přepravovat od jednoho celního úřadu odeslání k jednomu celnímu úřadu určení ve více než jednom kontejneru nebo ve více než jednom nákladovém kusu, jestliže jsou kontejnery nebo nákladové kusy naloženy na jediný dopravní prostředek.

2. Pro účely tohoto článku a pod podmínkou, že se přepravované zboží odesílá společně, se za jediný dopravní prostředek považuje/í:

a) silniční vozidlo s jedním nebo více přívěsy nebo návěsy;

b) souprava spojených železničních podvozků nebo vagónů;

c) lodě tvořící jeden celek.

3. Pokud se pro účely společného tranzitního režimu jediný dopravní prostředek používá pro nakládku zboží u více celních úřadů odeslání i pro vykládku u více celních úřadů určení, podává se pro každou zásilku samostatné tranzitní prohlášení.

Článek 25

Tranzitní prohlášení prostřednictvím elektronického zpracování dat

Náležitosti a struktura údajů v tranzitním prohlášení jsou stanoveny v přílohách A1, A2 a B6 dodatku III.

▼M39

Od dat uvedení do provozu modernizace nového informatizovaného tranzitního systému (dále jen "NCTS") uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ( 2 ) se použijí náležitosti a struktura údajů tranzitního prohlášení stanovené v ►M43 přílohou A1a dodatku IIIa ◄ .

▼M38

Článek 26

Tranzitní prohlášení v listinné podobě

1. Celní orgán přijme tranzitní prohlášení v listinné podobě v následujících případech:

a) je-li zboží přepravováno cestujícími, kteří nemají přímý přístup k elektronickému tranzitnímu systému, za podmínek uvedených v článku 27;

b) je-li použit záložní postup podle přílohy II v případě dočasného selhání:

i) elektronického tranzitního systému;

ii) elektronického systému, který držitelé režimu používají pro podávání prohlášení pro společný tranzitní režim za použití elektronického zpracování dat;

iii) elektronického propojení mezi elektronickým systémem, který používají držitelé režimu pro podávání prohlášení pro společný tranzitní režim za použití elektronického zpracování dat, a elektronickým tranzitním systémem;

c) jestliže tak země společného tranzitního režimu rozhodne.

2. V rámci uplatňování odst. 1 písm. a) a c) zajistí celní orgány, aby údaje o tranzitu byly zaznamenány v elektronickém tranzitním systému a za použití daného systému vyměňovány mezi celními orgány.

3. Přijetí tranzitního prohlášení v listinné podobě uvedeného v odst. 1 písm. b) bodech ii) a iii) musí schválit celní orgány.

Článek 27

Tranzitní prohlášení pro cestující

V případech uvedených v čl. 26 odst. 1 písm. a) vyhotoví cestující tranzitní prohlášení v listinné podobě v souladu s články 5 a 6 a přílohou B6 dodatku III.

▼M39

Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 vystaví cestující v případech uvedených v čl. 26 odst. 1 písm. a) tranzitní prohlášení v listinné podobě v souladu s články 5 a 6 a ►M43 přílohou A1a dodatku IIIa ◄ .

▼M38

Článek 28

Smíšené zásilky

Zásilka může obsahovat zboží, které má být propuštěno do režimu T1, a zároveň i zboží, které má být propuštěno do režimu T2, pokud je každá položka zboží příslušným způsobem označena v tranzitním prohlášení kódy "T1", "T2" nebo "T2F".

Článek 29

Ověření tranzitního prohlášení a odpovědnost držitele režimu

1. Tranzitní prohlášení ověří deklarant.

2. Jakmile držitel režimu podá tranzitní prohlášení celním orgánům, stává se tím odpovědný za:

a) správnost a úplnost údajů uvedených v tranzitním prohlášení;

b) pravost, správnost a platnost veškerých podkladů tranzitního prohlášení;

c) splnění všech povinností v souvislosti s propuštěním zboží uvedeného v tranzitním prohlášení do společného tranzitního režimu.

▼M39

Článek 29a

Podání tranzitního prohlášení před předložením zboží

"Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 může být tranzitní prohlášení podáno před očekávaným předložením zboží celnímu úřadu odeslání. Není-li zboží předloženo do 30 dnů od podání tranzitního prohlášení, má se za to, že prohlášení nebylo podáno.

▼M38

KAPITOLA III

Formality u celního úřadu odeslání

Článek 30

Podání a přijetí tranzitního prohlášení

1. Tranzitní prohlášení se podává u celního úřadu odeslání.

2. Celní úřad odeslání tranzitní prohlášení přijme, jsou-li splněny následující podmínky:

a) obsahuje veškeré údaje nezbytné pro účely společného tranzitního režimu stanovené v příloze II dodatku III;

b) je doprovázeno všemi nezbytnými doklady;

c) zboží, k němuž se tranzitní prohlášení vztahuje, bylo celním orgánům předloženo v úředních hodinách.

Na žádost deklaranta může celní úřad odeslání povolit, aby zboží bylo předloženo mimo tyto úřední hodiny nebo na jakémkoli jiném místě.

3. Celní orgány mohou povolit, aby doklady uvedené v odst. 1 písm. b) nebyly předloženy na celním úřadě odeslání. V tom případě uvedené doklady zůstanou v držení deklaranta a jsou k dispozici celním orgánům.

Článek 31

Změna tranzitního prohlášení

1. Deklarantovi se na jeho žádost povolí změna jednoho nebo více údajů v tranzitním prohlášení, které již bylo celními orgány přijato. Změnou však nesmí být rozšířena působnost tranzitního prohlášení na jiné zboží než na zboží, které v něm bylo původně uvedeno.

2. Změna se však nepovolí, jestliže je o její provedení požádáno poté, co došlo k jedné z těchto událostí:

a) celní orgány informovaly deklaranta o svém záměru provést kontrolu zboží;

b) celní orgány zjistily nesprávnost údajů uvedených v celním prohlášení;

c) celní orgány zboží propustily.

Článek 32

Zrušení platnosti tranzitního prohlášení

1. Na žádost deklaranta zruší celní úřad odeslání platnost již přijatého tranzitního prohlášení v každém z těchto případů:

a) je-li přesvědčen, že zboží má být neprodleně propuštěno do jiného celního režimu;

b) je-li přesvědčen, že v důsledku zvláštních okolností již není propuštění do celního režimu, do kterého bylo zboží navrženo v prohlášení, odůvodněné.

Pokud však celní úřad odeslání informoval deklaranta o svém záměru provést kontrolu zboží, přijme se žádost o zrušení platnosti celního prohlášení poté, co bude tato kontrola provedena.

2. Platnost tranzitního prohlášení se nezruší poté, co bylo zboží propuštěno, s výjimkou případů, kdy:

a) zboží ve volném oběhu ve smluvní straně bylo chybně navrženo do společného tranzitního režimu a jeho celní status jako zboží ve volném oběhu v téže smluvní straně byl poté prokázán;

b) zboží bylo omylem navrženo ve více než jednom celním prohlášení.

Článek 33

Trasa přepravy ve společném tranzitním režimu

1. Zboží propuštěné do společného tranzitního režimu se přepraví k celnímu úřadu určení po ekonomicky odůvodněné trase.

2. Považuje-li to celní úřad odeslání nebo deklarant za nezbytné, stanoví tento celní úřad pro přepravu zboží během společného tranzitního režimu trasu, přičemž vezme v úvahu veškeré příslušné informace sdělené deklarantem.

Při stanovení trasy zanese celní úřad do elektronického tranzitního systému alespoň země, přes které se má tranzit uskutečnit.

Článek 34

Lhůta pro předložení zboží

1. Celní úřad odeslání stanoví lhůtu, v níž má být zboží předloženo celnímu úřadu určení, přičemž zohlední:

a) trasu;

b) dopravní prostředek;

c) dopravní předpisy nebo jiné právní předpisy, jež by mohly mít dopad na stanovení lhůty;

d) veškeré příslušné informace sdělené držitelem režimu.

