dnes je 19.6.2024

Input:

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

26.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.10
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Mgr. Karel Kovář

Řidiči motorových vozidel, kteří:

 • řídí vozidlo v pracovně právním vztahu a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě;

 • řídí vozidlo při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností, používají zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení;

 • využívají vozidlo k samostatné výdělečné činnosti;

 • řídí vozidlo jako učitelé pro výcvik řidičů v řízení motorových vozidel;

 • jsou držiteli řidičských oprávnění C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T,

se musejí podrobit vstupní lékařské prohlídce před zahájením činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám jednou za dva roky, pokud řidič dosáhne věku 50 let, je povinen absolvovat lékařskou prohlídku každoročně. Interval lékařských prohlídek se stanovuje od poslední provedené lékařské prohlídky. Nově u řidičů pracujících v noci není třeba provádět lékařskou prohlídku každoročně, jak tomu bylo do konce roku 2017, ale i na tyto řidiče se vztahuje interval dvou let, pokud nedosáhli věku 50 let.

Držitel řidičského oprávnění, který nepoužívá vozidlo k výdělečné činnosti, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce v 65 letech, následně v 68 letech a po dovršení věku 68 let každé 2 roky, přičemž lékařskou prohlídku může absolvovat nejdříve 6 měsíců před dovršením stanoveného věku. Lékařský posudek musí být zpracován na formuláři vydaném ministerstvem zdravotnictví, nelze mít u sebe jeho kopii ani jej rozměrově nijak upravovat. Pokud řidič i v tomto věku řídí motorové vozidlo, které je druhem sjednané práce v pracovní smlouvě, nebo jej používá k výdělečné činnosti, může uvedený posudek nahradit posudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce.

Od 22. 3. 2018 vstoupila v platnost vyhláška č. 37/2018 Sb., která mění přílohu č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tato novela definuje nemoci nebo stavy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Jedná se o:

 1. Nemoci, vady nebo stavy zraku vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 2. Nemoci, vady nebo stavy sluchu vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 3. Nemoci, vady nebo stavy svalové, kosterní soustavy a pojivové tkáně vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 4. Nemoci, vady nebo stavy oběhové soustavy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 5. Nemoc diabetes mellitus vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 6. Nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 7. Nemoci, vady nebo stavy způsobující duševní poruchy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 8. Nemoci, vady nebo stavy způsobené závislostí na alkoholu vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 9. Nemoci, vady nebo stavy spočívající v závislosti na požívání psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 10. Nemoci, vady nebo stavy způsobené vážnou nedostatečností činnosti ledvin vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 11. Stavy související s transplantací orgánu nebo umělého implantátu podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.
 12. Další nemoci, vady nebo stavy, které mohou podmínit zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k řízení motorových vozidel. Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo držitele řidičského oprávnění ke zdravotní způsobilosti. Posuzující lékař dále vychází z předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci, a je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti, může nařídit případně odborné vyšetření. Rovněž může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit řidiči další termín pravidelné lékařské prohlídky kratší, než je stanovené lhůta.

Posudek o zdravotní způsobilosti musí být jednoznačný, nesmí obsahovat diagnózu a v jeho závěru musí být vymezena zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel a případně stanovena podmínka umožňující řízení motorového vozidla, pokud byla zjištěna potřeba jejího stanovení. Cílem je tedy stanovit, zdali posuzovaná osoba:

 1. Je zdravotně způsobilá pro požadovanou skupinu řidičského oprávnění...
 2. Není zdravotně způsobilá pro skupinu řidičského oprávnění...
 3. Je zdravotně způsobilá s podmínkou pro skupinu řidičského oprávnění...

Podmínka podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel může být např.:

 • použití nezbytného zdravotnického prostředku,

 • technická úprava motorového vozidla,

 • jiné omezení

Nahrávám...
Nahrávám...