dnes je 21.6.2024

Input:

Zásady analýzy průběžné doby

16.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.2 Zásady analýzy průběžné doby

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Zkoumat vztahy "čas jakost náklady"

Analýza průběžné doby má svá specifika z hlediska metodiky postupu i používaných nástrojů. Proto je jí v této příručce věnována samostatná kapitola. Tuto analýzu však nelze vytrhávat ze souvislostí. Vždy musíme mít na paměti plnění celé množiny logistických cílů. Jestliže hodláme zvyšovat rychlost v logistice, pak si také musíme klást otázky:

  • Jaké náklady je nutno vynaložit na zvýšení rychlosti?

  • Neutrpí kvalita dodávek?

Od problémů k příčinám

Stejně jako u analýz dalších logistických veličin je potřeba postupovat systematicky a nečinit zbrklé soudy bez zkoumání faktů. Znamená to:

  1. postupovat nejprve od problémů s celkovou průběžnou dobou ke zjištění nositelů těchto problémů (příslušných procesů, útvarů, resp. článků logistického řetězce) a k výběru klíčových nositelů,
  2. poté postoupit od jednotlivých klíčových nositelů k jejich příčinám,
  3. vybrat klíčové příčiny, řešit je a ověřit účinnost provedených změn.

V podmínkách, kdy v logistických sítích existuje mnoho vazeb, není snadné dodržet naznačenou systematičnost. Avšak není-li uplatněn dostatečný nadhled, pak se nevhodně

Nahrávám...
Nahrávám...