dnes je 21.4.2024

Input:

Silniční daň: Placení daně a záloh na daň

31.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5
Silniční daň: Placení daně a záloh na daň

Ing. Karel Janoušek

Zálohy na daň

V průběhu zdaňovacího období je povinen poplatník daně platit zálohy na daň, a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího po čtvrtletí. Výjimkou je poslední čtvrtletí roku, kdy se záloha na daň platí za měsíce říjen a listopad do 15. prosince. Za měsíc prosinec se záloha na daň neplatí. Do uvedených termínů se tak platí záloha na daň za vozidla, která byla předmětem daně v předchozích kalendářních měsících. Tzn. že zálohy na daň se platí takto:

  • do 15. dubna za vozidla, která byla předmětem daně v lednu, únoru a březnu, příp. v některém z uvedených měsíců,

  • do 15. července za vozidla, která byla předmětem daně v dubnu, květnu a červnu, příp. v některém z uvedených měsíců,

  • do 15. října za vozidla, která byla předmětem daně v červenci, srpnu a září, příp. v některém z uvedených měsíců,

  • do 15. prosince za vozidla, která byla předmětem daně v říjnu a listopadu, příp. v některém z uvedených měsíců.

Za vozidla, která byla předmětem daně v prosinci, se záloha na daň neplatí. Daňová povinnost se u nich vyrovná až při placení daně.

Podle § 16 odst. 4 ZDSIL je nový poplatník daně povinen v nejbližším termínu splatnosti zálohy na daň podat přihlášku k registraci k dani silniční u svého místně příslušného pracoviště finančního úřadu.

Na výši záloh nemá žádný vliv výše daňové povinnosti z předchozího zdaňovacího období. Na závadu není zaplacení zálohy na daň za celé zdaňovací období, protože případná jiná výše daňové povinnosti, včetně případného uplatnění osvobození od daně a daně za měsíc prosinec, se vypořádá do termínu podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna kalendářního roku následujícího po zdaňovacím období.

Výše záloh na daň se stanoví stejným postupem jako výše daně. Daň, záloha na daň a sleva na dani se za jednotlivá vozidla zaokrouhluje na celé koruny nahoru (§ 11 ZDSIL).

Jde-li o poplatníka, který je provozovatelem vozidla, u něhož se snižuje roční sazba daně podle § 6 odst. 10 ZDSIL, platí tento poplatník za toto vozidlo pouze jednu zálohu ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, a to nejpozději do 15. prosince příslušného zdaňovacího období.

Zálohu na daň není podle § 10 odst. 5 ZDSIL povinen poplatník platit za vozidla od daně osvobozená, pokud splní podmínky pro příslušné osvobození od daně.

Pokud poplatník neplatí za vozidlo zálohy na daň, např. protože je přesvědčen, že vozidlo splňuje podmínky pro osvobození od daně (anebo je v případě neziskového subjektu přesvědčen, že vozidlo nebude předmětem daně), a po skončení zdaňovacího období se ukáže, že jeho předpoklad nebyl správný, znamená to, že za toto vozidlo měl zálohy na daň v příslušných termínech platit a je povinen za příslušnou dobu uhradit úrok z prodlení (§ 16 odst. 1 ZDSIL a § 252 DŘ (daňového řádu) a další).

Podle § 10 odst. 7 ZDSIL je poplatník daně

Nahrávám...
Nahrávám...