2. Pokud lhůtu stanoví celní úřad odeslání, je závazná pro celní orgány zemí, na jejichž území zboží během operace společného tranzitu vstupuje, a tyto orgány ji nejsou oprávněny měnit.

Článek 35

Ověření tranzitního prohlášení a kontrola zboží

1. Za účelem ověření správnosti údajů uvedených v tranzitním prohlášení, které bylo přijato, celní úřad odeslání může:

a) kontrolovat prohlášení a podklady;

b) požadovat od deklaranta poskytnutí dalších dokladů;

c) kontrolovat zboží;

d) odebírat vzorky za účelem analýzy nebo důkladné kontroly zboží.

2. Celní úřad odeslání ověří existenci a platnost jistoty.

3. Kontrola zboží stanovená v odst. 1 písm. c) se provede v úředních hodinách na místech k tomu určených celním úřadem odeslání. Na žádost deklaranta mohou celní orgány provést kontrolu zboží mimo tyto úřední hodiny nebo na jakémkoli jiném místě.

Článek 36

Identifikace celních závěr

Celní úřad odeslání zaznamená počet celních závěr, které přiložil, a jedinečné identifikátory celních závěr do elektronického tranzitního systému.

Článek 37

Způsobilost k přiložení celní závěry

Silniční vozidla, přívěsy, návěsy a kontejnery schválené pro přepravu zboží pod celní závěrou v souladu s mezinárodní dohodou, jíž jsou Unie a země společného tranzitního režimu stranami, se rovněž považují za způsobilé k přiložení celní závěry.

Článek 38

Charakteristiky celních závěr

1. Celní závěry musí splňovat alespoň tyto základní charakteristiky a technické požadavky:

a) základní charakteristiky závěr:

i) při běžném používání zůstávají neporušené a bezpečně připevněné;

ii) jsou snadno kontrolovatelné a rozpoznatelné;

iii) jsou vyrobeny takovým způsobem, aby jakékoliv jejich porušení, nedovolená manipulace s nimi nebo jejich odstranění zanechávaly stopy viditelné pouhým okem;

iv) jsou určeny pro jedno použití nebo, pokud jsou určeny pro vícenásobné použití, jsou vyrobeny tak, aby při každém novém použití mohly být opatřeny zřetelným jedinečným identifikačním znakem;

v) jsou opatřeny jedinečnými identifikátory celní závěry, které jsou trvalé, snadno čitelné a opatřené jedinečným číslem;

b) technické požadavky:

i) forma a rozměry závěr se mohou lišit podle použitého způsobu přiložení celní závěry, rozměry však musí být takové, aby umožňovaly snadnou čitelnost identifikačních znaků;

ii) identifikační znaky závěr nesmí být padělatelné ani napodobitelné;

iii) použitý materiál musí být odolný proti náhodnému rozlomení a proti nezjistitelnému padělání nebo opakovanému použití.

2. Pokud závěry certifikoval příslušný subjekt podle mezinárodní normy ISO č. 17712:2013 "Kontejnery – mechanické plomby", má se za to, že tyto závěry splňují požadavky stanovené v odstavci 1.

V případě přepravy v kontejnerech se v co největší míře využívají závěry s vysokým prvkem zabezpečení.

3. Na celních závěrách se uvádějí tyto údaje:

a) slovo "Celní" v jednom z úředních jazyků Unie či zemí společného tranzitního režimu nebo odpovídající zkratka;

b) kód země ve formě dvoupísmenného kódu země ISO označující zemi, v níž byla závěra přiložena.

Smluvní strany se mohou po vzájemné dohodě rozhodnout, že budou používat společné prvky a technologie zabezpečení.

4. Každá země oznámí Komisi typy celních závěr, které používá. Komise tyto informace zpřístupní všem zemím.

5. Pokaždé, když má být závěra odstraněna, a umožněna tak celní kontrola zboží, snaží se celní orgán, aby byla dle potřeby opět přiložena celní závěra s alespoň rovnocenným prvkem zabezpečení, a uvede informace o této skutečnosti, včetně nového čísla závěry, na doklady týkající se nákladu.

6. Celní závěry, jež jsou v souladu ►M39 s přílohou II dodatku I k úmluvě ◄ve znění rozhodnutí č. 1/2008 ( 3 ), se mohou používat až do vyčerpání zásob nebo do 1. května 2019 podle toho, co nastane dříve.

Článek 39

Jiná opatření ke ztotožnění zboží než přiložení celních závěr

1. Celní úřad odeslání se může odchylně od čl. 11 odst. 1 úmluvy rozhodnout, že zboží propuštěné do společného tranzitního režimu neopatří celními závěrami, a namísto toho se spolehne na popis zboží v tranzitním prohlášení nebo v doplňujících dokladech, pokud je popis natolik přesný, aby umožnil snadné ztotožnění zboží, a pokud obsahuje informace o jeho množství a povaze a jakýchkoli zvláštních charakteristikách, jako jsou sériová čísla zboží.

2. Pokud celní úřad odeslání nerozhodne jinak, nepřikládají se odchylně od čl. 11 odst. 1 úmluvy celní závěry ani na dopravní prostředky, ani na jednotlivé nákladové kusy obsahující zboží, jestliže je zboží:

a) přepravováno letecky a buď jsou na každé zásilce připevněny štítky s číslem doprovodného leteckého nákladního listu, nebo zásilka tvoří nákladovou jednotku, na které je uvedeno číslo doprovodného leteckého nákladního listu;

b) přepravováno po železnici a opatření ke ztotožnění přijímají železniční společnosti.

Článek 40

Propuštění zboží do společného tranzitního režimu

1. Do společného tranzitního režimu se propustí pouze zboží, které bylo opatřeno celními závěrami v souladu s čl. 11 odst. 1, 2 a 3 úmluvy, nebo zboží, u kterého byla přijata jiná opatření ke ztotožnění zboží v souladu s čl. 11 odst. 4 úmluvy a článkem 39 tohoto dodatku.

2. Při propuštění zboží předá celní úřad odeslání informace o operaci společného tranzitního režimu:

a) deklarovanému celnímu úřadu určení;

b) každému deklarovanému celnímu úřadu tranzitu.

Tyto informace jsou založeny na údajích uvedených v tranzitním prohlášení, ve znění případných změn.

3. Celní úřad odeslání oznámí propuštění zboží do společného tranzitního režimu držiteli režimu.

▼M39

Článek 41

Tranzitní doprovodný doklad a seznam položek

1. Celní úřad odeslání poskytne deklarantovi tranzitní doprovodný doklad. Tranzitní doprovodný doklad se poskytne s použitím tiskopisu stanoveného v příloze 3 dodatku III a obsahuje údaje stanovené v příloze A4 dodatku III.

2. Je-li to třeba, doplní se tranzitní doprovodný doklad seznamem položek vyhotoveným s použitím tiskopisu stanoveného v příloze A5 dodatku III a obsahujícím údaje stanovené v příloze A6 dodatku III. Seznam položek tvoří nedílnou součást tranzitního doprovodného dokladu.

3. Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 poskytne celní úřad odeslání deklarantovi tranzitní doprovodný doklad doplněný seznamem položek. Seznam položek tvoří nedílnou součást tranzitního doprovodného dokladu.

Tranzitní doprovodný doklad se poskytne s použitím tiskopisu stanoveného v příloze A3a ►M43 dodatku IIIa ◄ a obsahuje údaje stanovené v příloze A4a ►M43 dodatku IIIa ◄ . Seznam položek se poskytne za použití tiskopisu: stanoveného v příloze A5a ►M43 dodatku IIIa ◄ a obsahuje údaje stanovené v příloze A6a ►M43 dodatku IIIa ◄ .

Tranzitní doprovodný doklad a seznam položek se poskytují v tištěné podobě.

