dnes je 19.6.2024

Input:

Související předpisy k zajištění BOZP pro vodní dopravu

13.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3.1
Související předpisy k zajištění BOZP pro vodní dopravu

Ing. Miroslava Šmídová

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Vyhláška MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů (poslední novelizace vyhláškou č. 259/2016 Sb.)

Vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Vyhláška MDS č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby.

Vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

Vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

Vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých

Nahrávám...
Nahrávám...