dnes je 29.5.2024

Input:

Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

9.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Ministerstvo f

Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 69/2024 Sb., k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Předpis provádí zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Vyhláška nahradila vyhlášku č. 205/1999 Sb., kterou nový zákon zrušuje. Účinná je od 1. dubna 2024, s výjimkou ustanovení § 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2024.

Vyhláška je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v příslušných ustanoveních zákona.

Zmocnění se týkají:

  • stanovení rozsahu poskytování údajů o dopravních nehodách a o vozidlech v pátrání, které Policie České republiky poskytuje České kanceláři pojistitelů (§ 31 odst. 1 a 3 zákona),

  • stanovení rozsahu poskytování údajů o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti, které pojistitel poskytuje České kanceláři pojistitelů (§ 38 odst. 1 a 6 zákona),

  • stanovení rozsahu poskytování údajů o vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích, které Ministerstvo dopravy poskytuje České kanceláři pojistitelů (§ 38 odst. 3 a 6 zákona),

  • stanovení rozsahu poskytování údajů o škodných a pojistných událostech, které pojistitel poskytuje České kanceláři pojistitelů (§ 38 odst. 4 a 6 zákona),

  • stanovení výše paušálních nákladů České kanceláře pojistitelů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek za dobu bez pojištění odpovědnosti (§ 45 odst. 2 a 4 zákona),

  • stanovení výše denní sazby příspěvku za dobu bez pojištění odpovědnosti a druhů vozidel pro účely této sazby (§ 45 odst. 3 a 4 zákona),

  • stanovení rozsahu, formy a lhůt zveřejňování informací, které Česká kancelář pojistitelů zveřejňuje na svých internetových stránkách (§ 81 odst. 2 a 4 zákona).

Komentář k ustanovením vyhlášky č. 69/2024 Sb.

§ 1 Rozsah údajů o dopravní nehodě a údajů o vozidlech v pátrání

Stanoví se rozsah údajů, které poskytuje České kanceláři pojistitelů Policie České republiky. Jedná se o údaje o dopravních nehodách a vozidlech v pátrání. Mezi poskytovanými údaji jsou i údaje o pojištění vozidel, která měla účast na dopravní nehodě, kde se u vozidel registrovaných v jiném státě uvádějí údaje ze zelené karty. Tyto údaje jsou nezbytné pro šetření škodných událostí, likvidaci pojistných událostí a poskytování plnění z garančního fondu. Budou přístupné pro členy České kanceláře pojistitelů.

§ 2 až 4

Jednou ze základních podmínek funkčnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je udržování pokud možno aktuálních informací o existenci tohoto pojištění. Proto prováděný zákon zavádí online výměnu těchto informací, a to mezi pojistiteli a Českou kanceláří pojistitelů, mezi Českou kanceláří pojistitelů a Ministerstvem dopravy (registračními místy) a mezi Českou kanceláří pojistitelů a Policií České republiky. Ministerstvo financí je zmocněno stanovit vyhláškou rozsah takto poskytovaných informací.

§ 2 Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti

Ustanovení vymezuje rozsah údajů o vzniku, době přerušení změně a zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tyto údaje poskytují pojistitelé České kanceláři pojistitelů elektronicky v reálném čase (§ 40 odst. 1 a 2 zákona). Česká kancelář pojistitelů poskytuje tyto údaje týkající se registrovaných vozidel bez

Nahrávám...
Nahrávám...