▼M38

KAPITOLA IV

Formality během přepravy

▼M39

Článek 42

Předložení tranzitního doprovodného dokladu

Tranzitní doprovodný doklad s referenčním číslem (MRN) tranzitního prohlášení a jiné doklady doprovázející zboží musí být kdykoli na požádání předloženy celním orgánům.

▼M38

Článek 43

Předložení zboží přepravovaného ve společném tranzitním režimu celnímu úřadu tranzitu

1. Zboží spolu s tranzitním doprovodným dokladem nesoucím odpovídající MRN se předkládá na každém celním úřadu tranzitu.

2. Celní úřad tranzitu zaznamená průjezd zboží přes hranici na základě informací o operaci společného tranzitního režimu, které obdržel od celního úřadu odeslání. Celní úřady tranzitu daný průjezd oznámí celnímu úřadu odeslání.

3. Celní úřady tranzitu mohou provádět kontroly zboží. Případná kontrola zboží se provádí zejména na základě informací o operaci společného tranzitního režimu obdržených od celního úřadu odeslání.

4. Je-li zboží přepravováno přes jiný celní úřadu tranzitu, než který je deklarovaný, vyžádá si tento skutečný celní úřad tranzitu informace o operaci společného tranzitního režimu od celního úřadu odeslání a oznámí mu průjezd zboží přes hranici.

5. Odstavce 1, 2 a 4 se nepoužijí v případě přepravy zboží po železnici, pokud celní úřady tranzitu mohou průjezd zboží přes hranici ověřit jinými prostředky. Takové ověření se provádí pouze v případě potřeby. Ověření lze provést dodatečně.

Článek 44

Události během přepravy zboží v rámci operace společného tranzitního režimu

1. Dopravce je povinen opatřit tranzitní doprovodný doklad příslušnými záznamy a po události bez zbytečného odkladu předložit zboží spolu s tranzitním doprovodným dokladem nejbližšímu celnímu orgánu země, na jejímž území se nachází dopravní prostředek, jestliže:

a) je dopravce nucen odchýlit se od trasy stanovené v souladu s čl. 33 odst. 2 v důsledku okolností, které nemohl ovlivnit;

b) jsou závěry během přepravní operace poškozeny nebo s nimi bylo neoprávněně manipulováno z důvodů, které nemohl dopravce ovlivnit;

c) je zboží pod dohledem celního orgánu přeloženo z jednoho dopravního prostředku na jiný dopravní prostředek;

d) bezprostředně hrozící nebezpečí vyžaduje okamžitou částečnou nebo úplnou vykládku dopravního prostředku opatřeného celní závěrou;

e) dojde k události, která může ovlivnit schopnost držitele režimu nebo dopravce dostát svým závazkům;

f) dojde ke změně kteréhokoli z prvků tvořících jediný dopravní prostředek uvedený v čl. 24 odst. 2.

Pokud celní orgány, na jejichž území se dopravní prostředek nachází, usoudí, že – jakmile učinily veškerá opatření, jež považují za nezbytná – daná operace společného tranzitního režimu může pokračovat, potvrdí záznamy, které dopravce zanesl do tranzitního doprovodného dokladu.

▼M39

Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 dopravce v situacích uvedených v písmenech a) až f) prvního pododstavce po události bez zbytečného odkladu předloží zboží a tranzitní doprovodný doklad s referenčním číslem (MRN) tranzitního prohlášení nejbližšímu celnímu orgánu země, na jejímž území se nachází dopravní prostředek.

Pokud celní orgány země, na jejímž území se dopravní prostředek nachází, usoudí, že daná operace společného tranzitního režimu může pokračovat, učiní veškerá opatření, jež považují za nezbytná, a zaznamenají příslušné informace týkající se událostí uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce do elektronického tranzitního systému uvedeného v článku 4.

▼M39

2. Dopravce je zproštěn povinnosti předložit zboží a tranzitní doprovodný doklad s příslušnými záznamy celnímu orgánu uvedenému v odstavci 1 v těchto případech:

a) události uvedené v odst. 1 písm. c), je-li zboží přeloženo z dopravního prostředku, který není opatřen celními závěrami;

b) události uvedené v odst. 1 písm. f), pokud je ze soupravy spojených železničních podvozků nebo vagónů odpojen jeden nebo více podvozků nebo vagónů v důsledku technických problémů;

c) události uvedené v odst. 1 písm. f), kdy dojde ke změně tahače silničního vozidla, aniž by došlo ke změně přívěsů nebo návěsů.

Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 je dopravce zproštěn povinnosti předložit zboží a tranzitní doprovodný doklad s referenčním číslem (MRN) tranzitního prohlášení celnímu orgánu uvedenému v odstavci 1, pokud držitel režimu nebo dopravce jménem držitele režimu poskytne tomuto celnímu orgánu příslušné informace o události, v těchto případech:

a) události uvedené v odst. 1 písm. c), je-li zboží přeloženo z dopravního prostředku, který není opatřen celními závěrami;

b) události uvedené v odst. 1 písm. f), pokud je ze soupravy spojených železničních podvozků nebo vagónů odpojen jeden nebo více podvozků nebo vagónů v důsledku technických problémů;

c) události uvedené v odst. 1 písm. f), kdy dojde ke změně tahače silničního vozidla, aniž by došlo ke změně přívěsů nebo návěsů.

3. Příslušné informace v tranzitním doprovodném dokladu týkající se událostí uvedených v odstavci 1 zaznamenají příslušné celní orgány do elektronického tranzitního systému u celního úřadu tranzitu nebo u celního úřadu určení.

Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 zaznamená příslušné informace týkající se událostí uvedených v odstavci 1 do elektronického tranzitního systému nejbližší celní orgán země, na jejímž území se nachází dopravní prostředek.

▼M39 —————

▼M38

KAPITOLA V

Formality u celního úřadu určení

Článek 45

Předložení zboží propuštěného do společného tranzitního režimu celnímu úřadu určení

1. Jestliže je zboží propuštěné do společného tranzitního režimu dopraveno na celní úřad určení, danému celnímu úřadu se předloží:

a) zboží;

b) tranzitní doprovodný doklad;

c) veškeré informace, které celní úřad určení požaduje.

Předložení se uskuteční v úředních hodinách. Na žádost dotčené osoby však může celní úřad určení povolit předložení mimo tyto úřední hodiny nebo na jakémkoli jiném místě.

2. Pokud se předložení uskutečnilo po uplynutí lhůty, kterou v souladu s čl. 34 odst. 1 stanovil celní úřad odeslání, a pokud je celnímu úřadu určení uspokojivě prokázáno, že dané zpoždění nelze přičítat držiteli režimu ani dopravci, má se za to, že držitel režimu lhůtu dodržel.

3. ►M39 Celní úřad určení si ponechá tranzitní doprovodný doklad.

Celní úřad určení obvykle provede celní kontroly na základě údajů uvedených ve společném tranzitním prohlášení, které obdržel od celního úřadu odeslání. ◄

4. Je-li společný tranzitní režim ukončen, celní úřad určení neshledal žádnou nesrovnalost a držitel režimu předloží tranzitní doprovodný doklad, potvrdí tento celní úřad na žádost držitele režimu daný doklad pro účely poskytnutí alternativního důkazu v souladu s čl. 51 odst. 1. Potvrzení sestává z otisku razítka daného celního úřadu, podpisu úředníka tohoto úřadu, data a této poznámky:

"— Alternativní důkaz – 99202".

5. Společný tranzitní režim může být ukončen u jiného celního úřadu, než který je deklarovaný v tranzitním prohlášení. Tento celní úřad se poté považuje za celní úřad určení.

Článek 46

Stvrzenka

1. Na žádost osoby předkládající zboží vystaví celní úřad určení stvrzenku o tom, že zboží a tranzitní doprovodný doklad byly danému celnímu úřadu předloženy.

▼M39

Stvrzenka obsahuje odkaz na referenční číslo (MRN) tranzitního prohlášení.

▼M38

2. Stvrzenka se poskytuje prostřednictvím tiskopisu uvedeného v příloze B10 dodatku III, který předem vyplní dotčená osoba.

