dnes je 23.7.2024

Input:

Světová obchodní organizace (WTO)

21.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.10.2 Světová obchodní organizace (WTO)

Petr Škapa

Světová obchodní organizace

Světová obchodní organizace (World Trade Organization, dále jen "WTO") byla zřízena dne 1. ledna 1995 formou přeměny ze Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Světová obchodní organizace je mezinárodní institucí, jež si klade za cíl sjednocovat postupy svých jednotlivých členů a liberální cestou prosazovat pravidla plynoucí z mezinárodních dohod.

Součástí WTO jsou také mezinárodní mnohostranné dohody (cca 60 dohod), které jsou pro všechny členy závazné.

  • Dohoda GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)

GATT je jednou z nejvýznamnějších dohod v rámci WTO a obsahuje pravidla řízení obchodu. Tato pravidla lze rozdělit do několika kategorií:

  • Doložky nejvyšších výhod (doložka o clech a jiných dávkách ukládaných v rámci dovozu či vývozu zboží).

"Všechny výhody, přednosti, výsady nebo osvobození poskytnuté kteroukoli smluvní stranou jakémukoli výrobku pocházejícímu z kterékoli jiné země nebo tam určenému budou ihned a bezpodmínečně přiznány obdobnému výrobku pocházejícímu z území všech ostatních smluvních stran nebo tam určenému."

Tato doložka zajišťuje nestrannost při poskytování výhod, aby jedna strana nezvýhodňovala pouze zboží z některých konkrétních destinací či území stran WTO.

  • Doložka o antidumpingových a vyrovnávacích clech

Za účelem vyrovnání nebo zabránění dumpingu může smluvní strana uvalit na kterýkoli dumpingový výrobek antidumpingové clo nepřevyšující dumpingové rozpětí u tohoto výrobku.

Současně byl v rámci WTO schválen systém ochrany vnitřního trhu, kdy je na území člena WTO importováno zboží, jehož cena je významně ovlivněna (např. podporou vývozu), a tudíž může být prodáváno na území člena WTO za dumpingovou cenu. Tento systém slouží jako ochrana místních výrobců.

  • Hodnota zboží pro celní účely

Celní hodnota jakéhokoli dováženého výrobku nemá zahrnovat částku jakékoli vnitřní daně, platné v zemi původu nebo vývozu, od níž byl dovezený výrobek osvobozen nebo která byla nebo bude vrácena.

Současně je touto částí dohody pojednáváno o způsobu určení celní hodnoty zboží, tedy hodnoty, ze které se bude vycházet při stanovení základu pro výpočet cla. Celní hodnota má být vždy stanovena ze skutečné ceny zboží a ne z ceny fiktivní.

  • Všeobecné odstranění množstevních omezení

Žádné zákazy

Nahrávám...
Nahrávám...