dnes je 15.7.2024

Input:

Zajištění nákladu: 3. část - Balení

19.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.3 Zajištění nákladu: 3. část - Balení

Evropská unie

3.1 Obalové materiály

Náklad, který má být dopravován po pozemních komunikacích, je často zabalený. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě balení nevyžaduje, ale nezbavuje přepravce odpovědnosti za ztrátu nebo poškození nákladu (CMR), pokud není řádně zabalen. V závislosti na druhu výrobku a druhu dopravy může hlavní funkcí balení být: ochránit náklad před počasím, podepřít výrobek při nakládce a vykládce, zamezit poškození výrobku nebo umožnit účinné zabezpečení nákladu.

V případě velkých výrobků (např. strojů) se používá specializované balení. Může se jednat o plošinu na podepření výrobků a kryt, který může být pevný nebo pružný.

U menších výrobků se používají různé úrovně balení.

  • Primární obal je obal, který obsahuje výrobky, např. konzervy, krabice na sušenky, lahve na nápoje…

  • Sekundární balení může být použito k usnadnění manipulace: kartony obsahující 12 krabic sušenek, přepravky s 24 lahvemi apod. Sekundárně balené výrobky se často označují jako „kompletované výrobky”.

  • Terciární balení, často označované jako přepravní balení. Tato úroveň balení by měla umožnit bezpečnou a snadnou manipulaci a dopravu. Přepravní balení zahrnuje palety (dřevěné, plastové, ze smíšených materiálů aj.), proklady (vlnitý karton, dřevotříska, protiskluzové listy, křídový papír, vícevrstvá překližka), chrániče hran (z kartonu nebo z kombinovaných materiálů), pásy (z PE, PP, PET, skleněných vláken nebo oceli), fólie (průtažná fólie, pružná obalová fólie, smršťovací fólie), bedny a krabice (z vlnitého kartonu, plastů, hliníku, dřeva nebo oceli). Mezi přepravní balení řadíme rovněž různé druhy lepidel a prokladové materiály.

Přepravní balení by mělo odolat vnějším silám působícím na nákladovou jednotku. Velikost, místo a doba trvání těchto sil závisí na používané metodě zabezpečení nákladu. To znamená, že pevnost přepravního balení silně ovlivňuje doporučenou metodu zabezpečení nákladu. Není-li přepravní balení dostatečně pevné, aby udrželo nákladovou jednotku v tvaru za působení sil, které během přepravy vznikají, měla by být použita metoda „celkového blokování”.

Pevnost nákladové jednotky značnou měrou závisí na všech úrovních balení: sekundární balení, primární obal a samotný výrobek mohou ovlivnit chování nákladové jednotky (např. náklad PET lahví je mnohem pružnější, jestliže obsahují neperlivou vodu, než když je v nich voda perlivá). Nicméně se má za to, že přepravní balení zvyšuje pevnost nákladové jednotky. Přepravní balení typu beden nebo krabic je určeno k tomu, aby odolalo specifickým vodorovným silám, jak je stanoveno výrobcem. Pevnost většiny nákladových jednotek může zvýšit také správné použití pásů a/nebo fólií.

Níže jsou popsány konkrétní materiály pro přepravní balení, které mohou přispět ke zpevnění nákladových jednotek.

3.1.1 Smršťovací fólie

Smršťovací fólie je poměrně silný, speciální druh fólie, který je k dispozici v podobě hadic nebo jako plochá fólie v rolích. Hadice o průměru větším než nákladová jednotka, která má být zabalena, se přetáhne přes náklad. Plochou fólii lze kolem nákladové jednotky omotat. Fólie obklopující nákladovou jednotku se posléze zahřeje, nejčastěji horkým vzduchem, a speciální druh fólie se kolem nákladové jednotky smrští. Je-li správně používána, může být smršťovací fólie velmi účinným prostředkem ke zpevnění nákladové jednotky. Často se používá při dopravě cihel, některých pytlovaných hnojiv apod. Používání smršťovací fólie v Evropě se omezuje, hlavně z důvodu poměrně vysokých nákladů a rizika vzniku požáru při použití. Hlavní výhodou smršťovací fólie je to, že se může aplikovat ručně a může se smrštit pomocí obyčejného plynového hořáku.

