dnes je 29.5.2024

Input:

Uplatnění dopravní logistiky na železniční vlečce

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2.2 Uplatnění dopravní logistiky na železniční vlečce

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Železniční vlečka má důležité postavení v rámci dopravní logistiky podniku. Prostřednictvím vleček je zabezpečovaný přísun surovin a polotovarů do podniku bez překládky a na druhé straně slouží k expedici hotových výrobků. Z toho vyplývá jejich nezastupitelnost v rámci zásobovací a distribuční logistiky podniku. Vlečka často slouží i pro zabezpečování přeprav v rámci výrobní logistiky.

Z pohledu vlastní výroby se často jeví jako pomocný provoz, a proto stále více společností hledá způsob, jak převést starost o dopravní a přepravní procesy na vlečce (které jsou pouze podpůrné) na externí poskytovatele. Tento způsob má přinést zabezpečení provozu na vlečce v garantované kvalitě a za předem známou cenu. Firma se tak může soustředit pouze na rozvíjení procesů, které generují její konkurenční výhodu a tím pomáhají budovat její pozici na trhu, která se ve výsledku zúročí v zisk.

Proto patří mezi činnosti, které mohou společnosti nechat outsourcovat externím partnerem také provoz na železniční vlečce. Pro většinu podniků nepředstavuje konkurenční výhodu, ale pouze podpůrný prostředek pro vykonávání hlavních činností.

Výhody outsourcingu jsou následující:

 • finanční úspora,

  • - eliminace vysokých investičních nákladů,
  • - minimální vlastní provozní náklady,
  • - nižší vlastní mzdové náklady,
  • - zvýšení výnosů podniku snížením investičních a provozních nákladů,
 • profesionalita,

 • • flexibilita,

 • přenesení části zodpovědnosti (definováno smlouvou),

 • získání konkurenční výhody,

 • zjednodušení manažerské práce změnou organizační struktury,

 • objektivita předpovědí a nezávislost,

 • zobecnění a využití znalostí z jiných společností,

 • úspora času (obecné připravené metodiky a postupy),

 • sdílení rizika,

 • kontinuální vývoj a aplikace nových technologií,

 • zlepšení úrovně služeb.

Při výběru vhodného externího vlečkaře nesmíme zapomenout i na nevýhody outsourcingu:

 • riziko, že poskytovatel služeb zbankrotuje,

 • ztrátu kontroly nad procesem,

 • vaše konkurence může využívat stejného poskytovatele služeb,

 • možnou ztrátu odborníků a talentů vytvořených uvnitř organizace,

 • zaměstnanci mohou reagovat negativně na outsourcing, kvalita jejich práce se může zhoršit.

Externí vlečkař musí mít tyto vlastnosti:

 • Důvěra - je v každém outsourcingovém vztahu nejdůležitější, velmi špatně se však měří a velmi těžko buduje.

 • Garance - provozovatel vlečky musí garantovat kvalitu poskytovaných služeb. Kvalita služby je taktéž garantovaná certifikací podle standardů ISO 9001.

 • Flexibilita - provozovatel vlečky zaměstnává celou řadu odborných konzultantů, kteří jsou schopni zákazníkovi navrhnout optimalizaci jeho dopravních procesů a okamžitě je realizovat v oblasti externích materiálových toků, které podporují výrobní logistiku.

 • Zkušenost - je důležitá při výběru externího provozovatele vlečky.

 • Technické zázemí - provozovatel vlečky je vlastníkem moderní techniky a technologie pro zabezpečení provozu na vlečce.

 • Finanční stabilita - outsourcingový partner by měl být schopný financovat rozsáhlé, investičně

Nahrávám...
Nahrávám...