3. Stvrzenku nelze použít jako alternativní důkaz prokazující ukončení společného tranzitního režimu ve smyslu čl. 51 odst. 1.

Článek 47

Oznámení o příchodu zboží ve společném tranzitním režimu a výsledky kontroly

1. Celní úřad určení oznámí celnímu úřadu odeslání příchod zboží ve stejný den, kdy je zboží spolu s tranzitním doprovodným dokladem v souladu s čl. 45 odst. 1 předloženo.

▼M39

Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 oznámí celní úřad určení celnímu úřadu odeslání příchod zboží ve stejný den, kdy je zboží spolu s tranzitním doprovodným dokladem s referenčním číslem (MRN) tranzitního prohlášení v souladu s čl. 45 odst. 1 předloženo.

▼M38

2. Je-li operace společného tranzitního režimu ukončena u jiného celního úřadu, než který je deklarovaný v tranzitním prohlášení, oznámí celní úřad, který se v souladu s čl. 45 odst. 5 považuje za celní úřad určení, příchod zboží celnímu úřadu odeslání ve stejný den, kdy je zboží spolu s tranzitním doprovodným dokladem v souladu s čl. 45 odst. 1 předloženo.

▼M39

Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 oznámí, je-li operace společného tranzitního režimu ukončena u jiného celního úřadu, než který je deklarovaný v tranzitním prohlášení, celní úřad, který je považován za celní úřad určení podle čl. 45 odst. 5, příchod zboží celnímu úřadu odeslání ve stejný den, kdy je zboží spolu s tranzitním doprovodným dokladem s referenčním číslem (MRN) tranzitního prohlášení v souladu s čl. 45 odst. 1 předloženo.

▼M38

Celní úřad určení deklarovaný v tranzitním prohlášení je o příchodu zboží informován celním úřadem odeslání.

3. Oznámení o příchodu zboží uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepovažuje za důkaz o řádném ukončení společného tranzitního režimu.

4. Celní úřad určení oznámí výsledky kontroly celnímu úřadu odeslání nejpozději třetí den následující po dni, kdy je zboží v souladu s čl. 45 odst. 1 předloženo celnímu úřadu určení nebo na jiném místě. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena až na šest dnů.

5. Pokud však zboží přijímá schválený příjemce podle článku 87, vyrozumí se odchylně od odstavce 4 tohoto článku celní úřad odeslání nejpozději šestý den následující po dni, kdy je zboží dodáno schválenému příjemci.

▼M39

Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 se vyrozumí, je-li zboží přepravováno po železnici a je-li v důsledku technických problémů ze soupravy spojených železničních podvozků nebo vagónů odpojen jeden nebo více podvozků nebo vagónů, jak je uvedeno v čl. 44 odst. 2 písm. b), celní úřad odeslání nejpozději dvanáctý den následující po dni, kdy byla předložena první část zboží.

▼M38

KAPITOLA VI

Formality týkající se ukončení režimu

Článek 48

Ukončení a vyřízení režimu

1. Společný tranzitní režim je ukončen a závazky držitele režimu jsou splněny, když je zboží propuštěné do tohoto režimu s požadovanými informacemi předloženo celnímu úřadu určení v souladu s celními předpisy.

2. Celní orgány společný tranzitní režim vyřídí, jakmile mohou porovnáním údajů dostupných celnímu úřadu odeslání a údajů dostupných celnímu úřadu určení konstatovat, že tranzitní režim byl řádně ukončen.

Článek 49

Šetření pro zboží přepravované ve společném tranzitním režimu

1. Pokud celní úřad odeslání neobdrží výsledky kontroly do šesti dnů v souladu s čl. 47 odst. 4 nebo 5 po obdržení oznámení o příchodu zboží, vyžádá si je daný celní úřad neprodleně u celního úřadu určení, který zaslal oznámení o příchodu zboží.

Celní úřad určení zašle výsledky kontroly neprodleně po obdržení žádosti celního úřadu odeslání.

2. Pokud celní orgán země odeslání dosud neobdržel informace, které umožňují vyřízení společného tranzitního režimu nebo vymáhání celního dluhu, vyžádá si příslušné informace od držitele režimu nebo od celního úřadu určení, jsou-li k dispozici dostatečné informace v místě určení, a to v těchto případech:

a) celní úřad odeslání neobdržel oznámení o příchodu zboží do uplynutí lhůty pro předložení zboží stanovené v souladu s článkem 34;

b) celní úřad odeslání neobdržel výsledky kontroly požadované v souladu s odstavcem 1;

c) celní úřad odeslání zjistí, že oznámení o příchodu zboží nebo výsledky kontroly byly zaslány omylem.

3. Celní orgán země odeslání zašle žádosti o informace podle odst. 2 písm. a) do sedmi dnů po uplynutí lhůty v uvedeném ustanovení a žádosti o informace podle odst. 2 písm. b) do sedmi dnů po uplynutí použitelné lhůty uvedené v odstavci 1.

Avšak obdrží-li celní orgán země odeslání před uplynutím uvedených lhůt informaci, že společný tranzitní režim nebyl řádně ukončen, nebo nabude-li podezření o jeho neukončení, odešle žádost neprodleně.

4. Odpovědi na žádosti podle odstavce 2 musí být zaslány do 28 dnů od data odeslání žádosti.

5. Pokud celní úřad určení neposkytne v návaznosti na žádost v souladu s odstavcem 2 dostatečné informace pro vyřízení společného tranzitního režimu, požádá celní orgán země odeslání držitele režimu nejpozději 28 dnů po zahájení šetření, aby uvedené informace poskytl.

▼M39

Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578, pokud celní úřad určení neposkytne v návaznosti na žádost podanou v souladu s odstavcem 2 dostatečné informace pro vyřízení společného tranzitního režimu, požádá tento celní orgán držitele režimu nejpozději 35 dnů po zahájení šetření, aby uvedené informace poskytl.

▼M38

Držitel režimu na uvedenou žádost odpoví do 28 dnů od data jejího odeslání.

6. Nejsou-li informace poskytnuté v odpovědi držitele režimu v souladu s ►M39 odstavcem 5 ◄ dostatečné pro vyřízení společného tranzitního režimu, avšak celní orgán země odeslání je považuje za dostatečné pro pokračování v šetření, zašle tento orgán neprodleně žádost o další informace příslušnému celnímu úřadu.

Daný celní úřad na uvedenou žádost odpoví do 40 dnů od data jejího odeslání.

7. Pokud se během jednotlivých kroků šetření uvedených v odstavci 1 až 6 zjistí, že společný tranzitní režim byl řádně ukončen, celní orgán země odeslání společný tranzitní režim vyřídí a neprodleně vyrozumí o vyřízení režimu držitele režimu a případně jakýkoli celní orgán, který zahájil řízení o vymáhání celního dluhu.

8. Pokud se během jednotlivých kroků šetření uvedených v odstavci 1 až 6 zjistí, že společný tranzitní režim nemůže být vyřízen, určí celní orgán země odeslání, zda vznikl dluh.

Jestliže dluh vznikl, učiní celní orgán země odeslání tato opatření:

a) identifikuje dlužníka;

b) určí celní orgán odpovědný za oznámení dluhu.

Článek 50

Žádost o převod vymáhání dluhu

1. Pokud celní orgán země odeslání během šetření a před uplynutím lhůty uvedené v čl. 114 odst. 2 získá důkaz, že místo, kde došlo k událostem rozhodným pro vznik dluhu, se nachází v jiné zemi, zašle tento celní orgán bezodkladně a v každém případě v uvedené lhůtě veškeré informace, které má k dispozici, příslušnému celnímu orgánu v daném místě.

2. Příslušný celní orgán v daném místě potvrdí přijetí informací a vyrozumí celní orgán země odeslání, zda je odpovědný za vymáhání. Neobdrží-li celní orgán země odeslání uvedené informace do 28 dnů, pokračuje bezodkladně v šetření nebo zahájí vymáhání.

