dnes je 23.7.2024

Input:

Zavádění štíhlé výroby

2.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.13.2 Zavádění štíhlé výroby

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Využití ve výrobě i ve službách

O aplikaci štíhlého myšlení se hovoří především ve spojitosti s výrobou, a to zejména s výrobou produktů majících mnoho variant. Konkrétní postup aplikace je specifický vzhledem k podmínkám konkrétního podniku. Například redukce seřizovacích časů v provozu, který má linky určené jen pro jeden typ produktu, nepatří k nejnaléhavějším problémům. Štíhlé principy lze uplatnit i ve službách. Jsou známy příklady úspěšné aplikace ve zdravotnických zařízeních, v úřadech apod.

Předpoklady aplikace

K předpokladům úspěšné aplikace štíhlé výroby patří:

  • existence podnikové kultury založené na orientaci na zákazníka, společném sdílení hodnot, týmové práci a leadershipu,

  • zapojení zákazníků a dodavatelů do přípravy a zavádění štíhlé výroby,

  • sociální stabilita u všech partnerů v dodavatelském řetězci,

  • relativně malá vzdálenost mezi jednotlivými partnery dodavatelského řetězce,

  • spolehlivost a průchodnost dopravních sítí.

Než se přikročí k zavádění štíhlé výroby, je nutné vytvořit správné ovzduší v podniku, které má tyto aspekty:

  • vedení podniku musí prokázat, že je oddáno štíhlé filozofii a současně přesvědčit pracovníky, že přes změny v organizaci práce a v odpovědnostech pracovníkům nehrozí ztráta zaměstnání,

  • pracovníci musejí pochopit podstatu systému štíhlé

Nahrávám...
Nahrávám...