dnes je 23.4.2024

Input:

Přístup na trh se státy mimo EHP a Švýcarska

20.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1
Přístup na trh se státy mimo EHP a Švýcarska

Ing. Ladislav Němec

Bližší podmínky stanovují dvoustranné dohody

Se státy, které nejsou členy EHP a kromě Švýcarska, stanovují příslušné dvoustranné dohody bližší podmínky pro provozování silniční dopravy, obvykle a zejména pak druhy nutných povolení pro dopravu mezi nebo pro tranzit těmito státy. Za dopravu, podléhající povolování, se často považuje i jízda prázdných nákladních vozidel nebo autobusů. V rámci jednání smíšených komisí je dohodnut určitý kontingent vstupních povolení, který si státy každoročně vzájemně vyměňují.

V rámci jednání smíšených komisí je dohodnut určitý kontingent vstupních povolení, který si státy každoročně vzájemně vyměňují.

Ministerstvo dopravy ČR přerozděluje, resp. vydává (prostřednictvím sdružení ČESMAD BOHEMIA) takto získaná zahraniční vstupní povolení českým dopravcům.

Reciproční vstupní povolení pro zahraniční dopravce vydává Ministerstvo dopravy ČR formou hromadného zaslání příslušnému národnímu ministerstvu v každém státě.

Z pohledu přístupu na trh a povolovacího řízení v mezinárodní silniční nákladní dopravě mimo EU jsou základním právním předpisem dvoustranné dohody se státy ležícími mimo EU.

STÁT  NÁZEV DVOUSTRANNÉ DOHODY  VSTUP
V PLATNOST 
VYHLÁŠENÍ
VE Sb. 
ALBÁNIE  DOHODA mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě  7. 1. 1991  90/1991 Sb. 
Nahrávám...
Nahrávám...