dnes je 10.12.2022

Input:

Úmluva CMR: Vzor obchodního sdělení o odpovědnosti dopravce za případnou škodu u zásilky

21.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.19
Úmluva CMR: Vzor obchodního sdělení o odpovědnosti dopravce za případnou škodu u zásilky

Mgr. Tomáš Roubal

Uvádíme příklad smluvního dokumentu využívaného ve smluvních vztazích v zájmu právní jistoty a právní prevence účastníků přepravní smlouvy. Vzhledem k různorodosti přepravovaných zásilek, organizačních a technických předpokladů konkrétních dopravních firem k řádnému obstarání či provedení přepravy, a (především) k jejich podnikatelským strategiím (tj. zvláště k různorodosti míry a projevů jejich odpovědnosti případně nezodpovědnosti či alibismu při sjednávání, zajišťování či provádění přeprav) nelze tento příklad označit za vždy a pro každého použitelný vzor. Jde o příklad, jehož ustanovení mohou být pro sjednávání podmínek přepravních smluv užitečnou inspirací či vodítkem.

Obchodní sdělení (obchodní informace) dopravce (či zasílatele) jeho příkazcům, tj. odesílatelům zásilek (objednavatelům přeprav), kterým je ve svém vlastním zájmu předem (preventivně) řádně informuje o odpovědnosti dopravce za případnou škodu u zásilek vysoké faktické hodnoty a o možnostech odesílatele zásilky (objednatele přepravy) zajistit si při sjednávání přepravy postupem dle čl. 24 či čl. 26 Úmluvy CMR plnou náhradu pro případnou škody na přepravované zásilce škodu až do výše udané ceny zásilky či vyčísleného zvláštního zájmu na dodání (tj. nelimitovanou čl. 23 odst. 3 a čl. 23 odst. 6 Úmluvy CMR).

(Preventivní) obchodní sdělení o odpovědnosti dopravce za případnou škodu na zásilce

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za obchodní spolupráci s naší společností při realizacích silničních nákladních přeprav Vašich, resp. Vámi odesílaných zásilek.

Velice si vážíme Vaší důvěry, a proto usilujeme o trvalé zkvalitňování našich služeb, a to jak ve vnitrostátních, tak i v mezinárodních silničních nákladních přepravách.

V této souvislosti a s tímto vědomím Vás proto chceme informovat o skutečnosti mezinárodních silničních nákladních přeprav, která se týká zejména přeprav zásilek vysokých faktických hodnot:

Právní předpis – Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) – upravující otázky odpovědnosti a případné náhradové povinnosti mezinárodního silničního nákladního dopravce v případech vzniku škod na zásilce v průběhu přepravy, totiž standardně omezuje (limituje) případnou náhradovou povinnost dopravce, když stanovuje:

  • "Náhrada škody nesmí přesáhnout 8,33 SDR za kilogram chybějící hrubé váhy." (čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR); vysvětlující poznámka: 8,33 SDR = cca 10 eur.

  • "Vyšší náhradu lze požadovat jen tehdy, byla-li podle článku 24 a 26 udána cena zásilky nebo zvláštní zájem na dodání." (čl. 23 odst. 6 Úmluvy CMR)

Úmluva CMR tedy také umožňuje odesílateli zásilky postupy, aby si od dopravce pro

Nahrávám...
Nahrávám...