dnes je 29.5.2024

Input:

Silniční motorová doprava

6.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1
Silniční motorová doprava

JUDr. Soňa Brettová

Silniční motorová doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, zvířat a věcí, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích. Oblast silniční motorové dopravy upravují přímo použitelné předpisy EU, mezinárodní smlouvy a národní předpisy České republiky.

Základními přímo použitelnými předpisy EU, které regulují silniční nákladní dopravu, jsou:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85;

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES;

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy;

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

mezinárodních dohod jsou pro silniční nákladní dopravu zásadními jednak jednotlivé dvoustranné dohody s jednotlivými státy a z mnohostranných dohod jsou to:

Evropská dohoda o práci osádek v mezinárodní silniční dopravě (AETR) uveřejněná jako Sdělení č. 62/2010 Sb.m.s.;

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR) uveřejněná pod č. 64/1987 Sb. a její přílohy uveřejněné

Nahrávám...
Nahrávám...