dnes je 21.4.2024

Input:

Silniční daň: Úlevy na dani

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4
Silniční daň: Úlevy na dani

Ing. Karel Janoušek

Úlevy na dani

Mezi úlevy na dani lze zařadit osvobození od daně podle § 3 ZDSIL, slevu na dani podle § 12 ZDSIL a také prominutí daně na základě rozhodnutí Ministerstva financí.

Osvobození od daně

Pokud je vozidlo předmětem daně, může být od daně osvobozeno, a to podle některého z titulů uvedených v § 3 ZDSIL. Podle tohoto ustanovení jsou od daně osvobozena tato vozidla:

 1. vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla (viz čl. 2 směrnice 2002/24/ES, o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel), tj. např. dvoukolé a tříkolé mopedy, lehké tříkolky, motocykly (tj. také skútry a sněžné skútry), motocykly s postranním vozíkem, motorové tříkolky, lehké čtyřkolky (např. čtyřkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 350 kg, čtyřkolky, jejichž konstrukční rychlost nepřekračuje 45 km/hod., jejichž zdvihový objem nepřekračuje 50 cm3), čtyřkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg a maximální čistý výkon motoru nepřevyšuje 15 kW;
 2. vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost;
 3. vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období;
 4. vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, BIS, Úřad pro zahraniční styky a informace), obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení. Takovéto vozidlo musí být vybaveno zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla. Tento "maják" může být jak stabilní, tak i přenosný, musí však být zapsán v technickém průkazu vozidla.
  Od daně jsou také osvobozena vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým zařízením a zvláštním světelným zařízením modré barvy, pokud jsou v technickém průkazu označena jako vozidla zdravotnická, např. zápisem sanitní, ambulantní apod. Označení lékařským a farmaceutickým (Aeskulapovým) znakem na karoserii vozidla je pro nárok na osvobození nedostačující;
 5. vozidla speciální samosběrová (zametací) a speciální jednoúčelová vozidla-značkovače silnic a vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací s výjimkou osobních automobilů. Přitom není rozhodující, zda správce komunikací provádí uvedené činnosti pouze na komunikacích, jejichž je správcem, anebo také na komunikacích jiných správců. Za osoby pověřené správcem komunikací se považují také osoby, se kterými správce komunikací uzavřel smlouvu o provádění uvedených činností. Přestože zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, přihlíží se také k ustanovení § 8 a § 9 ZDSIL a tato výlučnost používání se posuzuje za každý kalendářní měsíc zvlášť. Toto osvobození nelze uplatnit u osobních automobilů;
 6. vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která:
  • mají elektrický pohon,

  • mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

  • používají jako palivo zkapalněný ropný plyn, nebo stlačený zemní plyn, nebo

  • jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzinu a etanolu 85.
   V souvislosti s pojmem výlučnost používání připomeňme, že u osvobození vozidel, která používají jako palivo LPG či CNG, není uvedeno, že jde o výlučné použití tohoto paliva. To tedy znamená, že od daně silniční je osvobozeno i vozidlo, které kromě tohoto ekologického paliva používá i palivo jiné (např. benzin). Od daně je tak osvobozeno i vozidlo, které je přestavěno na alternativní pohon LPG či CNG a při startování,

Nahrávám...
Nahrávám...