Článek 51

Alternativní důkaz o ukončení společného tranzitního režimu

1. Společný tranzitní režim se považuje za řádně ukončený, jestliže držitel režimu způsobem uspokojivým pro celní orgán země odeslání předloží jeden z těchto dokladů ztotožňujících zboží:

a) doklad potvrzený celním orgánem země určení, který ztotožňuje zboží a z něhož vyplývá, že zboží bylo předloženo celnímu úřadu určení nebo že bylo dodáno schválenému příjemci podle článku 87;

b) doklad nebo celní záznam potvrzený celním orgánem země, z něhož vyplývá, že zboží fyzicky opustilo celní území smluvní strany;

c) celní doklad vydaný ve třetí zemi, kde je zboží propuštěno do celního režimu;

d) doklad vydaný ve třetí zemi, opatřený otiskem razítka nebo potvrzený celním orgánem této země, z něhož vyplývá, že zboží je v dané zemi považováno za zboží ve volném oběhu.

2. Namísto dokladů uvedených v odstavci 1 se jako důkaz mohou předložit kopie daných dokladů ověřené orgánem, který potvrdil původní doklady, orgánem příslušné třetí země nebo orgánem kterékoli země.

Článek 52

Ověřování a správní pomoc

1. Příslušný celní orgán může provádět kontroly po propuštění zboží týkající se poskytnutých informací a jakýchkoli dokladů, tiskopisů, povolení nebo údajů vztahujících se k operaci společného tranzitního režimu, jejichž účelem je ověřit pravost záznamů, vyměňovaných informací a razítek. K těmto kontrolám se přistoupí v případě, že vzniknou pochybnosti o správnosti a pravosti poskytnutých informací, nebo existuje-li podezření na podvod. Mohou být také provedeny na základě analýzy rizik nebo náhodným výběrem.

2. Příslušný celní orgán, který obdrží žádost o provedení kontroly po propuštění zboží, ji vyřídí bezodkladně.

3. Pokud příslušný celní orgán země odeslání požádá příslušný celní orgán o kontrolu po propuštění zboží, která se týká informací vztahujících se k operaci společného tranzitního režimu, považují se podmínky pro vyřízení režimu tranzitu stanovené v čl. 48 odst. 2 za nesplněné, dokud není potvrzena pravost a správnost údajů.

KAPITOLA VII

Společný tranzitní režim pro přepravu zboží zabudovaným přepravním zařízením

Článek 53

Společný tranzitní režim pro přepravu zboží zabudovaným přepravním zařízením

1. Vstupuje-li zboží přepravované zabudovaným přepravním zařízením na celní území jedné smluvní strany prostřednictvím tohoto zařízení, považuje se toto zboží za propuštěné do společného tranzitního režimu okamžikem vstupu na uvedené území.

2. Pokud se zboží již nachází na celním území jedné smluvní strany a je přepravováno zabudovaným přepravním zařízením, považuje se toto zboží za propuštěné do společného tranzitního režimu okamžikem jeho umístění do zabudovaného přepravního zařízení.

3. Pro účely společného tranzitního režimu platí, že pokud se zboží přepravuje zabudovaným přepravním zařízením, je držitelem režimu provozovatel zabudovaného přepravního zařízení usazený ve smluvní straně, přes jejíž území zboží vstupuje na celní území smluvních stran v případě uvedeném v odstavci 1, nebo provozovatel zabudovaného přepravního zařízení ve smluvní straně, v níž přeprava v případě uvedeném v odstavci 2 začíná.

Držitel režimu a celní orgán se dohodnou na metodách celního dohledu nad přepravovaným zbožím.

4. Pro účely čl. 8 odst. 2 se provozovatel zabudovaného přepravního zařízení usazený v zemi, přes jejíž území je zboží zabudovaným přepravním zařízením přepravováno, považuje za dopravce.

5. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 8, společný tranzitní režim se považuje za ukončený okamžikem, kdy je v obchodních záznamech příjemce nebo provozovatele zabudovaného přepravního zařízení učiněn odpovídající záznam potvrzující, že zboží přepravované zabudovaným přepravním zařízením:

a) dosáhlo zařízení příjemce;

b) je přijato do distribuční sítě příjemce nebo

c) opustilo celní území smluvních stran.

6. Jestliže se zboží přepravované zabudovaným přepravním zařízením mezi dvěma smluvními stranami považuje za propuštěné do společného tranzitního režimu podle odstavce 2 a přeprava probíhá přes území země společného tranzitního režimu, kde tento režim pro přepravu zboží zabudovaným přepravním zařízením není používán, pozastavuje se tento režim během přepravy zboží tímto územím.

7. Jestliže se zboží přepravuje zabudovaným přepravním zařízením ze země společného tranzitního režimu, kde společný tranzitní režim pro přepravu zboží zabudovaným přepravním zařízením není používán, do smluvní strany, kde je tento režim používán, považuje se uvedený režim za zahájený, jakmile zboží vstoupí na území posledně uvedené smluvní strany.

8. Jestliže se zboží přepravuje zabudovaným přepravním zařízením ze smluvní strany, kde je společný tranzitní režim pro přepravu zboží zabudovaným přepravním zařízením používán, do místa určení v zemi společného tranzitního režimu, kde tento režim není používán, považuje se uvedený režim za ukončený, jakmile zboží opustí území smluvní strany, kde je tento režim používán.

Článek 54

Nepovinné použití společného tranzitního režimu na přepravu zboží zabudovaným přepravním zařízením

Země společného tranzitního režimu se může rozhodnout společný tranzitní režim na přepravu zboží zabudovaným přepravním zařízením nepoužívat. Toto rozhodnutí sdělí Komisi, která o něm informuje ostatní země.

HLAVA III

ZJEDNODUŠENÍ POUŽÍVANÁ V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉHO TRANZITNÍHO REŽIMU

KAPITOLA I

Obecná ustanovení o zjednodušeních

Článek 55

Typy zjednodušení tranzitu

►M39 1. ◄ Celní orgány mohou na žádost povolit tato zjednodušení:

a) použití souborné jistoty nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu;

b) použití zvláštního typu celních závěr, pokud se celní závěra vyžaduje pro zajištění totožnosti zboží propuštěného do společného tranzitního režimu;

c) status schváleného odesílatele, který umožňuje držiteli povolení propouštět zboží do společného tranzitního režimu bez jeho předložení celnímu úřadu;

d) status schváleného příjemce, který umožňuje držiteli povolení přijímat zboží přepravované ve společném tranzitním režimu na schváleném místě a ukončit tento režim podle čl. 48 odst. 1;

▼M41

e) použití společného tranzitního režimu založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky;

▼M38

f) použití společného tranzitního režimu založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici;

g) použití jiných zjednodušených postupů na základě článku 6 úmluvy.

▼M39

h) použití společného tranzitního režimu založeného na elektronickém přepravním dokladu jako tranzitním prohlášení pro leteckou dopravu;

i) použití celního prohlášení se sníženými požadavky na údaje pro účely propuštění zboží do společného tranzitního režimu.

2. Povolení v souladu s odst. 1 písm. i) k použití celního prohlášení se sníženými požadavky na údaje pro účely propuštění zboží do společného tranzitního režimu se udělí pro:

a) přepravu zboží po železnici;

b) přepravu zboží letecky, není-li jako tranzitní prohlášení použit elektronický přepravní doklad.

3. Do dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 se použije společný tranzitní režim založený na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky, jak je uvedeno v odst. 1 písm. e), a specifický společný tranzitní režim založený na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici, jak je uvedeno v odst. 1 písm. f). Po těchto datech se tyto společné tranzitní režimy nepoužijí.

▼M41 —————

▼M39

Do dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 se nepoužije zjednodušení uvedené v odst. 1 písm. i).

▼M38

Článek 56

Územní působnost povolení ke zjednodušení

1. Zjednodušení uvedená v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. b) a c) ◄ se uplatňují pouze u operací společného tranzitního režimu zahájených ve smluvní straně, která udělila povolení používat daná zjednodušení.

