dnes je 23.4.2024

Input:

Rozdělení zelené logistiky

11.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.2 Rozdělení zelené logistiky

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Zelenou logistiku můžeme rozdělit na čtyři základní podsystémy:

  • zelená pořizovací logistika,

  • zelená výrobní logistika,

  • zelená distribuční logistika,

  • reverzní logistika.

Zelená pořizovací logistika

Environmentální aspekty by měly být standardní součástí pořizovacích nástrojů v podniku. Dodavatelé jsou považováni za jedno z nejdůležitějších nehmotných aktiv podniku. Podniky jako Honda Chrysler a Toyota zapojují dodavatele, což přetváří jejich procesy. Zapojení dodavatelů je jedním z klíčových procesů, proč jsou tyto firmy schopnější rychleji uvádět nové produkty na trh s kratším časem vývoje a s nižšími náklady na vývoj. Různé výzkumy poukázaly na to, že zapojení dodavatelů má pozitivní vliv na výsledky výkonnosti podniku včetně snížení materiálové náročnosti, zlepšení kvality materiálů, kratší doby vývoje, nižších nákladů na vývoj, rozšířených funkcí produktu, nižších výrobních nákladů a přístupu k novým technologiím.

Za negativní vlivy při zapojení dodavatelů můžeme považovat zvyšování byrokracie, delší čas na koordinaci a nižší efektivnost.

Zelené zakázky je takový způsob zadávání dodávek, který bere v úvahu vliv vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Upřednostňují se vlastnosti, jejichž negativní vliv na životní prostředí je co nejmenší. Mezi základní posuzovaná kritéria patří například možnost recyklace, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost apod. 

Zelená výrobní logistika

 Základní úkol výrobní logistiky je plánovat, řídit a kontrolovat materiálové toky od vstupního skladu surovin přes všechny kroky výrobního procesu až do skladu hotových výrobků. Řízení materiálových toků je nedílnou součástí celkové koncepce řízení výroby a filozofie výrobní logistiky. Pro podnik je to životně důležitý proces, i když se přímo netýká koncových zákazníků.

V některých podnicích se začínají uplatňovat zelené výrobní strategie, které se samozřejmě týkají i logistiky a zahrnují např. aplikace principů štíhlé výroby, zavedení systému environmentálního managementu a také vývoj výrobků které jsou šetrné k životnímu prostředí. Z hlediska designu a vývoje nových výrobků je třeba zvážit použití komponentů a materiálů s důrazem na minimalizaci negativních vlivů výrobního procesu na životní prostředí. Také je vhodné zvážit použití recyklovatelných, rozložitelných nebo obnovitelných materiálů.

Některé činnosti zelené výrobní logistiky patří do oblasti reverzní logistiky (přepracování použitého výrobku).

Zelená distribuční logistika

Distribuce nebo distribuční logistika představuje fyzický tok hotových výrobků z výrobních závodů směrem k finálnímu zákazníkovi. Dalšími činnostmi distribuční logistiky je správa všech řídicích a informačních činností spojených v souvislosti s distribucí hotových výrobků.

V rámci celé zelené logistiky, ať už se bavíme o výrobní, distribuční nebo reverzní logistice se za jeden z nejvýznamnějších cílů vzniku tohoto směru logistiky považuje vznik tzv.

Nahrávám...
Nahrávám...