dnes je 13.4.2024

Input:

Zajištění nákladu: 7. část - Kontrola zabezpečení nákladu

16.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.7
Zajištění nákladu: 7. část - Kontrola zabezpečení nákladu

Evropská unie

Kontrola zabezpečení nákladu se provádí v souladu s článkem 13 a přílohou V směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii.

Cílem kontroly je ověřit, zda použitý systém zabezpečení nákladu odolá setrvačným silám, jak je uvedeno v článku 13 směrnice 2014/47/EU.

Každá kontrola by vždy měla vycházet ze zásad stanovených normou EN 12195-1 a těmito pokyny. Při kontrole musí být náklad a systém zabezpečení nákladu vidět. Pověření kontroloři mohou snímat pečetě. Řidič musí otevřít vozidlo nebo odstranit zakrytí, pokud existuje. V případě potřeby může kontrolor vstoupit do vozu a prohlédnout si použitý systém zabezpečení nákladu. Řidič musí poskytnout veškeré ostatní informace, které jsou požadovány a mohly by napomoci posouzení účinnosti systému zabezpečení nákladu, například osvědčení o pevnosti vozidla, protokoly o zabezpečení nákladu, zprávy o zkouškách nebo diagramy rozložení nákladu.

Nepředpokládá se, že by kontrolor navrhoval nezbytná zlepšení zaměřená na splnění požadavků týkající se systému zabezpečení nákladu. V mnoha případech je řešení bez přeložení celého nákladu na stejné nebo jiné vozidlo, dalších zařízení k zabezpečení nákladu nebo bez lepšího zabalení výrobků dokonce nemožné.

7.1. Klasifikace nedostatků

Nedostatky se zařadí do některé z těchto skupin:

  • Menší nedostatky: menší nedostatek vyvstává v případě, že náklad byl řádně zabezpečen, může však být vhodné poučení o bezpečnosti.

  • Závažné nedostatky: závažný nedostatek vyvstává v případě, kdy náklad není dostatečně zabezpečen a může dojít k výraznému posunutí nebo překlopení nákladu nebo jeho částí.

  • Nebezpečné nedostatky: nebezpečný nedostatek vyvstává v případě, že je v důsledku rizika ztráty nákladu nebo jeho částí nebo v důsledku nebezpečí přímo

Nahrávám...
Nahrávám...