2. Zjednodušení uvedené v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. d) ◄ se uplatňuje pouze u operací společného tranzitního režimu ukončených ve smluvní straně, která udělila povolení používat dané zjednodušení.

3. ►M39 Zjednodušení uvedená ◄ v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. e) a h) ◄ se uplatňuje ve smluvních stranách, které jsou určeny v povolení používat dané zjednodušení.

4. Zjednodušení uvedená v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. a), f) a i) ◄ se uplatňují ve všech smluvních stranách.

Článek 57

Obecné podmínky pro povolení ke zjednodušení

1. Povolení uvedené ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. a) ◄ se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a) žadatel je usazen na celním území smluvní strany;

b) žadatel se nedopustil žádného vážného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů a nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho hospodářskou činností;

c) žadatel společný tranzitní režim pravidelně využívá nebo má praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci přímo související s prováděnou činností.

2. Povolení uvedená v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. b), c), d) a i) ◄ se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a) žadatel je usazen na celním území smluvní strany;

b) žadatel prohlašuje, že bude společný tranzitní režim pravidelně využívat;

c) žadatel se nedopustil žádného vážného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů a nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho hospodářskou činností;

d) žadatel prokáže vysokou úroveň kontroly svých operací a toku zboží prostřednictvím systému správy obchodních a případně dopravních záznamů, umožňující přiměřenou kontrolu ze strany celních úřadů;

e) žadatel má praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci, které přímo souvisí s prováděnou činností.

3. Povolení uvedené v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. e) ◄ se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a) v případě společného tranzitního režimu založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované letecky je žadatelem letecká společnost, která je usazena na celním území smluvní strany;

▼M41 —————

▼M38

c) žadatel společný tranzitní režim pravidelně využívá nebo příslušný celní orgán ví, že žadatel je schopný splnit povinnosti plynoucí z tohoto režimu;

d) žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

4. Povolení uvedené v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. f) ◄ se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a) žadatelem je železniční podnik;

b) žadatel je usazen na celním území smluvní strany;

c) žadatel společný tranzitní režim pravidelně využívá nebo příslušný celní orgán ví, že žadatel je schopný splnit povinnosti plynoucí z tohoto režimu, a

d) žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

▼M39

5. Povolení uvedené v čl. 55 odst. 1 písm. h) se udělí žadatelům splňujícím následující podmínky:

a) žadatel je usazen na celním území smluvní strany;

b) žadatel prohlašuje, že bude společný tranzitní režim pravidelně využívat;

c) žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů a nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho hospodářskou činností;

d) žadatel prokáže vysokou úroveň kontroly svých operací a toku zboží prostřednictvím systému správy obchodních a případně dopravních záznamů, umožňující přiměřenou kontrolu ze strany celních úřadů;

e) žadatel má praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci, které přímo souvisí s prováděnou činností;

f) žadatel provozuje významný počet letů mezi letišti na území smluvních stran;

g) žadatel prokáže, že bude schopen zajistit, že údaje v elektronickém přepravním dokladu budou dostupné celnímu úřadu odeslání na letišti odeslání a celnímu úřadu určení na letišti určení a že tyto údaje budou na celním úřadě odeslání a celním úřadě určení totožné.

▼M38

►M39 6. ◄ Povolení se udělí, pouze pokud má celní orgán za to, že bude schopen na společný tranzitní režim dohlížet a provádět kontroly, aniž by musel vynaložit administrativní úsilí, které by nebylo přiměřené požadavkům dané osoby.

Článek 58

Sledování podmínek pro povolení

Celní orgány sledují podmínky, které mají být splněny držitelem povolení. Rovněž sledují plnění povinností vyplývajících z tohoto povolení. Pokud držitel povolení existuje méně než tři roky, celní orgány tohoto držitele během prvního roku po udělení povolení sledují důkladně.

Článek 59

Obsah žádosti o povolení

1. Žádost o povolení používat zjednodušení musí být opatřena datem a podepsána. Způsob, jakým má být žádost podána, určí smluvní strany.

2. Žádosti obsahují všechny náležitosti, které celním orgánům umožní ověřit, zda jsou splněny podmínky, za nichž lze zjednodušení povolit.

Článek 60

Odpovědnost žadatele

Osoby, které žádají o použití zjednodušení, odpovídají podle platných předpisů smluvních stran a bez dotčení případné trestní odpovědnosti za:

a) správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti;

b) pravost, přesnost a platnost veškerých podkladů žádosti.

Článek 61

Celní orgány příslušné k udělení povolení

1. Žádosti o zjednodušení uvedené v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. c) ◄ se předloží celním orgánům příslušným k udělení povolení v zemi, kde mají být operace společného tranzitního režimu zahájeny.

2. Žádosti o zjednodušení uvedené v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. d) ◄ se předloží celním orgánům příslušným k udělení povolení v zemi, kde mají být operace společného tranzitního režimu ukončeny.

3. Žádosti o zjednodušení uvedené v ►M39 čl. 55 odst. 1 písm. a), b), e), f), h) a i) ◄ se předloží celním orgánům příslušným pro místo, kde žadatel vede nebo zpřístupňuje své hlavní účetnictví pro celní účely, a kde se má provést alespoň část činností, na něž se povolení vztahuje.

Hlavní účetnictví žadatele se musí vztahovat k záznamům a dokumentaci, které celním orgánům umožňují udělit povolení.

▼M39

4. V případech, kdy schválený odesílatel podle čl. 55 odst. 1 písm. c) nebo žadatel, který žádá o zjednodušení podle čl. 55 odst. 1 písm. c) a rovněž žádá o zjednodušení podle čl. 55 odst. 1 písm. b), lze žádost podat celnímu orgánu příslušnému přijmout rozhodnutí v zemi, kde mají začít operace společného tranzitního režimu daného schváleného odesílatele.

▼M38

Článek 62

Přijetí a zamítnutí žádostí a udělování povolení

1. Při přijímání či zamítnutí žádostí a při udělování povolení se postupuje podle platných předpisů smluvních stran.

2. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti uvádějí důvody zamítnutí a sdělují se žadateli v souladu se lhůtami a předpisy platnými v dané smluvní straně.

Článek 63

Obsah povolení

1. Povolení, a je-li třeba jedna či více ověřených kopií, se předají držiteli povolení.

2. Povolení vymezuje podmínky, za kterých lze zjednodušení využívat, a určuje provozní a kontrolní opatření.

Článek 64

Nabytí účinku povolení

1. Povolení nabývá účinku od data, kdy je žadatel obdrží nebo se má za to, že je obdržel, a je od uvedeného data vymahatelné celními orgány.

Pokud není v celních předpisech stanoveno jinak, povolení platí bez časového omezení.

2. V následujících případech nabývá povolení účinku jiným dnem, než kdy žadatel rozhodnutí obdrží nebo se má za to, že je obdržel:

a) povolení bude pro žadatele příznivé a žadatel požádal o odlišný den nabytí účinku, v kterémžto případě nabývá povolení účinku dnem, o nějž žadatel požádal, jestliže tento den následuje po dni, od něhož by bylo použitelné v souladu s odstavcem 1;

b) jediným cílem aktuálního rozhodnutí je prodloužit platnost předchozího povolení, jež bylo vydáno na časově omezenou dobu, v kterémžto případě nabývá povolení účinku dnem po uplynutí platnosti tohoto předchozího povolení;

c) účinek povolení závisí na tom, zda žadatel splní určité formality, v kterémžto případě nabývá povolení účinku dnem, kdy žadatel obdrží nebo se má za to, že obdržel od příslušného celního orgánu oznámení konstatující, že tyto formality byly uspokojivě splněny.

Článek 65

Zneplatnění, zrušení či změna povolení

1. Držitel povolení je povinen uvědomit celní orgány o všech skutečnostech, které nastanou po vydání povolení a které mohou ovlivnit jeho platnost nebo obsah.