3.1.2 Průtažná fólie

Průtažná fólie je z tenkého materiálu, který se po napnutí znovu smrští. Používá se jako hadice, která je menší než nákladová jednotka. K roztažení hadice a jejímu přetažení přes nákladovou jednotku je zapotřebí zvláštní stroj. Tato koncepce byla vyvinuta jako ochrana nákladových jednotek před počasím, kterou lze používat automaticky ve vysokých rychlostech. Ruční aplikace není možná, protože síly potřebné k roztažení fólie jsou příliš vysoké. Průtažná fólie může nákladovou jednotku zpevnit velmi dobře, pokud se správně zvolí a správně použije. Pro výrobky uložené ve vrstvách by průtažná fólie měla být při použití roztažena ve svislém směru. Hlavními výhodami těchto fólií jsou velmi rychlá, automatizovaná aplikace, dokonalá ochrana před počasím a to, že jsou levnější než smršťovací krycí fólie. Hlavní nevýhodou je malá flexibilita: pro každou velikost nákladové jednotky je nutná vlastní velikost fólie a zvláštní parametry jejího použití. Fólie jen o několik cm větší než optimální rozměr nákladovou jednotku téměř nezpevní.

3.1.3 Pružná obalová fólie

Pružná obalová fólie je velmi tenká fólie (10 až 30 mikronů), většinou dodávaná na cívkách o šířce 50 cm. Kolem nákladové jednotky ji obaluje balicí stroj, který fólii dvakrát napíná. K prvnímu napnutí dochází mezi dvěma válci balicího stroje, ke druhému napnutí mezi druhým válcem a nákladovou jednotkou. Kromě prvního a druhého napnutí existuje mnoho dalších důležitých parametrů, aby se dosáhlo pevného zabalení nákladové jednotky: překrývání, počet otočení jako funkce výšky, rychlost balení, procentní podíl provázání, typ fólie. Při zvolení nejvhodnějších parametrů může pružná obalová fólie zpevnit téměř všechny druhy nákladových jednotek. Hlavní nevýhody spočívají v tom, že ji není možné správně aplikovat ručně, dokonalá ochrana před počasím není možná a požadované parametry se i při mírných změnách balených výrobků mohou podstatně lišit.

3.1.4 Předpjatá pružná obalová fólie

Předpjatá pružná obalová fólie je nejčastěji používaným druhem fólie pro přepravní balení. Většinou se prodává na cívkách o šířce 50 cm a je dosti podobná pružné obalové fólii, která se napíná mezi dvěma válci. Obaluje se kolem nákladové jednotky ručně nebo pomocí velmi jednoduchého balicího stroje. Pokud se aplikuje ručně, ke druhému napnutí nedochází: mezi nákladem a fólií neexistuje téměř žádná pevnost. Může zabránit zhroucení sloupců výrobků, ale nezamezí posunutí vrstev. Předpjatá pružná obalová by proto neměla být používána pro ruční zpevnění nákladových jednotek.

Obrázek 19: Nedostatečné zabezpečení nákladu pouze pomocí pružné obalové fólie

3.1.5 Pásy

Vázací pásy jsou všeobecně známy a existují v provedení z PP, PET, PE, oceli a materiálů zpevněných skleněnými vlákny. Mohou se na nákladovou jednotku aplikovat ručně nebo automatizovaně ve vodorovné rovině nebo ve svislé rovině. Účinek pásů silně závisí na výrobku, který má být zpevněn. Jsou velmi užitečné k tomu, aby zamezily naklonění částí nákladu. Mohou předejít sklouznutí tím, že tlačí vrstvy k sobě, a zvyšují tak tření. Pásy však musí být velmi dobře utaženy. V mnoha případech mohou poškodit výrobky, pokud není použita vhodná ochrana rohů. Hlavní výhodou jsou velmi nízké náklady; hlavní nevýhodou pásů z PP, PET a PE je to, že často s postupem času ztrácejí napětí. Je také třeba dávat pozor, aby při přeřezávání pásů nedocházelo k nebezpečným situacím.

3.1.6 Sítě

K zajištění výrobků na paletách lze použít sítě. Hlavní výhodou sítě v porovnání s fólií a pásy je to, že síť lze otevřít za účelem vyjmutí nebo přidání některých výrobků, a poté ji snadno zase uzavřít. Ačkoli existují inteligentní systémy pro napnutí sítě kolem výrobku a upevnění výrobků na paletě, je téměř nemožné zabránit deformacím v důsledku setrvačných sil během přepravy po silničních komunikacích. S výjimkou kombinací konkrétní sítě pro konkrétní třídu výrobků nelze předpokládat, že by síť byla vhodným řešením pro přepravní balení.

3.2 Metody balení

V rámci zabezpečení nákladů a zpevnění nákladových jednotek se

Nahrávám...
Nahrávám...