dnes je 1.2.2023

Input:

Systémy automatické identifikace (SAI)

1.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4 Systémy automatické identifikace (SAI)

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Systémy SAI

Velký význam při zvyšování reakční schopnosti firmy, a s tím souvisejícího zvyšování kvality a snižování nákladů, mají systémy automatické identifikace. Se systémy SAI se lze setkat v různých odvětvích lidské činnosti od potravinářství přes průmysl a výrobu, dopravu, velkosklady, knihovny, maloobchod, služby, jednoduše všude tam, kam je nutné vnést určitou míru pořádku a pružnosti. Systémy SAI jako součást informačních systémů a jejich využívání jsou vynuceny požadavky na zdokonalení logistických informačních systémů.

Systémy SAI jsou systémy, které slouží ke tvorbě, sběru a zrychlení zpracování informací, zvýšení přesnosti a automatizace zpracování dat.

S rozvojem informačních technologií stoupá také využívání a rozvoj systémů SAI. Pomocí SAI lze zpracovat podstatně více informací, čímž dochází i k časové úspoře odbouráním manuálního zpracování dat, ale především při vkládání údajů odpadá (omylný) lidský faktor.

Prvky SAI

Obecně jsou systémy SAI tvořeny následujícími prvky:

 • snímač,

 • nosič kódu,

 • programová jednotka,

 • vyhodnocovací jednotky.

Snímač - zabezpečuje načítání identifikačních kódů a jejich následnou transformaci do požadovaného tvaru vhodného pro další zpracování.

Nosič kódu - zabezpečuje uchování kódu a umožňuje jeho čtení. Nosičem kódu může být samotný výrobek, visačka, magnetická páska, elektromagnetická karta. Nosiče kódů závisí na použité identifikační technologii.

Programová jednotka - zabezpečuje uložení identifikačního kódu na nosič dat.

Vyhodnocovací jednotka - zabezpečuje transformaci kódu do tvaru vhodného pro uživatele, anebo do tvaru vhodného pro automatické vyhodnocení.

Technologie používané v systémech SAI

Technologie používané v systémech SAI lze rozdělit na:

 • optické,

 • radiofrekvenční,

 • induktivní,

 • magnetické,

 • biometrické.

Optické technologie - využívají principu odrazu a pohlcování světla, které dopadá na nosič kódu a světlo citlivými přístroji je dekódováno. Technologie založené na tomto principu jsou např.:

 • čárové kódy,

 • systém OCR (Optical Character Recognition Optické rozpoznávání písma/

 • znaků),

 • vizuální technologie.

Čárové kódy - pracují na principu odrážení světla světlými plochami a pohlcování světla plochami tmavými. Data, u čárových kódů, jsou zakódována pomocí světlých a tmavých pruhů s různými tloušťkami v určitém logickém pořadí. Čárový kód je grafickým vyjádřením (obrázek) identifikačního čísla zboží, výrobku, přepravných kontejnerů, atd.

Nepřenosné snímače čárového kódu (viz obrázek) na rozdíl od přenosných nejsou používány ke sběru údajů, nýbrž ke snímání čárového kódu a okamžitému přenosu údajů ke zpracování do PC, k němuž jsou připojeny kabelem buď přes sériové, nebo klávesnicové rozhraní. Podle konstrukce rozmístění laserového paprsku jsou jednořádkové nebo vícesměrové, podle použití ruční anebo pevné, a podle určení obchodní a průmyslové.

Technologie OCR - slouží ke čtení a rozpoznávání psaného a tištěného písma. Snímačem je písmo převedeno do digitální podoby, což umožňuje jeho další zpracování např. v počítačích.

Vizuální technologie - mění, za pomoci snímačů, různé obrazce a bodové kódy do digitální podoby, které jsou dále využívány v informačních systémech.

Radiofrekvenční technologie - využívají principu vysílání rádiového signálu, který vybuzuje v identifikačním štítku odpověď srozumitelnou pro přijímač signálu. Tyto technologie jsou vhodné do prašného, znečištěného prostředí a jsou vhodné pro automatickou kontrolu a snímaní zboží, výrobků nebo osob.

Induktivní technologie - fungují podobně jako radiofrekvenční, ale k přenosu dat využívají principu elektromagnetické indukce. Jsou vhodné pro oblast kontroly, identifikace obsahu palet, kontejnerů a pro automatizaci řízení dopravních prostředků ve výrobním procesu anebo ve skladech.

Rozličné typy čárových kódů

Nepřenosné typy snímačů čárových kódů

Magnetické technologie - pracují na principu magneticky zakódovaných údajů do povlaků nebo proužků na kartách, které se čtou pomocí snímacích hlav. Jsou nejrozšířenějšími technologiemi automatické identifikace. Nejčastěji jsou používány v bankovním sektoru pro identifikaci uživatelských účtů, kde umožňují výběr z účtu prostřednictvím bankomatu, nebo realizaci bezhotovostních plateb. Magnetické karty (obrázek) s magnetickým proužkem jsou kromě služeb v bankovním sektoru používány v oblasti služeb, zdravotnictví, osobní kontroly, kontroly v knihovnách, pro různé zabezpečovací systémy apod.

Magnetická karta

Biometrické technologie - pracují na principu snímání fyziologických rysů člověka, s využitím výpočtové techniky. Jako vzory k identifikaci jsou využívány otisky prstů, hlas, sítnice oka anebo podpis. Mezi biometrickými technologiemi jsou nejčastěji využívány hlasové technologie.

Hlasové technologie pracují na principu porovnávání slov nebo barvy hlasu, se vzorem uloženým v paměti.

Systémy SAI poskytují široké možnosti využití, ale obecně jsou aplikovány pro:

 • záznam informací,

 • identifikaci a vyhledávání informací,

 • identifikaci a vyhledávání předmětů, zboží a osob,

 • řízení a kontrolu,

 • přenos informací.

Využití systému SAI v praxi

Nejširší využití systémů SAI, resp. systémů ADC (Automated Data Capture) je v oblasti obchodu, konkrétně při obsluze pokladen. Přes den projde pokladnami velké množství zboží, které jimi musí být zaevidováno, kvůli vydání pokladního dokladu. Pro zrychlení, zpřesnění a zjednodušení práce se zbožím jsou využívány čárové kódy, které jsou na obalech výrobků. Pomocí snímačů čárových kódů se informace o zboží dostanou velice rychle do pokladen. Prakticky veškerá činnost se zbožím u pokladny je omezená jen na to, že zboží s čárovým kódem musí projít přes laserový snímač kódu u pokladny. Evidence zboží a vygenerování pokladního dokladu je realizováno v automatickém režimu.

V

Nahrávám...
Nahrávám...