2. Celní orgány zneplatní povolení, jsou-li splněny všechny následující podmínky:

a) povolení bylo uděleno na základě nesprávných či neúplných informací;

b) držitel povolení věděl nebo si měl být vědom toho, že informace byly nesprávné nebo neúplné;

c) pokud by byly informace správné a úplné, o povolení by bylo rozhodnuto jinak.

3. Povolení se zruší nebo změní v případech jiných, než jsou případy uvedené v odstavci 2:

a) jestliže jedna nebo více podmínek stanovených pro udělení povolení nebyly splněny nebo již nejsou plněny nebo

b) na žádost držitele povolení.

4. Držiteli povolení jsou jeho zneplatnění, zrušení či změna oznámeny v souladu se lhůtami a platnými ustanoveními dané smluvní strany.

5. Zneplatnění povolení nabývá účinku od data, k němuž povolení původně nabylo účinku, nestanoví-li rozhodnutí o zneplatnění v souladu s celními předpisy jinak.

6. Zrušení nebo změna povolení nabývá účinku od data, kdy je žadatel obdrží nebo se má za to, že je obdržel. Nicméně ve výjimečných případech, kde to vyžadují oprávněné zájmy držitele povolení, mohou celní orgány stanovit pozdější datum nabytí účinku rozhodnutí o zrušení nebo změně v souladu se lhůtami platnými ve smluvních stranách. Datum nabytí účinku musí být v rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení uvedeno.

Článek 66

Opětovné posouzení povolení

1. Celní orgán příslušný k udělení povolení je v následujících případech povinen povolení znovu posoudit:

a) na povolení mají dopad změny v příslušných právních předpisech;

b) v případě potřeby v důsledku provedeného sledování;

c) v případě potřeby na základě informací, jež poskytl v souladu s čl. 65 odst. 1 držitel povolení nebo jež poskytly jiné orgány.

2. Výsledek opětovného posouzení sdělí celní orgán příslušný k udělení povolení držiteli tohoto povolení.

Článek 67

Pozastavení povolení

1. Celní orgán příslušný k udělení povolení pozastaví platnost povolení namísto jeho zneplatnění, zrušení nebo změny, jestliže:

a) se tento celní orgán domnívá, že jsou k zneplatnění povolení, jeho zrušení nebo změně možná dány dostatečné důvody, avšak nemá dosud všechny údaje potřebné k tomu, aby o zneplatnění povolení nebo jeho zrušení či změně rozhodl;

b) se tento celní orgán domnívá, že nejsou splněny podmínky povolení nebo že držitel povolení neplní povinnosti, které mu toto povolení ukládá, a že je vhodné dát držiteli povolení čas na to, aby přijal taková opatření, která splnění těchto podmínek či povinností zajistí;

c) o pozastavení platnosti povolení žádá jeho držitel z toho důvodu, že dočasně není s to plnit podmínky stanovené pro udělení povolení nebo povinnosti tímto povolením uložené.

2. V případech podle odst. 1 písm. b) a c) je držitel povolení povinen oznámit celnímu orgánu příslušnému k udělení povolení opatření, která se zavazuje provést, aby zajistil splnění daných podmínek či povinností, a oznámit mu též lhůtu, kterou k přijetí těchto opatření potřebuje.

Článek 68

Lhůta pozastavení platnosti povolení

1. Lhůta, po niž je pozastavena platnost povolení a kterou určí příslušný celní orgán, musí odpovídat době potřebné k tomu, aby tento celní orgán určil, jsou-li splněny podmínky pro zneplatnění rozhodnutí, jeho zrušení či změnu.

Je-li však podle názoru celního orgánu možné, že držitel povolení nesplňuje kritéria čl. 57 odst. 1 písm. b), musí být platnost povolení pozastavena do doby, než bude určeno, zda se některá z následujících osob nedopustila závažného či opakovaného porušení předpisů:

a) držitel povolení;

b) osoba pověřená vedením společnosti, která je držitelem příslušného povolení, nebo osoba vykonávající kontrolu nad řízením této společnosti;

c) osoba odpovědná za celní záležitosti ve společnosti, která je držitelem příslušného povolení.

2. V případech podle čl. 67 odst. 1 písm. b) a c) musí lhůta, po niž je pozastavena platnost povolení a kterou určí celní orgán příslušný k udělení povolení, odpovídat době, kterou držitel povolení oznámí v souladu s čl. 67 odst. 2. Lhůtu, po niž je pozastavena platnost povolení, lze na žádost držitele povolení ve vhodných případech dále prodloužit.

Lhůtu, po niž je pozastavena platnost povolení, lze dále prodloužit o dobu potřebnou k tomu, aby příslušný celní orgán ověřil, zda přijatá opatření zajišťují splnění podmínek či povinností, prodloužení však nesmí přesáhnout 30 dní.

3. Jestliže v návaznosti na pozastavení platnosti povolení celní orgán příslušný k udělení povolení zamýšlí zneplatnit toto povolení, zrušit jej nebo jej změnit podle článku 65, musí být lhůta, po niž je platnost povolení pozastavena a která byla určena v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku, ve vhodných případech prodloužena, dokud nenabude účinku rozhodnutí o zneplatnění povolení, o jeho zrušení nebo o jeho změně.

Článek 69

Konec pozastavení platnosti povolení

1. Platnost povolení je pozastavena až do uplynutí lhůty tohoto pozastavení platnosti, jestliže před uplynutím této lhůty nenastane některá z těchto situací:

a) pozastavení platnosti je vzato zpět, neboť v případech podle čl. 67 odst. 1 písm. a) nejsou dány důvody pro zneplatnění povolení, pro jeho zrušení ani změnu podle článku 65, v kterémžto případě je platnost povolení pozastavena do dne tohoto zpětvzetí;

b) pozastavení platnosti je vzato zpět, neboť v případech podle čl. 67 odst. 1 písm. b) a c) držitel povolení přijal ke spokojenosti celního orgánu příslušného k udělení povolení nezbytná opatření, která zajišťují splnění podmínek stanovených pro udělení povolení nebo splnění povinností tímto povolením uložených, v kterémžto případě je platnost povolení pozastavena do dne tohoto zpětvzetí;

c) povolení, jehož platnost je pozastavena, je zneplatněno, zrušeno nebo změněno, v kterémžto případě je jeho platnost pozastavena do dne tohoto zneplatnění, zrušení nebo změny.

2. O ukončení pozastavení platnosti povolení uvědomí celní orgán příslušný k udělení povolení držitele povolení.

▼M39 —————

▼M38

Článek 71

Opětovné posouzení povolení již platných k 1. květnu 2016

1. ►M39 Povolení udělená na základě čl. 44 odst. 1 písm. a), b), d), nebo e) dodatku I k úmluvě ve znění rozhodnutí č. 1/2008 nebo povolení udělená na základě čl. 44 odst. 1 písm. f) bodů i) a ii), pokud se použil zjednodušený režim úroveň 1, která jsou platná k 1. květnu 2016 a nemají omezenou dobu platnosti, se do 1. května 2019 znovu posoudí. ◄

2. Povolení udělená na základě ►M39 čl. 44 odst. 1 písm. a), b), d) a e) dodatku I k úmluvě ◄ ve znění rozhodnutí č. 1/2008, která jsou platná k 1. květnu 2016, zůstávají v platnosti následujícím způsobem:

a) povolení s omezenou dobou platnosti platí do konce této doby nebo do 1. května 2019 podle toho, co nastane dříve;

b) všechna ostatní povolení platí, dokud nejsou opětovně posouzena.

3. Rozhodnutí následující po opětovném posouzení opětovně posouzená povolení ruší a případně udělují nová povolení. Rozhodnutí se neprodleně oznámí držitelům povolení.

