dnes je 21.4.2024

Input:

Režimy dodacích podmínek FOB a odpovědnost v přepravě

27.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.2 Režimy dodacích podmínek FOB a odpovědnost v přepravě

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

V přepravním řetězci mají velkou důležitost dodací podmínky a od nich odvozené ceny přepravy. Dodací podmínky FOB (Free-on-board) jsou v praxi běžně používané a z hlediska vymezení odpovědností za jednotlivé operace transportního řetězce je dělíme na 6 základních režimů:

Význam FOB dodacích podmínek:

1. Kupující má možnost kalkulovat konečnou cenu dodávky včetně přepravy před samotnou koupí.

2. Jednoznačně je vymezena odpovědnost za řízení přepravy z místa prodeje od prodávajícího ke kupujícímu.

3. Kupující nemá obvykle přímý vliv na řízení přepravy - FOB dopravními podmínkami je jednoznačně definováno, kdo ze zúčastněných v dopravě odpovídá za případné vícenáklady při realizaci přepravy.

Z pohledu kupujícího je výhodné zvolit (pokud má možnost volby) FOB dodací podmínky "místo určení", a to z toho důvodu, že náklady na dopravu tak jsou hrazeny prodávajícím. Na druhé straně pro kupujícího to znamená větší pravděpodobnost vzniku problémů v důsledku toho, že nemá kompletní kontrolu nad vlastní přepravou zboží. To může vést k vyššímu riziku poškození zboží neodbornou manipulací zvoleným dopravcem,

Nahrávám...
Nahrávám...