dnes je 15.7.2024

Input:

Vnější tranzit EU

18.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.6.2 Vnější tranzit EU

Petr Škapa

Režim vnějšího tranzitu

Režim vnějšího tranzitu umožňuje, aby bylo mezi dvěma místy v rámci celního území Společenství přepravováno jak zboží, které není zbožím Společenství, aniž by toto zboží podléhalo dovozním clům a dalším poplatkům nebo obchodně-politickým opatřením, tak zboží Společenství v případech a za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 2454/93 tak, aby výrobky, na které se v souvislosti s vývozem vztahují určitá opatření, nemohly tato opatření obcházet nebo neoprávněně využívat.

Přeprava se uskutečňuje hlavně v režimu vnějšího tranzitu Společenství. Dále se může tato přeprava uskutečnit na podkladě karnetu TIR, pokud tato přeprava začala nebo má skončit mimo Společenství, nebo pokud se týká zásilek zboží, které musí být vyloženy na celním území Společenství a které jsou přepravovány společně se zbožím, které má být vyloženo ve třetí zemi, anebo pokud se uskutečňuje mezi dvěma místy ve Společenství přes území třetí země. Tento režim může být proveden také na podkladě karnetu ATA používaného jako tranzitní doklad, při plavbě po Rýna na podkladě Rýnského manifestu nebo na podkladě tiskopisu 302 (zboží ozbrojených sil NATO) a také poštou.

Použitím režimu vnějšího tranzitu nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující přepravu zboží propuštěného do celního režimu s hospodářským účinkem.

Režim vnějšího tranzitu je ukončen a závazky držitele režimu jsou splněny, je-li zboží propuštěné do tohoto režimu předloženo s požadovanými doklady celnímu úřadu určení za podmínek stanovených pro tento režim.

Celní úřad vyřídí tranzitní režim, pokud je po porovnání údajů, které má k dispozici celní úřad odeslání, s údaji, které má k dispozici celní úřad určení, patrné, že tento režim byl řádně ukončen.

Režimu vnějšího tranzitu Společenství podléhá zboží, které je přepravováno přes území třetí země, pouze pokud tuto možnost stanoví mezinárodní smlouva nebo se přeprava přes tuto zemi provádí na základě jednotného přepravního dokumentu vystaveného na celním území Společenství; v tom případě se účinky tohoto režimu na území třetí země přerušují.

Deklarant se v režimu tranzitu nazývá hlavní povinný. Hlavní povinný musí celnímu úřadu odeslání poskytnout jistotu k zajištění úhrady celního dluhu nebo zaplacení jiných poplatků, které mohou u zboží vzniknout.

Jistota může být jednotlivá, vztahuje-li se na jednu

Nahrávám...
Nahrávám...