dnes je 13.4.2024

Input:

Vstup České republiky do Evropské unie

7.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.10 Vstup České republiky do Evropské unie

Petr Škapa

Vstup do EU

Česká republika vstoupila do Evropské unie společně s dalšími 9 státy dne 1. 5. 2004.

Samotná integrace pak s sebou přinesla rozsáhlé změny nejen ve vnímání postavení samotného státu jako součást významného seskupení, ale především v legislativních otázkách. V této souvislosti bylo nutné si uvědomit, že samotné celní hranice byly v jediný den posunuty (vyjma hranice letecké – Praha Ruzyně) mimo naše území. Z tohoto pohledu pak bylo zcela zřejmé, že na tak rozsáhlém území musí platit v mnoha oblastech, nevyjímaje celnictví, jednotné právní předpisy.

V praxi to tedy znamená, že dnes 28 suverénních států tvořících Unii část svých kompetencí a pravomocí svěřily společným institucím, aby v určitých oblastech (celnictví, daň z přidané hodnoty, ochrana duševního vlastnictví...) bylo rozhodováno na globální úrovni EU.

Systém EU

Systém EU je založen na unikátním složení jednotlivých institucí. Globální aspekty a směry směřování Unie stanovuje Evropská rada. Zasedání Evropské rady se účastní hlavy členských států a vrcholní představitelé Unie.

Přímo volenou zákonodárnou mocí EU je pak Evropský parlament, který společně s Radou přijímá právní předpisy a dohlíží na fungování ostatních orgánů Unie (především pak na Komisi). V obecné rovině lze Evropský parlament nazvat hlasem lidu.

Výkonnou složkou EU, jež přímo navrhuje právní předpisy a dohlíží nad jejich plněním, je Evropská komise. Jedná se tedy o sbor odborníků pro jednotlivé oblasti fungování Unie, kteří Parlamentu a Radě předkládají (iniciují) právní předpisy a vymáhají (společně se Soudním dvorem) dodržování právních předpisů Unie.

Pro zajištění infiltrace přijatých právních předpisů EU je nezbytnou součástí systému Unie Rada Evropské unie. Tuto Radu tvoří ministři členských států EU, kteří pak na svých společných setkáních projednávají a nakonec

Nahrávám...
Nahrávám...