dnes je 2.2.2023

Input:

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

6.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.1
Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

redakce DLprofi.cz

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 509/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.

Novela vychází ze zákona č. 365/2021 Sb. a zapracovává změny, které tato novela zákona o silničním provozu, přinesla. Z této novely zákona vyplývají dvě změny.

První je změna ustanovení § 17 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, která zavádí bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty v rozsahu nejméně 1,5 m, v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty nejméně 1 m. Vzhledem k tomu, že dle vyhlášky není možné předjet cyklistu na tzv. plné čáře, mohou se začít tvořit dlouhé kolony. Pokud bychom neupravili dopravní značku V 1a, bude narušena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Cílem je umožnit řidičům cyklisty předjíždět bez porušení zákona a ohrožení bezpečnosti cyklistů, přičemž stále platí, že řidič nesmí předjíždět v případech stanovených v ustanovení § 17 odst. 5 zákona o silničním provozu, např. pokud nemá dostatečný rozhled.

Druhou změnou je vznik nového speciálního označení pro vozidla domácí zdravotní péče.

Nahrávám...
Nahrávám...