dnes je 4.10.2023

Input:

Zákon o silniční dopravě a rozsah jeho působnosti

1.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.9.1
Zákon o silniční dopravě a rozsah jeho působnosti

Ing. Soňa Brettová

Společnost dostala nabídku provádět pro armádu některé přepravy nebezpečných věcí. Bude se na naši společnost v takovém případě vztahovat zákon o silniční dopravě nebo budeme mít výjimku jako armáda? Ve kterých případech lze vlastně takové výjimky využít?

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v § 1 stanoví svůj předmět úpravy a v podstatě uvádí, že se vztahuje na provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly prováděné pro vlastní či cizí potřeby za účelem podnikání. Pro oblast nebezpečných věcí však stanoví výjimku a uvádí, že se vztahuje na veškeré přepravy nebezpečných věcí, a to za účelem podnikání i za účelem nepodnikatelským po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a ve volném terénu s výjimkou dopravy těchto věcí prováděné ozbrojenými silami při plnění vlastních úkolů nebo ozbrojenými bezpečnostními sbory. Po účinnosti novely zákona o silniční dopravě se zákon o silniční dopravě mění tak, že se výjimka původně udělená ozbrojeným silám (tj. armádě a později i Policii České republiky) při plnění vlastních úkolů rozšiřuje i na další bezpečností sbory. Těmito jsou kromě Policie České republiky ještě vězeňská stráž a justiční stráž, které jsou podle zákona č. 555/1992 Sb. také ozbrojeným bezpečnostním sborem.

Jiná je situace u obecní policie, pro kterou výjimka stanovena není, a to ani v současnosti, tj. po novele zákona o silniční dopravě. Z tohoto důvodu by se i obecní policie při přepravě nebezpečných věcí měla řídit zákonem o silniční dopravě.

Výjimku však lze vždy aplikovat jen pro tyto bezpečnostní sbory samotné. Pokud bezpečnostní sbor zadá zakázku a přepravu pro něj provádí jiný subjekt, výjimku použít nelze a ustanovení zákona o silniční dopravě se na tohoto dopravce budou vždy vztahovat. Tazatel proto bude muset, i když bude provádět přepravy pro armádu, dodržovat v oblasti nebezpečných věcí zákon o silniční dopravě, který uvádí, že veškeré přepravy nebezpečných věcí (tedy i ve vnitrostátní dopravě) musejí probíhat za podmínek stanovených v dohodě ADR.

Dopravce vlastní mrazírenský vůz a též kolový nakladač, vztahují se na něj také povinnosti podnikatele v dopravě stanovené v § 9, nebo jenom povinnosti dopravce stanovené v § 3 zákona o silniční dopravě?

Při řešení této otázky je třeba vždy vycházet z § 1 zákona o silniční dopravě, tj. z předmětu právní úpravy, kde se uvádí, že se zákon o silniční dopravě vztahuje na přepravy prováděné "silničními motorovými vozidly....". Pro činnosti mrazírenského vozu se plně využijí ustanovení zákona o silniční dopravě, neboť jde o nákladní automobil – tedy silniční motorové vozidlo. Bude proto záležet na tom, zda je toto vozidlo využíváno pro vlastní potřebu, nebo cizí potřebu, tj. k podnikání v oblasti silniční motorové dopravy. V prvním případě se na dopravce budou vztahovat povinnosti stanovené v § 3 zákona o silniční dopravě, ve

Nahrávám...
Nahrávám...