dnes je 13.4.2024

Input:

Úprava zasklení vozidel

20.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.9
Úprava zasklení vozidel

Mgr. Karel Kovář

Technické podmínky vozidel provozovaných na pozemních komunikacích musejí odpovídat předpisům, zasklení vozidel pak konkrétně předpisu EHK č. 43. Nejčastější dodatečná úprava autoskel spočívá v použití zatmavovacích fólií. Úprava zasklení je považována za výbavu vozidla, jejíž technická způsobilost musí být schválena.

Na vozidla lze montovat pouze takové fólie (protisluneční, bezpečností, nebo reklamní), které jsou schváleny k instalaci na skla vozidel. To neplatí pro vozidla, u kterých byla úprava zasklení provedena před 1. 1. 1985.

Schválení se vyžaduje pro každé dodatečně upravené sklo (tónování, protisluneční, bezpečnostní, reklamní fólie) a proto musí být označeno "povinným štítkem" s těmito předepsanými údaji:

  • Znakem výrobce (logo, nápis apod.).

  • Typem výrobku (obchodní označení, katalogové číslo výrobce apod.).

  • Schvalovacím číslem v provedení ATEST 8 SD XXXX, kde pod "XXXX" je uvedeno číslo schválení (osvědčení), vydané (přidělené) MD.

Povinný štítek musí být na zasklení umístěn tak, aby nepřekrýval ostatní povinné označení skla (homologační značku). Označení povinným štítkem se nevyžaduje u úpravy zasklení, které bylo provedeno před 1. 7. 1995.

Úprava zasklení bočních skel a zadního okna

V případě použití neschválené fólie bez atestu se jedná podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb. o vážnou závadu (B) č. 3.2.4.3 "Dodatečně povrchově upravené zasklení není opatřeno povinným štítkem s předepsanými údaji (označení výrobce, typ výrobku, schvalovací číslo ATEST 8 SD XXXX).

Je-li po úpravě zasklení celková propustnost světla menší než 70%, musí být na povinném štítku vyznačen doplňkový symbol "V". Označení povinného štítku doplňkovým symbolem "V" se nevyžaduje u úprav zasklení, které byly provedeny před 1. 7. 2002.

Již výrobce vozidel skla zatmavuje (tónuje) ve výrobě, protože mu to ukládá předpis EHK č. 43. Předepsanou míru zatmavení předního bočního skla potvrzuje schvalovací značka "AS 2". Použití jakékoli zatmavovací fólie zpravidla vede ke snížení prostupu světla, přičemž na bočních oknech vozidla, která spadají do stanoveného zasklení, nesmí být provedeny žádné dodatečné úpravy zasklení, které by snížily jejich celkovou propustnost světla pod hodnotu 70 %. Podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb. jde o vážnou závadu (B) č. 3.2.2.1 "V poli výhledu řidiče směrem dopředu (v úhlu 180°) je celkový prostup světla přes zasklení nižší než 70%".

"Polem výhledu řidiče směrem dopředu" se podle předpisu EHK č. 43 rozumí úhrn dopředených a postranních směrů, před rovinou procházející zornými body řidiče v úhlu 180°, přes které může řidič vidět vozovku ze sedadla řidiče, když řídí nebo manévruje s vozidlem.

Celková propustnost světla menší než 70 % se vztahuje pouze na stanovené zasklení, to je na čelní sklo (označení "AS 1") a přední boční skla (označení "AS 2"). Ostatní zasklení nemá předepsanou celkovou propustnost světla, zastínění zasklení není omezené. Pokud má ostatní zasklení nižší celkovou propustnost světla než 70%, musí být označeno doplňkovým symbolem "V" (římská pětka), vyjma úprav zasklení, které byly provedeny před 1. 7. 2002.

Na zasklení zadních a bočních oken a na zadním okně, mohou být provedeny dodatečné úpravy v zasklení s celkovou propustností světla menší než 70 % za podmínky, že vozidlo bude vybaveno vnějšími zpětnými zrcátky na levé a pravé straně vozidla. Fólie umístěná na zasklení zadního okna nesmí překrývat schválenou střední brzdovou svítilnu (kategorie S3). Fólie používané pro takovou dodatečnou úpravu skla musí být opatřena rovněž povinným štítkem s předepsanými údaji.

Zasklení a úpravy zasklení vozidel registrovaných v jiném státě, která byla dovezena a registrována v ČR, musí odpovídat požadavkům pro schvalování technické

Nahrávám...
Nahrávám...