▼M39 —————

▼M38

Článek 72

Uchovávání záznamů celními orgány

1. Celní orgány uchovávají žádosti, přiložené podklady a kopie všech vydaných povolení.

2. Je-li žádost zamítnuta nebo povolení zneplatněno, zrušeno, změněno nebo pozastaveno, uchovává se žádost, rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo o zneplatnění, zrušení, změně či pozastavení povolení a všechny související podklady po dobu nejméně tří let od konce kalendářního roku, ve kterém byla žádost zamítnuta nebo povolení zneplatněno, zrušeno, změněno nebo pozastaveno.

Článek 73

Platnost celních závěr již používaných k 1. květnu 2016

Celní závěry uvedené v článku 38 a zvláštní typ celních závěr uvedený v článku 82, jež jsou v souladu s ►M39 přílohou II dodatku I k úmluvě ◄ ve znění rozhodnutí č. 1/2008, se mohou používat až do vyčerpání zásob nebo do 1. května 2019 podle toho, co nastane dříve.

KAPITOLA II

Souborná jistota a zproštění povinnosti poskytnout jistotu

Článek 74

Referenční částka

1. Nestanoví-li článek 75 jinak, je výše souborné jistoty rovna referenční částce, kterou stanovil celní úřad záruky.

2. Referenční částka souborné jistoty odpovídá částce dluhu, který se může stát splatným v souvislosti s každou operací společného tranzitního režimu, pro niž je jistota poskytována, v době mezi propuštěním zboží do společného tranzitního režimu a okamžikem, kdy je režim vyřízen.

Pro účely tohoto výpočtu se vychází z nejvyšší sazby dluhu uplatnitelné pro zboží stejného druhu v zemi celního úřadu záruky a se zbožím Unie přepravovaným v souladu s úmluvou se zachází jako se zbožím, které není zbožím Unie.

Nemá-li celní úřad záruky k dispozici informace nezbytné pro určení referenční částky, určí se částka ve výši 10 000 EUR pro každou tranzitní operaci.

3. Celní úřad záruky stanoví referenční částku ve spolupráci s držitelem režimu. Při určování referenční částky stanoví celní úřad záruky tuto částku na základě informací o zboží propuštěném do společného tranzitního režimu v předchozích dvanácti měsících a na základě odhadu objemu předpokládaných operací, jak zejména vyplývá z obchodní dokumentace a účetnictví držitele režimu.

4. Celní úřad záruky z vlastní iniciativy nebo na žádost držitele režimu referenční částku přezkoumá a podle potřeby ji přizpůsobí.

5. Každý držitel režimu zajistí, aby částka, která je splatná nebo se může stát splatnou, nepřevýšila referenční částku.

Není-li již referenční částka na úrovni, která postačuje k pokrytí jejích operací, informuje tato osoba celní úřad záruky.

6. ►M39 Od dat uvedení do provozu modernizace NCTS stanovených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 sledují celní orgány jistoty. ◄

Sledování referenční částky, která kryje částku dluhu, který může být splatný u zboží propuštěného do společného tranzitního režimu, se zajišťuje prostřednictvím elektronického sytému uvedeného v čl. 4 odst. 1 u každé operace společného tranzitního režimu v okamžiku propuštění zboží do společného tranzitního režimu.

▼M39

7. Sledování jistoty pro zboží propuštěné do společného tranzitního režimu za použití zjednodušení uvedeného v čl. 55 odst. 1 písm. f) v období mezi skončením platnosti zproštění uvedeného v čl. 13 odst. 2 a datem uvedení do provozu modernizace NCTS uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 se zajistí pravidelnými a přiměřenými audity.

▼M38

Článek 75

Úroveň souborné jistoty

1. Držiteli režimu může být povoleno používat sníženou částku souborné jistoty nebo může být povinnosti poskytnout jistotu zproštěn.

2. Částka souborné jistoty se sníží na:

a) 50 % referenční částky určené podle článku 74, jsou-li splněny následující podmínky:

i) žadatel používá účetní systém, který je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami používanými ve smluvní straně, kde je účetnictví vedeno, umožňuje provádění celních kontrol na základě auditu a uchovává historické záznamy údajů, které poskytují auditní stopu od okamžiku, kdy jsou tato data zaznamenána do souboru;

ii) žadatel používá správní organizaci, která odpovídá druhu a velikosti podniku a je vhodná pro řízení toku zboží, a provádí vnitřní kontroly umožňující zamezit chybám a odhalovat a opravovat je a zamezit nezákonným nebo nestandardním transakcím a odhalovat je;

iii) proti žadateli není vedeno konkurzní řízení;

iv) v průběhu posledních tří let před předložením žádosti žadatel plnil své finanční závazky, pokud jde o platby dluhu, který se vybírá při dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem a vývozem zboží;

v) žadatel prokáže na základě záznamů a informací dostupných za poslední tři roky předcházející podání žádosti, že má dostatečnou finanční kapacitu plnit své povinnosti a závazky s ohledem na druh a objem obchodní činnosti, včetně toho, že nemá žádná záporná čistá aktiva, ledaže mohou být kryta;

▼M41 —————

▼M38

b) 30 % referenční částky určené podle článku 74, jsou-li splněny následující podmínky:

i) žadatel používá účetní systém, který je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami používanými ve smluvní straně, kde je účetnictví vedeno, umožňuje provádění celních kontrol na základě auditu a uchovává historické záznamy údajů, které poskytují auditní stopu od okamžiku, kdy jsou tato data zaznamenána do souboru;

ii) žadatel používá správní organizaci, která odpovídá druhu a velikosti podniku a je vhodná pro řízení toku zboží, a provádí vnitřní kontroly umožňující zamezit chybám a odhalovat a opravovat je a zamezit nezákonným nebo nestandardním transakcím a odhalovat je;

iii) žadatel zajistí, aby příslušní zaměstnanci měli pokyny informovat celní orgány, vyvstanou-li potíže s dodržováním předpisů, a stanoví postupy, jak o těchto potížích celní orgány informovat;

iv) proti žadateli není vedeno konkurzní řízení;

v) v průběhu posledních tří let před předložením žádosti žadatel plnil své finanční závazky, pokud jde o platby dluhu, který se vybírá při dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem a vývozem zboží;

vi) žadatel prokáže na základě záznamů a informací dostupných za poslední tři roky předcházející podání žádosti, že má dostatečnou finanční kapacitu plnit své povinnosti a závazky s ohledem na druh a objem obchodní činnosti, včetně toho, že nemá žádná záporná čistá aktiva, ledaže mohou být kryta;

▼M41 —————

▼M38

c) 0 % referenční částky určené podle článku 74, jsou-li splněny následující podmínky:

i) žadatel používá účetní systém, který je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami používanými ve smluvní straně, kde je účetnictví vedeno, umožňuje provádění celních kontrol na základě auditu a uchovává historické záznamy údajů, které poskytují auditní stopu od okamžiku, kdy jsou tato data zaznamenána do souboru;

ii) žadatel umožní celnímu orgánu fyzický přístup do svých účetních systémů a případně do svých obchodních a dopravních záznamů;

iii) žadatel používá logistický systém, který identifikuje zboží jako zboží ve volném oběhu ve smluvní straně nebo jako zboží třetí strany, a případně uvádí místo, kde se zboží nachází;

iv) žadatel používá správní organizaci, která odpovídá druhu a velikosti podniku a je vhodná pro řízení toku zboží, a provádí vnitřní kontroly umožňující zamezit chybám a odhalovat a opravovat je a zamezit nezákonným nebo nestandardním transakcím a odhalovat je;

v) v potřebných případech má žadatel zavedeny uspokojivé postupy pro nakládání s licencemi a povoleními udělenými v souladu s obchodněpolitickými opatřeními nebo vztahujícími se k obchodu se zemědělskými produkty;

vi) žadatel má zavedeny uspokojivé postupy pro archivaci svých záznamů a údajů a pro ochranu proti ztrátě údajů;

vii) žadatel zajistí, aby příslušní zaměstnanci měli pokyny informovat celní

Nahrávám...
Nahrávám...