dnes je 21.6.2024

Input:

Ustanovení o přepravě výbušných látek a předmětů třídy 1

3.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.5
Ustanovení o přepravě výbušných látek a předmětů třídy 1

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Pokud jsou přepravovány výbušné látky a předměty třídy 1, je nutné pro tyto přepravy použít vozidla schválená na typ EX/II nebo EX/III

Vozidlům musí být vystaveno Osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí (tzv. papír s pruhem).

Konstrukční požadavky na vozidla:

  • vozidly typu EX/II mohou být zaplachtovaná a uzavřená (skříňová) vozidla,

  • vozidly typu EX/III mohou být pouze uzavřená (skříňová) vozidla,

  • vozidly typu EX/II, EX/III mohou být vybavena pouze vznětovým motorem.

Pozn.: Požadavek na použití schválených vozidel se nevztahuje na přepravy dle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní přepravy) a na přepravy výbušných látek a předmětů balených jako omezené množství (platí pro UN 0012, UN 0014 a UN 0055).

ABS (EX/III):

Vztahuje se na motorová vozidla (tahače a samostatná vozidla) s největší povolenou hmotností převyšující 16 tun a na motorová vozidla, která jsou schválena k tažení přípojných vozidel (tj. přívěsů, návěsů a přívěsů s centrální nápravou) s největší povolenou hmotností převyšující 10 tun.

Vztahuje se na přípojná vozidla (tj. přívěsy, návěsy a přívěsy s centrální nápravou) s největší

Nahrávám...
Nahrávám...