dnes je 2.12.2023

Input:

Řízení výroby

15.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8 Řízení výroby

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Řízení výroby zahrnuje:

 • zadání naplánovaných úkolů do výroby (předání výrobních příkazů a veškeré průvodní dokumentace),

 • řízení přísunu materiálu, nářadí, přípravků,

 • koordinaci operací výrobních, kontrolních, manipulačních a údržbářských,

 • evidenci průběhu výroby,

 • identifikaci hrozících či již vzniklých abnormalit a organizování nápravy.

Plánování a řízení výroby nemůže sledovat jen úzce vymezené výrobní cíle (tj. provedení bezvadných výkonů při nízkých nákladech dosahovaných při vysokém využití kapacit). Musí vyhovět šířeji formulovaným požadavkům, které jsou odvozeny od celkové logistické strategie příslušné organizace, nebo dokonce celého logistického řetězce. Tyto požadavky se týkají sortimentu výroby, objemu výroby, termínů ukončení úkolů, nákladů a rentability.

Při tvorbě plánů výroby i při vlastním řízení výroby se musí respektovat řada omezení např.:

 • technologické postupy,

 • kapacity pracovišť, pracovníků, skladů, manipulačních prostor,

 • plány preventivní údržby a oprav,

 • termíny, v nichž jsou dosažitelné vstupní suroviny, materiály a polotovary,

 • lhůty minimální trvanlivosti výrobků a hygienické předpisy.

Společnou datovou základnu všech činností v plánování a řízení výroby tvoří:

 • kmenová data (kusovníky, technologické postupy, technickohospodářské normy, normy jakosti, údaje o specializaci a kapacitě pracovišť, číselníky všeho druhu, registry dodavatelů, zákazníků atd.),

 • data o právě probíhajících zakázkách,

 • historická data o průběhu výroby v minulosti.

Pro plánování výroby je klíčovou záležitostí propracovanost kusovníků a časových standardů.

Identifikace a sledovatelnost

Požadavky na zajištění identifikovatelnosti a sledovatelnosti výrobků a průběhu výroby jsou mimo jiné zakotveny v ČSN EN ISO 9001:2000 "Systémy managementu jakosti Požadavky".

Norma 9001 stanovuje:

"Je-li to vhodné, musí organizace během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. Organizace musí identifikovat status produktu s ohledem na požadavky na monitorování a měření. V případě, že je sledovatelnost požadována, musí organizace řídit a zaznamenat jednoznačnou identifikaci produktu."

Identifikační znaky výrobku lze umístit přímo na

Nahrávám...
Nahrávám...