dnes je 29.5.2024

Input:

Využití výsledků z hodnocení dodavatelů

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4 Využití výsledků z hodnocení dodavatelů

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Výstup z hodnocení dodavatele

Informace má svou cenu pouze tehdy, jestliže ji potřebujeme a můžeme použít ve vhodném čase a místě. Z hodnocení dodavatelů lze vytěžit mnoho informací, zvažme, k čemu slouží, a podle toho je strukturujme:

a) pro analýzu tržních nabídek a stavu trhu - typickým projevem je sestavení, resp. doplnění "Profilu dodavatele",

b) pro efektivní výběr dodavatele pracovníky (referenty nákupu) - typickým použitím je žebříček dodavatelů nebo "Seznam schválených dodavatelů",

c) jako podklad pro další, navazující spolupráci s dodavatelem - typicky "Složka dodavatele" nebo "Profil dodavatele".

Seznam schválených dodavatelů

V praxi je nereálné, aby každý pracovník nákupu prováděl samostatná hodnocení dodavatelů a zajišťoval jakýkoli nákup. Vždy se určují pravidla, kompetence pro každého pracovníka, který se účastní nákupního procesu. Problém kompetencí k nakupování lze řešit také sestavením žebříčku nebo seznamu dodavatelů, kteří byli vyhodnoceni jako způsobilí. Pak je možné, aby bez potřeby dalšího zkoumání byla objednávka předána kterémukoli (v případě seznamu) nebo prvnímu v řadě (v případě žebříčku) z možných dodavatelů. Je výhodné, jestliže je seznam vytvořený z pohledu nakupovaných komodit, nikoli dodavatelů: např. firma vyrábějící spojovací materiál může vyhovět v oblasti vrutů, ale nemusí být způsobilá v oblasti pevnostních šroubů. V případě klíčových komodit se ukazuje jako velmi praktické také sestavení seznamů specifických dodavatelů, např.:

  • alternativních dodavatelů, tedy dodavatelů, kteří prošli sítem výběru, ale není u nich objednáváno (např. s ohledem na množstevní slevy u hlavního dodavatele),

  • neosvědčených dodavatelů (nebo "zakázaných" dodavatelů), tzn. dodavatelů,

Nahrávám...
Nahrávám...