dnes je 13.6.2024

Input:

Typy výroby podle polohy bodu rozpojení objednávkou zákazníka

24.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1 Typy výroby podle polohy bodu rozpojení objednávkou zákazníka

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Bodem rozpojení v logistickém řetězci (decoupling point, order penetration point) se rozumí článek v logistickém řetězci (zpravidla skladové místo), do něhož vstupuje objednávka zákazníka a tím od sebe odděluje dvě části řetězce:

  • část, v níž se uskutečňuje zákaznicky neutrální (neadresná) výroba do zásob podle odhadu poptávky,

  • část, v níž se výrobky již individualizují (dotvářejí) podle konkrétních požadavků zákazníků (výroba takzvaně na zakázku).

Podstata bodu rozpojení objednávkou zákazníka

Část před bodem rozpojení (BR) se označuje jako část "proti proudu". Je pro ni příznačné, že je řízena podle plánů doplňování zásoby v bodě rozpojení. Opakovanost výroby zde může být poměrně vysoká, avšak nejde o uplatňování principu tlaku v čisté podobě, neboť i v této části se snažíme procesy synchronizovat, zkracovat průběžnou dobu a vyrábět jen tolik, kolik je potřebné k doplnění zásoby v bodě rozpojení. V této části logistického toku lze více uplatnit kritéria využití kapacit. Mělo by však být usilováno o minimalizaci zásob rozpracovanosti, a to slaďováním režimů navazujících procesů.

V části za bodem rozpojení (označuje se jako část "po proudu") je již opakovanost výroby podstatně nižší. Výraznější je princip tahu, je více preferována zásada plynulosti toku a nevyskytují se zde žádné neadresné zásoby.

Bod rozpojení se dá chápat také jako místo, v němž se přeměňuje nezávislá poptávka na poptávku závislou.

Za nezávislou poptávku se považuje poptávka zákazníků, která má náhodný charakter, dá se pouze předpovídat, nikoli exaktně vypočítat. Závislá poptávka (či spíše potřeba) se týká komponent nutných k zabezpečení požadavku zákazníka. Dá se vypočítat například pomocí kusovníku.

Poloha bodu rozpojení

Existuje 5 základních poloh bodu rozpojení:

1. bod rozpojení v distribučních skladech (výroba a distribuce na sklad v distribuční síti),

2. bod rozpojení ve skladech hotových výrobků u dodavatele (výroba hotových výrobků na sklad),

3. bod rozpojení ve skladech montážních sestav (montáž na zakázku),

4. bod rozpojení ve skladech surovin, materiálů a polotovarů u výrobce (výroba na zakázku),

5. bod rozpojení ve skladech u dodavatele (nákup a výroba na zakázku).

Polohy bodu rozpojení

BR1 (výroba na sklad v distribuční síti) – podle predikce poptávky je vyrobena zásoba hotových výrobků a dodána do distribučních skladů. Tak dochází k přiblížení produkce k zákazníkovi a tím i ke zkrácení průběžné doby vnímané zákazníkem (zkrácení doby vyřízení objednávky). Objednávka přichází do distribučního skladu a podle požadavků zákazníka se diferencuje již jen velikost dodávky, dopravní prostředek a dopravní trasa.

BR2 (výroba hotových výrobků na sklad) – podle predikce poptávky je vyrobena zásoba hotových výrobků ve skladu u výrobce. Po příchodu objednávky se diferencuje balení, značení, dopravní prostředek, dopravní trasa apod.

BRP3 (montáž na zakázku) – principem je vytváření zásoby dílců, podsestav a sestav, z nichž se po příchodu objednávky montují finální výrobky. Jedná se o finalizaci hotových výrobků podle přání zákazníka jak do počtu, tak do jejich konečné podoby.

BR4 (výroba na zakázku) – podle predikce poptávky je udržována zásoba vstupního materiálu u výrobce. Všechny výrobní procesy i procesy distribuční jsou přizpůsobeny každé zakázce zvlášť.

BR5 (nákup a výroba na zakázku) – pro konkrétní zakázku je materiál nakupován až po jejím vyhodnocení a schválení. Může se jednat o speciální materiály, které jsou drahé, nebo jejich skladování je finančně náročné. Zákaznicky neutrální zásoba materiálu se podle odhadu poptávky může vytvářet u dodavatele materiálu.

V podniku zpravidla existuje více bodů rozpojení, a to v závislosti na typech požadavků a míře standardizace jednotlivých komponent výrobků.

Rozhodování o poloze bodu rozpojení

Konkrétní poloha bodu

Nahrávám...
Nahrávám...