dnes je 26.5.2024

Input:

Výtisky z tachografu

22.10.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7
Výtisky z tachografu

Ing. Jiří Novotný

Záznamové zařízení musí být schopno vytisknout údaje z vlastní paměti dat a nebo karet tachografu. Jedná se o následující záznamy:

  • činnost řidiče podle denního výtisku z karty,

  • činnost řidiče podle denního výtisku z celku ve vozidle,

  • události a závady ve výtisku karty,

  • události a závady ve výtisku z celku ve vozidle,

  • technické údaje,

  • překročení povolené rychlosti.

O jaký záznam se jedná, vyplývá vždy z druhého řádku výtisků podle piktogramu (viz předcházející piktogramy v závorkách), který je tam uveden. Výtisky záznamů je možné získat pouze tehdy, je-li vložena do záznamového zařízení příslušná karta. Jaké výtisky umožňují jednotlivé karty, vyplývá z následující tabulky.

Druh vložené karty  Tisk z karty  Tisk z celku ve vozidle 
Žádná  Ne  Pouze posledních 8 kalendářních dnů bez identifikace řidiče 
Řidiče  Ano  Pouze vlastní údaje 
Podniku  Ano  Pouze vlastní řidiči 
Kontrolní  Ano  Všechny údaje 
Servisu  Ano  Všechny údaje 

Jaké údaje lze vytisknout z karty řidiče a jaké z celku ve vozidle je pro přehlednost uvedeno v následující tabulce.

Výtisky z celku ve vozidle  Výtisky z karty řidiče 
Činnost řidiče z celku ve vozidle  Činnost řidiče z karty řidiče 
Události a závady z celku ve vozidle  Události a závady z karty řidiče 
Překročení povolené rychlosti   
Technické údaje   

Každý výtisk se skládá z:

  • záhlaví, které obsahuje údaje jako jsou datum, druh výtisku, identifikaci řidiče, kontrolního orgánu, vozidla tachografu atd.,

  • hlavní části, která obsahuje údaje podle druhu záznamu,

  • dolní části, která obsahuje údaje o místě kontroly a místo pro podpis řidiče a kontrolního orgánu.

Výtisk musí mít stejnou datovou strukturu, která se skládá z datových bloků, které zahrnují stejné typy dat a jsou označeny linkou uprostřed přerušenou piktogramem, který určuje, o jaký blok dat se jedná. Piktogramy jsou obsaženy v dodatku č. 3 přílohy IB nařízení (ES) č. 1360/2002.

Například:

označení datového bloku vyplývá, že se jedná o údaje o řidiči.

Jednotlivé bloky pak obsahují několik datových záznamů. Tyto požadavky na skladbu výtisků jsou obsaženy v dodatku č. 4 přílohy 1B nařízení (ES) č. 1360/2002.

Vzhledem k tomu, že se jedná o termotiskárnu, musí se používat speciální papír, který je označen příslušnými značkami, z kterých vyplývá, že se

Nahrávám...
Nahrávám...